KHÔNG THỂ PHÁ HOẠI KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Nhân dân ta là thắng lợi của tinh thần dân tộc, lòng yêu nước và ý chí quyết tâm thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước không chịu làm nô lệ. Thắng lợi đó đã tạo tiền đề vững chắc để Nhân dân ta thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, dân chủ và văn minh. Thành quả đó cũng chính là những bằng chứng ghi nhận sự thất bại của các thế lực thù địch trong chiến lược chống phá cách mạng Việt Nam. Chính vì vậy, mà chúng ngày càng điên cuồng chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn nhất là chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ lập trường của một kẻ tay sai, bán nước, trên trang Danlambao Ngọc Trương đăng bài “Việt cộng nằm vùng”, với ý đồ xuyên tạc bóp méo lịch sử, xuyên tạc bản chất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, phá hoại chủ trương hòa hợp dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, từ đó kích động, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin và các phần tử chống đối trong xã hội tham gia vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta, gây mất ổn định xã hội.

Ngay từ đầu bài viết, Ngọc Trương đã đưa ra luận điệu xuyên tạc, cho rằng “thành phần thứ ba” trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước là “Việt cộng nằm vùng”. Chúng ta đã biết, trong Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước “thành phần thứ ba” đó là các tầng lớp người Việt yêu nước sống trong lòng chế độ cũ, họ là lực lượng chính trị đối lập với Mỹ – Thiệu thời kỳ đó. Họ đã có những đóng góp nhất định vào thắng lợi của Nhân dân ta trong cuộc kháng chiến và xây dựng xã hội mới sau chiến tranh. Tuy nhiên, Ngọc Trương lại mô tả, dẫn chứng “thành phần thứ ba” – “Việt cộng nằm vùng” là những người tham gia kháng chiến với  “nhiệm vụ” là phá hoại Việt Nam Cộng hòa, sau đó tham gia chính quyền cách mạng nhưng phần lớn là những kẻ cơ hội, hoặc bị chính quyền Cộng sản “vắt chanh bỏ vỏ” hoặc biến chất tham nhũng… nhằm bôi xấu, chia rẽ những người đã tham gia cách mạng với Nhân dân.

Như đã nói “thành phần thứ ba” trước hết họ là những người Việt Nam yêu nước, mong muốn đất nước được hòa bình thống nhất, nhiều người đã ủng hộ và tham gia cách mạng. Sự đóng góp của họ cho cách mạng ở mức độ khác nhau song đã hiện thực hóa chủ tương “hòa hợp dân tộc” nhằm tiến tới xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, đoàn kết dân tộc sau cuộc chiến. Ngày nay, đã 45 năm kể từ khi kết thúc chiến tranh, những dấu tích tàn khốc, những di chứng nặng nề của chiến tranh vẫn còn đó; song trong lương tri, tình cảm của những người trong cuộc cả phía người lính Cộng sản Việt Nam và người lính Việt Nam Cộng hòa hay “thành phần thứ ba” đều đã nhìn thấy rõ bản chất cuộc chiến phi nghĩa, tàn bạo do đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai gây ra. Họ đang cùng nhau khép lại quá khứ, xóa đi ngăn cách, hận thù, và những nỗi đau cho cả hai bên. Vậy mà những kẻ như Ngọc Trương lại cố tình bịa đặt, xuyên tạc nhằm khoét sâu hận thù, chia rẽ dân tộc, cản trở sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế của Nhân dân ta thì thật là dã tâm đen tối và thâm độc.

Là người Việt Nam, kể cả những người sống xa Tổ quốc cũng đều ghi nhớ: để đất nước có được hòa bình, độc lập, thống nhất như ngày hôm nay đã có hàng triệu đồng bào, chiến sĩ ta anh dũng chiến đấu hy sinh và sự ủng hộ của các lự lượng yêu nước, tiến bộ trong nước và trên thế giới mới giành lại được, đó là một cuộc chiến hoàn toàn vì mục tiêu chính nghĩa, nhân văn và rất đáng tự hào của cả dân tộc. Cuộc chiến đó đã được nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới ủng hộ và ngưỡng mộ. Vì vậy, những luận điệu xuyên tạc trắng trợn lịch sử dân tộc nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của những kẻ như Ngọc Trương không đánh lừa được ai mà chỉ làm cho mọi người hiểu rõ hơn bản chất phản động, lạc loài của chúng mà thôi./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “KHÔNG THỂ PHÁ HOẠI KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares