CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG CHIÊU TRÒ XUYÊN TẠC, KÍCH ĐỘNG

Càng gần tới Đại hội XIII của Đảng, bên cạnh sự hân hoan chào đón của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thì các thế lực thù địch, phản động càng có nhiều chiêu trò xuyên tạc, kích động, chống phá Đại hội. Chúng không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào từ việc xuyên tạc các văn kiện của Đảng, công tác nhân sự, công tác chính trị, tư tưởng để kích động những phần tử bất mãn, chống đối chống phá Đại hội XIII của Đảng. Mục tiêu của chúng là thông qua mạng xã hội để truyền bá những tư tưởng, nhận thức lệch lạc về nền tảng tư tưởng của Đảng đó là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, quan điểm của Đảng về phát triển đất nước, về phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Chúng ra sức phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên đối với công cuộc đổi mới đất nước, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Mặc dù, âm mưu, hành động của chúng không có gì mới, song lại rất nguy hiểm, dễ làm cho độc giả mất cảnh giác, dễ sa vào ma trận quỷ quyệt về nhận thức, tư tưởng do chúng dựng lên. Trong bài viết “Có lung lay mới bảo vệ” đăng trên Dalambao ngày 04/12/2020, Phạm Trần con cáo già trong những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, kích động này đã đưa ra những luận điệu để chống phá Đại hội XIII của Đảng.

Trước hết, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng. Với luận điệu xưa cũ, thiếu căn cứ, y cho rằng chủ nghĩa Mác – Lênin đã lạc hậu, lỗi thời, cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống chính trị đất nước. Mượn giọng của những kẻ cơ hội chính trị, những kẻ trở cờ mà y cho là “trí thức có uy tín” để kêu gọi Đảng từ bỏ Chủ nghĩa Cộng sản, từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ bỏ vai trò lãnh đạo, thực hiện đa nguyên, đa đảng cho phù hợp với kỷ nguyên hội nhập của thế giới văn minh. Mục tiêu của chúng không có gì khác là từ xuyên tạc nền tảng lý luận của Đảng để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng. Qua đó kích động tâm lý chống đối của những phần tử cơ hội, bất mãn chống phá Đảng trước thềm Đại hội, hủy hoại niềm tin và kỳ vọng của nhân dân đối với một kỳ đại hội hết sức quan trọng trong lịch sử xây dựng và trưởng thành của Đảng suốt 90 năm qua.

Thứ hai, lợi dụng việc đấu tranh chống tham nhũng, đấu tranh loại bỏ những phần tử thoái hoá, biến chất ra khỏi hàng ngũ của đảng để chia rẽ, kích động khối đại đoàn kết, thống nhất trong đảng, đoàn kết giữa đảng với nhân dân. Những năm qua đất nước ta có nhiều tiến bộ về kinh tế – xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, chăm lo nâng cao đời sống nhân dân. Công tác đối ngoại đi vào chiều sâu và thực chất; vị thế Việt Nam được đánh giá cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Năm 2020 trước đại dịch Covid-19, Đảng, Nhà nước ta đã có những quyết sách lãnh đạo kịp thời, chủ động, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh; Việt Nam trở thành điểm sáng của thế giới về phòng chống dịch Covit-19 và phát triển kinh tế – xã hội. Kết quả đó đã góp phần khẳng định vị thế, vai trò của Việt Nam đối với thế giới, chính vì vậy, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã nhanh chóng thông qua Nghị quyết thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh vào ngày 27/02 hằng năm; đây là nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc do Việt Nam chủ trì đề xuất, thương lượng và thúc đẩy thông qua tại phiên họp toàn thể sáng ngày 07/12/2020 (Nghị quyết A/RES/75/27, thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh vào ngày 27/12 hằng năm).

Trước tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng của toàn Đảng, toàn dân nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm cho vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự là công bộc của dân. Công tác phòng chống tham nhũng có bước chuyển biến mạnh mẽ, là bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng, và trách nhiệm của Đảng trước nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác phòng chống tham nhũng được triển khai quyết liệt, với quan điểm là “không có vùng cấm”, kiên quyết loại bỏ những phần tử thoái hóa, biến chất ra khỏi đảng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ; các vụ đại án tham nhũng đều được xét xử công khai, đúng người, đúng tội, kẻ phạm tội đều tâm phục, khẩu phục, nhận rõ tội lỗi của mình trước Đảng, trước nhân dân.

Nhưng, với luận điệu xuyên tạc, chúng cho rằng tham nhũng là do bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, việc quy kết này chứng tỏ đây là nhận thức cực đoan của những kẻ chỉ rắp tâm chống phá chủ nghĩa xã hội vì chúng không thấy rằng nạn tham nhũng còn hành hoành dữ dội như thế nào trên thế giới, ở các nước theo chế độ tư bản chủ nghĩa đang phải đấu tranh như thế nào, vì sao nhiều thủ tưởng, tổng thống phải vào tù vì tội tham nhũng… Bên cạnh đó, lợi dụng việc chống tham nhũng của Đảng và của nhân dân, chúng cho rằng đây là cuộc đấu đá nội bộ giữa phe này, phải nọ. Rõ ràng đây là nhũng luận điệu hoang đường, những ý đồ xấu xa để vu cáo, hạn thấp uy tín, danh dự của Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; phá hoại sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Đảng với nhân dân; chống phá Đại hội XIII của Đảng.

Cho nên, trong tình hình hiện nay, cán bộ, đảng viên và toàn dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị; tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn, an ninh, góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.