Đi lên chủ nghĩa xã hội vẫn là sự lựa chọn đúng đắn của Việt Nam

Sau khi bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” được công bố, đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao của giới nghiên cứu, độc giả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động cũng đăng tải không ít những thông tin xuyên tạc bài viết, nhất là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chúng cho rằng, Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là sự lựa chọn đúng đắn, lỗi thời, chỉ là ý chí chủ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu Việt Nam không thay đổi sẽ tất yếu sụp đổ như Liên Xô và các nước Đông Âu mà thôi! Vậy đâu là sự thật?

Thứ nhất, chủ nghĩa xã hội vẫn là tương lai của xã hội loài người

Hiện nay, bàn về tương lai của xã hội loài người, nhiều học giả đã luận giải theo nhiều chiều cạnh khác nhau, trong đó nhấn mạnh đến yếu tố chế độ xã hội mà con người hướng tới. Chế độ xã hội tương lai phải vì con người, vì sự tồn tại và phát triển của thế giới theo hướng tích cực. Vây chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa xã hội đáp ứng được khát vọng, nguyện vọng đó của nhân loại?

Trước hết về chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản chưa bao giờ mang tính toàn cầu như ngày nay và cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trong lĩnh vực giải phóng và phát triển sức sản xuất, phát triển khoa học – công nghệ. Tuy nhiên, chủ nghĩa tư bản vẫn không thể khắc phục được những mâu thuẫn cơ bản vốn có của nó. Các cuộc khủng hoảng vẫn tiếp tục diễn ra. Đặc biệt là, năm 2008 – 2009 chúng ta đã chứng kiến cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế bắt đầu từ nước Mỹ, nhanh chóng lan rộng ra các trung tâm tư bản chủ nghĩa khác và tác động đến hầu hết các nước trên thế giới. Và hôm nay, chúng ta lại chứng kiến cuộc khủng hoảng nhiều mặt, cả về y tế, xã hội lẫn chính trị, kinh tế đang diễn ra dưới tác động của đại dịch COVID-19 và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kinh tế suy thoái đã làm phơi bày sự thật của những bất công xã hội trong các xã hội tư bản chủ nghĩa: đời sống của đa số dân cư lao động bị giảm sút nghiêm trọng, thất nghiệp gia tăng; khoảng cách giàu – nghèo ngày càng lớn, làm trầm trọng thêm những mâu thuẫn, xung đột giữa các sắc tộc.

Về chủ nghĩa xã hội. Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, lâm vào thoái trào, các nước xã hội chủ nghĩa còn lại đã tiến hành đổi mới, kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội với những chủ trương, chính sách rộng mở, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ. Đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, niềm tin vào chế độ được giữ vững, củng cố vững chắc. Đảng Cộng sản ở mỗi nước luôn được xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao phẩm chất, trình độ năng lực đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ. Các nước xã hội chủ nghĩa cũng tích cực tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề mang tính toàn cầu, thể hiện được bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, nhất là trong xây dựng, bảo vệ con người, môi trường sống lành mạnh. Ngay cả các học giả tư sản khi bàn về tương lai của xã hội loài người cũng khẳng định không phải là chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa tư bản không phải là chế độ cuối cùng của lịch sử. Tuy họ không trực tiếp khẳng định đó là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản nhưng những dự đoán, mô hình, tiêu chí của xã hội hậu tư bản mà họ đề cập chứa đựng trong đó những yếu tố cơ bản của chủ nghĩa xã hội, đó là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, là một xã hội quan tâm đến cuộc sống của con người, là xu thế sống hài hòa với môi trường sống….

Như vậy, tương lai của xã hội loài người không phải là chủ nghĩa tư bản hay xã hội nào khác mà chính là chủ nghĩa xã hội với bản chất tốt đẹp: tất cả vì con người, vì sự phát triển hài hòa giữa con người và môi trường sống. Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với xu thế khách quan của lịch sử.

Thứ hai, đi lên chủ nghĩa xã hội vẫn là ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Ước mơ, khát vọng ngàn đời của người Việt Nam là: Tổ quốc độc lập, hòa bình, thống nhất, phát triển, nhân dân có cuộc sống tự do, hạnh phúc. Trong giai đoạn hiện nay, ý chí, khát vọng của người dân Việt Nam vẫn là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; bảo vệ vững chắc nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc, xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các nước trên thế giới, có vị thế xứng đáng trên bản đồ thế giới, có trách nhiệm cao trong giải quyết các vấn đề toàn cầu phù hợp với các nguyên tắc, hiến chương của Liên hợp quốc. Những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mang lại cho đất nước cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế cao. Gần đây nhất là thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong cuộc chiến chống “giặc” Covid – 19… đã chứng minh, người dân Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội – con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Điều này đồng nghĩa với việc đi lên chủ nghĩa xã hội là ý chí, nguyện vọng của người dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Như vậy, đi lên chủ nghĩa xã hội vẫn là sự lựa chọn của lịch sử Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bởi lẽ, chủ nghĩa xã hội vẫn là tương lai của xã hội loài người; vẫn là ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là lực lượng duy nhất lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Thực tiễn đã minh chứng rõ điều đó. Mọi tư tưởng và hoạt động thù địch, phản động, sai trái phủ nhận, xuyên tạc, cản trở sự lựa chọn chân chính đó của lịch sử Việt Nam cần phải bị vạch trần, lên án và đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Đi lên chủ nghĩa xã hội vẫn là sự lựa chọn đúng đắn của Việt Nam

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.