GIỮ VỮNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÀ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN ĐỂ VIỆT NAM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, được dư luận quốc tế đánh giá cao, đem lại uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam lên tầm cao mới. Điều đó tiếp tục là một minh chứng khẳng định tính đúng đắn chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng.

Thực tiễn thành công của Việt Nam đã rõ, nhưng mới đây trong một bài viết, sau một hồi vòng vo “hiến kế”, thực chất là “bổn cũ soạn lại”: nào là Việt Nam cần bãi bỏ cơ chế xin – cho, nào là vấn đề đòi quyền lợi của các thành phần kinh tế, rồi vấn đề công nhận các quyền sở hữu tư nhân,..v.v.. Cuối cùng Phạm Nhật Bình cũng lòi cái đuôi chống phá với luận điệu cũ rích là đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải “mạnh dạn phá bỏ mô hình định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy lùi độc đảng” để đất nước tiến lên (!). Hóa ra tâm địa của Bình chỉ muốn Việt Nam đi chệch những mục tiêu phát triển tốt đẹp, hòng phủ nhận những thành tựu Việt Nam đã đạt được, đâu phải tình cảm vì dân, vì nước như Bình rêu rao!

Ai cũng biết rằng, một xã hội sung túc, bình đẳng, không có người bóc lột người là ước muốn muôn đời của nhân loại, đã được các nhà tư tưởng như Platon, Thomas More… đề cập từ trước Công nguyên. Thế kỷ 5 sau Công nguyên, những phong trào “có tính chất cộng sản”, thách thức quyền lợi của tầng lớp quý tộc và tăng lữ, đấu tranh cho một xã hội công bằng xuất hiện đã nói lên khát vọng tốt đẹp đó. Đến cuối thế kỷ 19, C.Mác – Ph.Ăngghen đã khái quát các ý tưởng trên thành lý luận về chủ nghĩa cộng sản, được V.I.Lênin hiện thực hóa bằng cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười và gọi đó là giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản. Cương lĩnh 1991 của Đảng ta khẳng định: xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã hội có nền kinh tế phát triển cao; có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc; nhân dân lao động làm chủ; đoàn kết các dân tộc và với các nước. Vì vậy, trên cả góc độ lý thuyết và thực tiễn, việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam lựa chọn những mục tiêu như vừa nêu, cũng chính là lựa chọn đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là quyết định phù hợp với nguyện vọng của dân tộc và xu thế phát triển của nhân loại.

Cần nói thêm rằng, thuật ngữ “định hướng xã hội chủ nghĩa” được sử dụng nhiều trong các văn kiện của Đảng với ý nghĩa như một nguyên tắc chỉ đạo công cuộc đổi mới, thể hiện sự kiên định lựa chọn mục tiêu “giữ vững độc lập, thống nhất Tổ quốc, vì dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, “giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa” là một trong những bài học kinh nghiệm được Đại hội lần thứ VII của Đảng (6/1991) rút ra ngay sau 5 năm đầu tiến hành đổi mới. Cho đến nay, bài học này vẫn mang đầy đủ giá trị cả về lý luận và thực tiễn, khi Việt Nam liên tục bứt phá ngoạn mục về kinh tế, giữ vững ổn định chính trị và môi trường đầu tư, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong xã hội. Trong 5 năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã tạo ra hơn 1.200 tỷ USD giá trị GDP và hơn 8 triệu việc làm mới, thu nhập bình quân đầu người tăng gần 145%. Quy mô nền kinh tế tăng 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ, trở thành nền kinh tế có quy mô đứng thứ 4 trong ASEAN. Nhiều chỉ tiêu vượt nghị quyết đề ra như: năng suất lao động, xuất khẩu, giảm nợ công. Xếp hạng về phát triển bền vững của Việt Nam đã tăng từ thứ 88 lên thứ 49, cao hơn nhiều so với các nước có cùng trình độ phát triển. Riêng năm 2020, trong khi phần lớn các nước có mức tăng trưởng âm hoặc rơi vào suy thoái do tác động của dịch Covid-19 thì kinh tế việt Nam vẫn tăng trưởng dương 2.91%, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam được xếp thứ 42/131 nước, đứng đầu nhóm 29 quốc gia có cùng mức thu nhập. Các số liệu trên một lần nữa khẳng định các giải pháp phát triển kinh tế của Đảng là hoàn toàn đúng đắn; đồng thời, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa không những không cản trở mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, ngay cả trước bối cảnh khó khăn nhất trong năm 2020.

Hơn nữa, những vấn đề Bình nêu đã được Đảng, Nhà nước ta công khai nhìn nhận một cách nghiêm túc và quyết liệt giải quyết tận gốc, đã và đang tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong nhân dân. Thiển nghĩ, Bình nói ra chẳng những sai, mà lại quá thừa!./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.