Con kền kền – Nguyên Thạch

Nguyên Thạch là kẻ thường xuyên có các viết bài trên các trang mạng phản động, nhằm tuyên truyền các luận điệu phản động chống đối chế độ, chống Đảng, Nhà nước. Bài viết mới đây của Nguyên Thạch với tiêu đề: “Kền kền đỏ” trên trang mạng Danlambao, càng cho mọi người thấy rõ, y ngày càng lún sâu vào con đường phản nước, hại dân.

1. Nguyên Thạch bịa đặt, xuyên tạc vu cáo những người cộng sản và chế độ cộng sản.

Với giọng điệu hằn học thâm thù cộng sản, trong bài viết của mình, Nguyên Thạch cố tình vu cáo những người Cộng sản là “hung tàn và lấy hung tàn làm nền tảng để vận hành mọi việc”. Y cho rằng: “Người cộng sản là những người không có trái tim nhân ái, là những người không biết yêu thương là gì”. Rõ ràng, đây chỉ là cách nói lấy được mà không căn cứ vào thực tế của Nguyên Thạch.

Hẳn tất cả mọi người đều biết rằng, lần đầu tiên trong lịch sử, C.Mác – Ph.Ănghen đã luận chứng một cách khoa học về con đường và biện pháp để biến những ước mơ, nguyện vọng của nhân loại từ hàng bao thế kỷ nay thành hiện thực, đồng thời chỉ ra lực lượng xã hội có sứ mệnh lịch sử thực hiện sự cải biến ấy, đó là giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Phong trào cộng sản công nhân quốc tế là phong trào đấu tranh của đông đảo quần chúng nhân dân lao động vì lợi ích của chính họ. Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản năm 1848, C.Mác và Ph. Ăngghen đã chỉ rõ: “Tất cả những phong trào lịch sử, từ trước đến nay đều do thiểu số thực hiện, hoặc đều mưu lợi ích cho thiểu số. Phong trào vô sản là phong trào độc lập của tuyệt đại đa số, mưu lợi ích cho tuyệt đại đa số”. Chế độ xã hội chủ nghĩa đặt lên hàng đầu lợi ích căn bản của giai cấp công nhân, nhân dân lao động. Chính nhu cầu, lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động được đáp ứng đầy đủ sẽ tạo ra động lực tiếp tục thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng nhân đạo và vì sự phát triển tiến bộ, bền vững. Tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa đã được thực tiễn kiểm nghiệm ở Liên Xô trong hàng loạt sự kiện lịch sử lớn nhất trong thế kỷ XX: cứu nhân loại khỏi họa phát xít; giữ gìn hòa bình thế giới, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh thế giới thứ ba; thức tỉnh ý thức chính trị của các dân tộc, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc đưa đến sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, buộc chủ nghĩa tư bản phải tự điều chỉnh thích nghi; giúp đỡ sự nghiệp chính nghĩa của nhiều quốc gia trên hành tinh. Thế nhưng, cố tình quên đi sự thật đó, những kẻ chống cộng như Nguyên Thạch lại lên án chủ nghĩa cộng sản là vô nhân đạo, là dối trá và hung tàn! Rõ ràng, đó là sự đổi trắng thay đen, phản bội lại lịch sử, phản bội lại những thành tựu của nhân loại tiến bộ trên thế giới, phản bội lại chính những người đã giải phóng các dân tộc khỏi áp bức, bóc lột.

2. Kêu gọi biểu tình là hành động sai trái và xấu xa nhất của Nguyên Thạch

Yêu chuộng hòa bình, mong muốn đất nước ổn định để phát triển luôn là khát vọng chính đáng của mọi người dân Việt Nam, không phân biệt giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo. Bởi hậu quả của việc bất ổn chính trị không chỉ là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia mà còn gây ra rất nhiều đau thương, bất hạnh cho nhân dân. Ở những quốc gia, vùng lãnh thổ không giữ được sự ổn định về chính trị thì người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất chính là nhân dân. Ấy vậy mà, trong bài viết của mình Nguyên Thạch lại rắp tâm kêu gọi mọi người “tiếp tục xuống đường không hẹn trước, không ngưng nghỉ cho đến ngày thành công”. Thiết nghĩa, Nguyên Thạch và đồng bọn mới chính là loài kền kền muốn ăn “thịt sống máu tươi” của những người dân lương thiện.

Trong những ngày qua, hẳn mọi người đều biết đến những âm mưu kêu gọi tổng biểu tình để gây bạo loạn lật đổ ở nhiều thành phố trên cả nước. Đây là một âm mưu, thủ đoạn chính trị thâm độc và nguy hiểm của các thế lực thù địch, nhằm mục đích gây mất ổn định chính trị trong nước. Với nhiều lý do, chúng kích động, kêu gọi mọi người xuống đường “tổng biểu tình” nhằm lật đổ chế độ “độc tài đảng trị”. Kêu gọi “tổng biểu tình” toàn quốc không phải là chiêu trò gì mới, các thế lực thù địch muốn tạo ra những điểm “nóng”, từng bước kích động, lôi kéo, tập hợp lực lượng để tập dượt những hình thức gây rối, phá hoại an ninh chính trị hòng gây ra bạo loạn chính trị để tạo cớ can thiệp từ bên ngoài. Đây là những hành động hoàn toàn trái ngược với những gì chúng viết ra về dân chủ và nhân quyền! Dân chủ, nhân quyền chỉ là sự ngụy tạo che đậy âm mưu phản động của các thế lực thù địch.

Tục ngữ Việt Nam có câu “miệng nam mô nhưng bụng bồ dao găm” và câu này hoàn toàn đúng với Nguyên Thạch. Y lớn tiếng chửi rủa những người cộng sản là hung tàn và phản nhân văn nhưng bản thân mình thì lại đi “chọc gậy bánh xe”, phá hoại sự ổn định của đất nước. Nguyên Thạch ngày càng lún sâu vào con đường phản nước, hại dân./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

12 thoughts on “Con kền kền – Nguyên Thạch

 • 28 Tháng Chín, 2018 at 7:17 sáng
  Permalink

  Sự đê hèn của Nguyên Thạch đến tột cùng của loài súc sinh khi kêu gọi mọi người xuống đường biểu tình. Đã bao lần y và đồng bọn làm thế. nhưng chỉ số ít người dân nhẹ dạ cả tin bán lòng yêu nước và cuộc sống bình yên của mình lấy vài đồng bạc bẩn. Đất nước đang yên bình, cuộc sống đang vui tươi, êm đềm vững bước trên con đường phát triển.

  Reply
 • 28 Tháng Chín, 2018 at 7:26 sáng
  Permalink

  Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam ngày nay do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. Bản chất của chế độ đó là quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với bảo vệ độc lập dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo theo con đường của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Những loạn ngôn của Nguyên Thạch nhằm xuyên tạc, chống phá chế độ, kêu gọi người dân biểu tình là hành động đê hèn của kẻ bán nước “cầu vinh”. Hành vi của Nguyên Thạch cần bị lên án, bác bỏ và trừng trị trước pháp luật.

  Reply
 • 28 Tháng Chín, 2018 at 9:03 sáng
  Permalink

  Bài viết mới của Nguyên Thạch với tiêu đề: “Kền kền đỏ” càng cho mọi người thấy rõ, y ngày càng lún sâu vào con đường phản nước, hại dân. Chúng ta cần kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phản động của Nguyên Thạch.

  Reply
 • 28 Tháng Chín, 2018 at 4:02 chiều
  Permalink

  Nguyên Thạch đã lộ nguyên hình là 1 tên bán nước, hại dân với hành động xuyên tạc và kêu gọi mọi người biểu tình

  Reply
 • 29 Tháng Chín, 2018 at 8:08 chiều
  Permalink

  Nguyên Thạch và đồng bọn mới chính là loài kền kền muốn ăn “thịt sống máu tươi” của những người dân lương thiện khi y rắp tâm kêu gọi mọi người xuống đường biểu tình, chống đối chế độ!

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 8:31 sáng
  Permalink

  Chế độ xã hội chủ nghĩa đặt lên hàng đầu lợi ích căn bản của giai cấp công nhân, nhân dân lao động. Chính nhu cầu, lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động được đáp ứng đầy đủ sẽ tạo ra động lực tiếp tục thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng nhân đạo và vì sự phát triển tiến bộ, bền vững.

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 2:15 chiều
  Permalink

  Đúng vậy, Nguyên Thạch với tâm địa của kẻ phản động, thường xuyên viết bài xuyên tạc, nói xấu chế độ, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 8:56 chiều
  Permalink

  Nguyên Thạch là tên bán nước hại dân. Dù có xuyên tạc, chửi càn như thế nào nhưng hàng triệu người dân Việt Nam luôn tin vào đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Reply
 • 2 Tháng Mười, 2018 at 9:09 sáng
  Permalink

  Nguyên Thạch đích thị là con kền kền, loài chỉ thích ăn xác thối, thích dân ta rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy, chết chóc mọi nơi khi chiến tranh xảy ra. Từ đó Y đứng giữa hưởng lợi… Loại này phải bị tiêu diệt ngay, nếu không mầm họa chết chóc sẽ được Y reo dắt trong nay mai!.

  Reply
 • 2 Tháng Mười, 2018 at 10:22 chiều
  Permalink

  Những loạn ngôn của Nguyên Thạch nhằm xuyên tạc, chống phá chế độ, kêu gọi người dân biểu tình là hành động đê hèn của kẻ bán nước “cầu vinh”. Hành vi của Nguyên Thạch cần bị lên án, bác bỏ và trừng trị trước pháp luật.

  Reply
 • 3 Tháng Mười, 2018 at 6:58 sáng
  Permalink

  Nguyên Thạch đúng là con Kền kền

  Reply
 • 10 Tháng Mười, 2018 at 9:05 sáng
  Permalink

  Nguyên Thạch là kẻ thường xuyên có các viết bài trên các trang mạng phản động, nhằm tuyên truyền các luận điệu phản động chống đối chế độ, chống Đảng, Nhà nước. Chúng ta phải cảnh giác trước những luận điệu của y

  Reply

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares