CHỦ NGHĨA XÃ HỘI MÃI MÃI LÀ SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN CỦA NHÂN LOẠI TIẾN BỘ TRÊN THẾ GIỚI

Đây không phải vấn đề mới, cần tranh luận vào thời điểm này, nhưng không thể không nhắc lại để mỗi chúng ta mãi tự hào về nơi khởi nguồn  của Cách mạng xã hội chủ nghĩa trên thế giới, cùng với tên tuổi và những cống hiến to lớn của những lãnh tụ phong trào cộng sản quốc tế. Mặc dù, sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đầu thập niên chín mươi thế kỷ trước cùng dư chấn nặng nề, kéo dài của nó là một thực tế không thể phủ nhận. Tuy nhiên, không vì thế mà đã vội vàng phủ nhận tính chất khoa học, cách mạng, tiến bộ, nhân văn của học thuyết Mác – Lênin, của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của các quốc gia, dân tộc và cả nhân loại. Đúng với quy luật tồn tại và phát triển của tự nhiên và xã hội, chủ nghĩa xã hội mãi mãi là sự lựa chọn đúng đắn của nhân loại yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên thế giới.

Thời gian gần đây, nhân dịp kỷ niệm 103 năm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, trên các trang mạng xã hội, vẫn xuất hiện những bài viết thể hiện sự hằn học, xuyên tạc, thậm chí phủ nhận những thành tựu vĩ đại của Cách mạng tháng Mười Nga, cùng với những cống hiến to lớn của V.I.Lênin. Đọc trong các bài viết đó, tôi thấy nổi lên có học giả Tưởng Năng Tiến với quan điểm cực đoan, hồ đồ cho rằng sự đổ vỡ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô đã xóa bỏ sạch sẽ những tàn tích của Cách mạng Tháng Mười và sự nghiệp cách mạng của Lãnh tụ V.I.Lênin. Với một mưu đồ chống phá, những quan điểm, lập luận xuyên tạc, vô căn cứ của y hòng lái dư luận xã hội sang một hướng khác, từng bước phá hoại những thành quả cách mạng mà nhân loại tiến bộ trên thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam đã giành được.

1. Cái “thời hậu cộng sản” là do chính Tưởng Năng Tiến tự “phát minh” ra và tự đặt tên, chứ thực tế xã hội loài người làm gì có cái thời gọi là “hậu cộng sản” đó?

Thật nực cười khi y đưa ra quan niệm: “thời hậu cộng sản” là thời gian nối tiếp thời điểm cộng sản bị giải thể trên thế giới sau gần 100 năm hiện hữu trên trái đất này. Tưởng Năng Tiến lấy sự kiện sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu những năm 90 của thế kỷ XX để cho rằng cộng sản bị giải thể trên toàn thế giới là sự nhận thức hồ đồ. Sự đổ vỡ đó đâu có phải là sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản? Thử hỏi ông ta đã nghiên cứu và thấy được nguyên nhân nào dẫn đến sự đổ vỡ đó? Xin được nói để ông rõ: đó là, sự phản bội, sự lạc lối, tha hóa, từ bỏ các nguyên tắc sống còn về chính trị tư tưởng, về bản chất giai cấp của đảng, về công tác xây dựng đảng của một số kẻ trong bộ máy lãnh đạo đảng, chính quyền ở Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu lúc đó; là sự phản bội trắng trợn lợi ích của đảng, của chế độ, của nhân dân lao động; đó là việc buông lỏng công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra đảng. Những vấn đề này đã được V.I.Lênin nhiều lần cảnh báo trong các bài viết của mình trước đây. Bên cạnh đó là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch.

Sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đầu thập niên chín mươi thế kỷ trước là một thực tế không thể phủ nhận. Nhưng đó chỉ là một cuộc khủng hoảng tạm thời của chủ nghĩa xã hội và phong trào cộng sản trên thế giới. Đừng nhìn vào sự khủng hoảng đó mà phủ nhận tính chất khoa học, cách mạng, tiến bộ, nhân văn của học thuyết Mác – Lênin, của Cách mạng Tháng Mười cùng với những cống hiến to lớn của V.I.Lênin. Hiện nay, tuy chưa thoát hẳn ra khỏi khủng hoảng và tiếp tục gặp muôn vàn khó khăn, nhưng ở hầu hết các khu vực trên thế giới, phong trào cộng sản quốc tế vẫn trụ vững, từng bước phục hồi và phát triển. Thành công của những quốc gia có Đảng Cộng sản lãnh đạo là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với phong trào cộng sản quốc tế. Điều mà các đảng cộng sản cần quan tâm là tập trung giải quyết cho được những vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình phát triển; xây dựng một xã hội thực sự vì con người, phát triển kinh tế đi liền với tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường dân chủ trong đảng và dân chủ trong xã hội; xây dựng đảng vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo toàn xã hội.

2. Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam, trước sau như một, vẫn kiên trì hướng tới mục tiêu chủ nghĩa xã hội.

Sau biến cố chính trị ở Liên Xô và Đông Âu, mô hình chế độ xã hội chủ nghĩa ở những nơi đó sụp đổ, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam tiếp tục con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong những điều kiện hết sức khó khăn. Để đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vượt lên tư duy bảo thủ, giáo điều, khởi xướng và lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu; chính trị – xã hội ổn định; an ninh, quốc phòng được củng cố; độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia được giữ vững; các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được đề cao. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng sáng tỏ hơn; hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang hướng tới đã ngày càng được hiện thực hóa. Việc Đảng và Nhân dân ta lựa chọn và kiên định con đường chủ nghĩa xã hội là phù hợp với quy luật lịch sử và thực tiễn Việt Nam.

Đảng và nhân dân ta không lựa chọn con đường tư bản chủ nghĩa. Thời đại ngày nay không phải là thời đại của chủ nghĩa tư bản và theo quy luật phát triển của lịch sử, chủ nghĩa tư bản tất yếu sẽ bị phủ định. Thực tiễn lịch sử tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản cho thấy đó là lịch sử của máu, nước mắt và sự bất công. Một lần nữa tôi muốn khẳng định với ông Tưởng Năng Tiến và đồng bọn của ông là: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử, không có một thế lực phá hoại nào ngăn cản được bước tiến của dân tộc Việt Nam, bước tiến phù hợp với quy luật tất yếu của lịch sử”./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.