ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH VỮNG BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG QUANG VINH

Trong bất cứ giai đoạn nào của lịch sử dân tộc, thanh niên luôn là lực lượng xung kích đi đầu, chủ yếu trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế nhưng, đi ngược lại những giá trị nhân văn cao cả đó vẫn có những kẻ “ăn cháo đá bát” tỏ ra hằn học với những công lao to lớn của thanh niên Việt Nam, rồi lớn tiếng rêu rao cho rằng: “Đoàn thanh niên vẫn còn dò dẫm trong đêm trường cách mạng…” Đây là âm mưu hết sức nham hiểm của các đối tượng chống phá hòng làm phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút niềm tin của thanh niên, tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đoàn thanh niên. Do vậy, rất cần nhận diện, đấu tranh bác bỏ. Bởi vì:

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng đã phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn tiến trình lịch sử đã chứng minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ vững vai trò là đội quân xung kích cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và bảo vệ biên giới, đoàn viên, thanh niên là lực lượng chủ yếu tham gia bộ đội, dân quân, du kích chiến đấu, cùng với hàng vạn dân công hoả tuyến làm công tác đảm bảo, phục vụ chiến đấu… với tinh thần và ý chí: “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai” và những phong trào cách mạng: “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Năm xung phong”… đã góp phần làm nên những chiến thắng lịch sử, giành trọn vẹn độc lập và thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn giữ vững niềm tin sắt son với Đảng, khát vọng vươn lên, xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tiếp nối truyền thống, Tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng, củng cố, tập hợp đoàn kết thanh niên; chú trọng chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng trở thành nguồn cán bộ trẻ dồi dào của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp. Nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, lao động sản xuất, làm kinh tế, trong hoạt động văn hoá – xã hội, khoa học kỹ thuật, trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội… góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang và niềm tự hào về thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Với những đóng góp to lớn đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã được Đảng và Nhà nước hai lần tặng thưởng Huân chương Sao vàng, ba lần tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, 13 Huân chương Lao động, 10 Huân chương Kháng chiến và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Từ thực tế trên cho thấy, vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tổ chức đoàn thanh niên là hoàn toàn đúng đắn. Những luận điệu phủ nhận vai trò của Đảng, xuyên tạc công tác thanh niên là vô căn cứ và không thể chấp nhận được.

Hiện nay, trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động, trong đó thanh niên là đối tượng mà chúng ưu tiên hướng đến. Điều đó đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với đoàn thanh niên; làm cho thanh niên nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đồng thời nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí, tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo góp phần phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp, hùng cường để sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ  hằng mong đợi.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.