HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ ĐIỀU TIÊN QUYẾT LÀM CHO ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH HƠN

Với quan điểm của Đảng là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, theo đó, những hạn chế, khuyết điểm được đăng tải công khai thế hiện rõ quyết tâm của Đảng với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

Thế nhưng các lực lượng phản động, thù địch đã cố tình xuyên tạc, làm sai lệch nhận thức và dư luận, bằng những trích dẫn cắt xén, lắp ghép về những yếu kém, khuyết điểm trong Đảng và trong cán bộ Đảng viên, từ đó cho rằng đảng viên “học không nổi” tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên còn có nhiều đảng viên vi phạm sai lầm khuyết điểm. Thực chất đó là thủ đoạn quy chụp, xuyên tạc bản chất của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hòng làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng hiện nay.

Việc Đảng ta chỉ ra những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” nhằm chỉ rõ cho cán bộ, đảng viên thấy những cái sai, cái không đúng để mà tránh, mà rèn luyện, tu dưỡng. Đồng thời công khai, thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm cũng có nghĩa Đảng Cộng sản Việt Nam không che giấu những khuyết điểm của mình, dũng cảm chỉ ra những ung nhọt để cắt bỏ nó, nhằm làm cho Đảng trong sạch hơn, vững mạnh hơn. Thực tiễn quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng gặp không ít khó khăn, trở ngại, có lúc do chủ quan, duy ý chí, hành động chưa đúng quy luật khách quan, dẫn đến sai lầm, khuyết điểm. Vấn đề là ở chỗ, mỗi khi có hạn chế, khuyết điểm, Đảng không bảo thủ, bao che, giấu giếm, mà trái lại, đều thể hiện tinh thần cầu thị, kiên quyết khắc phục sai lầm, khuyết điểm để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng tiến lên. Đảng không né tránh và phủ nhận tình hình hiện nay, đó là vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống làm ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Việc làm đó là vô cùng cần thiết với một lý lẽ đơn giản là tìm ra, chỉ ra những căn bệnh để mà chữa, nếu có bệnh mà không khám bệnh để chỉ ra thì không thể biết chữa bằng thuốc gì và bằng cách nào.

Sự công khai những yếu kém, tồn tại, khuyết điểm là thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Đảng và di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là: Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Điều đó cũng khẳng định Đảng luôn hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, luôn dựa vào dân để “xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu, trọng dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ”, không bao giờ đứng trên pháp luật, đứng ngoài pháp luật, luôn chịu sự giám sát của tổ chức và nhân dân.

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện lòng tin yêu và ngưỡng mộ tầm nhìn xa trông rộng, sự hy sinh, không quản gian lao, nguy hiểm vì độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân của Người. Nhớ lại chặng đường mà Người bôn ba khắp năm châu, bốn biển tìm ra con đường cứu nước, cứu dân ấy chúng ta càng thấy rằng cần phải học tập Người nhằm tu dưỡng tinh thần vì nước, vì dân, không quản ngại khó khăn gian khổ, dày công tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó mọi người cần phải hết sức tỉnh táo với những luận điệu thâm độc, nguy hiểm khi chúng chỉ trích dẫn, bình luận, thổi phồng những yếu kém, khuyết điểm để quy chụp nhằm làm sai lệch bản chất việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.