KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC SỰ THẬT VỀ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2.9

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 có giá trị hết sức to lớn đối với dân tộc Việt Nam. Vậy mà, vẫn có những thế lực thù địch trong và ngoài nước với tâm địa đen tối, bằng những lời lẽ thiếu thiện cảm cố tình xuyên tạc và phủ định giá trị của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 của dân tộc ta.

1. Luận điệu cho rằng không cần phải làm Cách mạng tháng Tám vì với xu thế chính trị sau Chiến tranh thế giới thứ hai, thực dân Pháp sẽ tự trao trả độc lập cho Việt Nam. Đây là luận điệu hết sức sai trái, không đúng sự thật. Trước hết chúng ta cần phải khẳng định, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của dân tộc ta, đất nước ta. Thắng lợi này đã chính thức chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp đối với nước ta, mở ra kỷ nguyên độc lập, lần đầu tiên tên nước Việt Nam có trên bản đồ thế giới, với tư cách và vị thế của một quốc gia – dân tộc độc lập, có chủ quyền.

Thực tế là Việt Nam giành chính quyền từ tay phát xít Nhật chứ không phải từ thực dân Pháp. Bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc nêu rõ rằng, thực dân Pháp “đã bán nước ta hai lần cho Nhật”. Đó là “mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương… thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật”. Rồi ngày 9-3-1945, phát xít Nhật đã đảo chính, hất cẳng thực dân Pháp không chỉ ở Việt Nam mà toàn cõi Đông Dương. Bọn thực dân Pháp hoặc là bỏ chạy, hoặc là đầu hàng. Sau đó, phát xít Nhật đã dựng lên một chính phủ bù nhìn do Trần Trọng Kim đứng đầu. Chính phủ này chỉ tồn tại trên giấy, không làm gì và cũng không thể làm gì. Mọi quyền hành đều trong tay phát xít Nhật. Như vậy, câu chuyện thực dân Pháp trả độc lập, tự do cho Việt Nam là điều không đúng cả về pháp lý, đạo lý và thực tế lịch sử.

2. Luận điệu cho rằng ngày độc lập cho Việt Nam phải là 11-3-1945. Sự kiện Bảo Đại ký đạo dụ tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Giáp Thân ký với Pháp năm 1884 diễn ra sau đêm 9-3-1945 “Nhật đảo chính Pháp” trên toàn cõi Đông Dương. Sau khi hất cẳng Pháp, quân Nhật đã lập ra được một bộ máy cai trị tay sai bản xứ để duy trì trật tự và ổn định. Vì thế, “chính phủ” Trần Trọng Kim được ra đời dưới sự bảo hộ của Nhật. Phát xít Nhật đã chọn hai quân bài để phục vụ mục đích của mình bao gồm: Bảo Đại làm vua, còn Trần Trọng Kim là thủ tướng dưới một hình thái tổ chức chính quyền kiểu quân chủ lập hiến. Nhất cử nhất động của “chính phủ” Trần Trọng Kim đều phải xin phép và phải được sự đồng ý của Nhật.

Danh sách nội các mà Trần Trọng Kim trình với Bảo Đại cũng phải được sự chấp thuận của Đại sứ Nhật Bản tại Huế. Đạo dụ ngày 11-3-1945 của Bảo Đại thực chất là một văn bản dưới sức ép của Nhật nhằm chối bỏ sự đô hộ của thực dân Pháp đối với Việt Nam. Đồng thời đặt Việt Nam nằm trong vòng kiềm soát của nước Nhật. Mang danh nghĩa là vua, nhưng không có thực quyền nên trong Tuyên ngôn thoái vị ngày 25-8-1945, Bảo Đại đã thốt lên rằng: “Trong hai mươi năm ở ngôi, trẫm đã trải qua bao nhiêu cay đắng. Trẫm muốn được làm dân một nước tự do, hơn làm vua một nước bị trị. Từ nay trẫm lấy làm sung sướng được là dân tự do, trong một nước độc lập”. Do vậy, luận điệu cho rằng ngày độc lập cho Việt Nam phải là ngày 11-3-1945, khi Bảo Đại ký đạo dụ tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Giáp Thân ký với Pháp năm 1884 là hoàn toàn xuyên tạc, cần phải bác bỏ.

3. Luận điệu cho rằng, chính thể Bảo Đại – Trần Trọng Kim chỉ chờ được các nước công nhận thì Việt Nam sẽ được độc lập, đây là điều phi thực tế. Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng, quân đội Đồng minh bao gồm quân Tàu- Tưởng, liên quân Anh – Pháp khi vào giải giáp quân Nhật tại Việt Nam đều có mưu đồ muốn áp đặt sự thống trị của họ đối với đất nước ta. Do đó, từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, chỉ ngay khi vừa đổ bộ vào Sài Gòn, liên quân Anh- Pháp đã tấn công chính quyền và lực lượng vũ trang của ta để tái chiếm Nam Bộ. Còn từ vĩ tuyến 16 ra Bắc, quân Tàu-Tưởng có âm mưu lật đổ chính quyền của ta, đưa bọn phản động thân Tàu-Tưởng lên nắm quyền. Thực tế lịch sử đất nước ta đã cho thấy:  tất cả những người trông mong vào sự trợ giúp của ngoại bang để giành chính quyền, giành độc lập, tự do cho dân tộc đều bị thất bại. Hiểu rõ được điều ấy, trong Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh kêu gọi: “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Đem sức ta để giải phóng cho ta đã trở thành chân lý mang lại thành công cho các cuộc cách mạng của Việt Nam và là minh chứng hùng hồn bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc trên.

4. Luận điệu cho rằng: Cách mạng Tháng Tám thành công là nhờ vào may mắn từ hoàn cảnh lịch sử. Thực chất của luận điệu này là muốn hạ thấp giá trị Cách mạng Tháng Tám của dân tộc ta đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tháng 8 – 1945 là thời điểm đã tạo ra thời cơ vàng để dân tộc Việt Nam đứng lên làm một cuộc cách mạng giành độc lập, tự do. Lúc ấy, phát xít Nhật đã bại trận hoàn toàn, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh vào ngày 15-8-1945. Quân Nhật tại Việt Nam đã rệu rã về tinh thần, chờ quân Đồng minh vào giải giáp. Nhưng nếu chỉ có thời cơ thuận lợi thì chưa thể tạo nên cuộc cách mạng thành công. Độc lập, tự do không phải là món quà bỗng dưng từ trên trời rơi xuống. Trong Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã khẳng định điều này: “Không phải Nhật bại mà bỗng nhiên ta được giải phóng, tự do…”. Cách mạng Tháng Tám thành công đó là kết tinh của nghệ thuật chuẩn bị lực lượng, xác định đúng thời cơ và chớp thời cơ. Cách mạng Tháng Tám thành công, ít phải đổ máu là do các nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã luôn trên thế chủ động chiến lược. Đảng đã trưởng thành về tổ chức và lý luận, nhận được sự ủng hộ của nhân dân cả nước, tập hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân trong một mặt trận dân tộc thống nhất gọi là Việt Minh. Ở tất cả các địa phương trên cả nước, Việt Minh đều có cán bộ, có cơ sở bám nắm nhân dân, vận động nhân dân. Nhờ đó, khi thời cơ đến, lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa phát ra, ngay lập tức hàng triệu người dân cả nước đều nhất tề đứng lên giành chính quyền và Cách Tháng Tám đã đi đến thành công.

Các luận điệu cố tình bôi nhọ những sự kiện lịch sử trọng đại đã trở thành niềm tự hào của đất nước, của dân tộc như Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, đều là từ các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị phản động. Họ cố tình, đưa ra các thông tin sai lệch, quan điểm sai trái để hòng phủ bóng đen lên con đường mà đất nước và dân tộc ta đã lựa chọn dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, sự thật lịch sử đã phơi bày sự vô lương tâm của họ, thực tế cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân và đất nước ta ngày càng được phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng là những minh chứng bác bỏ mọi sự xuyên tạc của chúng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.