KIÊN ĐỊNH VỚI KHÁT VỌNG ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI SẼ ĐI TỚI VĂN MINH

Bảo Đỗ Ngà là kẻ cơ hội chính trị quả là không sai! Với những ý tứ trong bài: “Vì sao sự lừa gạt có hệ thống vẫn cứ mọc như nấm ở VN?” trên Bureau CTM Media – Âu Châu cho thấy y không hiểu gì về “ngu muội” và “văn minh” lẫn “khát vọng”“kiên định”! Nói đến xã hội thì không thể không nói đến con người. Xã hội văn minh hay ngu muội là do chính con người xây dựng. Muốn xã hội văn minh thì con người, từng cá nhân phải có khát vọng và kiên định xây dựng xã hội; ngược lại xã hội sẽ lụi tàn, trở về mông muội khi con người, từng cá nhân thiếu khát vọng và kiên định. Vấn đề này được thể hiện trên các khía cạnh sau:

Lịch sử phát triển loài người là sự vận động phát triển từ mông muội đến văn minh. Các nhà khoa học đã chứng minh lý luận về sự vận động phát triển của xã hội bắt đầu từ xã hội mông muội nguyên thủy đến xã hội văn minh cộng sản chủ nghĩa; chủ nghĩa xã hội không phải là một trạng thái cần phải sáng tạo ra mà là hiện thực xã hội đi lên từ sự phát triển xã hội từ mông muội tới chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Đây là quy luật tiến hóa của loài người. Khát vọng của nhân loại về một xã hội tương lai tốt đẹp, ở đó con người được sống tự do, ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, công bằng và văn minh được bắt nguồn từ thực tiễn. Khát vọng chính đáng đó được xây dựng trên một cơ sở lý luận khoa học, cách mạng – Chủ nghĩa Mác-Lênin và đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn cách mạng trên thế giới.

Ở Việt Nam, xuất phát từ khát vọng độc lập, chủ quyền của Lý Thường Kiệt, hào khí Đông A của nhà Trần đến khát vọng “Độc lập tự do”, “đi lên chủ nghĩa xã hội” của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tới năm 1945 khát vọng ấy mới bắt đầu trở thành sự thật. Sự thật này đã bác bỏ những lời nhăng cuội cho rằng đây là sự “cố chấp theo đuổi điều xằng bậy”; là sự “lừa gạt có tính hệ thống” có thể “dắt mũi được toàn xã hội” của Đỗ Ngà.

Khát vọng và kiên định – sự thống nhất trong mỗi con người. Khi có khát vọng, con người, từng cá nhân mới biết được mình muốn gì, làm gì. Từ đó xây dựng lý tưởng, hoạch địch mục tiêu, con đường, biện pháp thực hiện. Song để khát vọng thành hiện thực phải kiên định. Kiên định là một thuộc tính phản ánh sự vững tâm, quyết liệt theo đuổi đến cùng khát vọng đã đặt ra. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX đến nay đã minh chứng rõ điều đó. Chính sự khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã thúc đẩy nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng lên đấu tranh chống áp bức, xâm lược, làm thay đổi thân phận từ con người bị nô dịch, nô lệ trở thành con người làm chủ xã hội và bản thân. Do đó, kiên định thực hiện khát vọng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là điều hiển nhiên! Thiếu khát vọng vươn lên con người sẽ trở lên ngu muội, đần độn; còn luôn dao động sẽ khiến con người hay nghi ngờ với chính khát vọng, lý tưởng, mục tiêu, con đường bản thân đã chọn và sẽ rơi vào trạng thái “đẽo cày giữa đường” làm hỏng mọi việc. Điều đáng sợ hơn là sự dao động dẫn đến thiếu niềm tin, sự tuyệt vọng của con người đối với con đường của dân tộc đã chọn, với cá nhân thì sẽ rơi vào sự mù mờ chuyển thành phán xét, phản lại khát vọng và sự kiên định của dân tộc đã sinh ra mình. Đỗ Ngà là một kẻ như thế!

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, đi lên chủ nghĩa xã hội thể hiện quyết tâm thực hiện khát vọng đúng đắn của nhân dân Việt Nam. Đi lên chủ nghĩa xã hội không chỉ là khát vọng mà còn là con đường duy nhất đúng đã được Đảng, Bác Hồ và nhân dân Việt Nam lựa chọn trong quá trình tiến hành cách mạng.

Thực tiễn cho thấy, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản không chỉ là một xã hội tương lai mà còn là một xã hội hiện thực tươi đẹp ở Việt Nam hiện nay./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.