Lại là luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng

Thời gian gần đây, khi các cấp, các ngành đang tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch lại tìm trăm phương, ngàn kế để tung tin thất thiệt, cố tình gán ghép, suy diễn nhằm hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điển hình cho những luận điệu xuyên tạc này, mới đây trên trang mạng xã hội, có bài viết “Đối tượng nào là phản động” của Thanh Bình. Vậy, thực chất của luận điệu này là gì?

1. Bài viết của Thanh Bình đã tìm cách lèo lái, ghán ghép các sự kiện để cố tình xuyên tạc và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với lời lẽ khiếm nhã, cay cú, hằn học, Thanh Bình đã tung ra những luận điệu vu khống để tìm cách hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo nên “phá nước, hại dân”, “không có vai trò”. Từ đó xuyên tạc tình hình đất nước, thổi phồng những hạn chế trong phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh… của đất nước, rồi quy kết, đổ lỗi nguyên nhân của những hạn chế ấy là do thể chế chính trị độc đảng; sự yếu kém trong thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, rồi tự đặt câu hỏi “đối tượng nào là phản động” để tìm cách phủ nhận các thành quả lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, hạ thấp vai trò và uy tín của Đảng. Qua đó, gây nhiễu loạn thông tin, tạo sự hiểu nhầm trong quần chúng nhân dân, làm mất lòng tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đây thực ra là chiêu trò không có gì mới, chẳng qua Thanh Bình cũng chỉ là kẻ tát nước theo mưa, hùa theo các thế lực thù địch để chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận những thành tựu to lớn mà dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam  đã đem lại cho dân tộc Việt Nam suốt 90 năm qua. Chỉ có điều ở thời điểm đang diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Thanh Bình cố tìm cách “làm nóng” thêm tình hình để dễ bề thực hiện mưu đồ đen tối chống phá Đảng, cổ súy cho mô hình đa nguyên, đa đảng, với mục đích là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nhưng tất cả những chiêu trò đó cũng không thể đánh lừa được dư luận, bởi cả lý luận và thực tiễn lịch sử 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam.

2. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam – Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trải qua 90 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác để trở thành. 15 năm sau khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, lập ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, quân và dân ta đã tiến hành cuộc kháng chiến “toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính” chống thực dân pháp xâm lược và đã giành được thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vang dội năm châu, chấn động địa cầu. Tiếp đódưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài ba của Đảng, nhân dân cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (ngày 30/4/1975), giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.

Hơn 30 năm đổi mới là giai đoạn lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành mọi mặt về sự lãnh đạo của Đảng ta. Với những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước, Việt Nam trở thành một trong những nước tiến hành đổi mới thắng lợi theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta có thể khẳng định rằng đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được các tầng lớp nhân dân ủng hộ, tin và đi theo, Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam không chỉ giành thắng lợi trong đấu tranh giành và giữ chính quyền, trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc, mà cả trong phát triển kinh tế, xây dựng đất nước theo mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thời gian là hòn đá thử vàng, với tất cả sự khiêm tốn của người Cộng sản, có thể nói, Đảng Cộng sản Việt Nam thật vĩ đại! Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là lãnh tụ của giai cấp, của dân tộc, xứng đáng là chính đảng cách mạng duy nhất được giai cấp, dân tộc Việt Nam trao cho sứ mệnh lịch sử. Đó là bằng chứng rõ nhất để bác bỏ các luận điệu lạc lõng, cố tình xuyên tạc của các thế lực thù địch về vai trò lãnh đạo của Đảng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Lại là luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng

 • 25 Tháng Năm, 2020 at 3:45 chiều
  Permalink

  Hiện nay, trên MXH bọn phản động đã tung nhiều thông tin xuyên tạc, bịa đặt, chống đối Đảng và Nhà nước ta; chúng ta cần hết sức tỉnh táo và đề cao cảnh giác, không để mắc mưu của chúng.

  Reply
 • 25 Tháng Năm, 2020 at 3:46 chiều
  Permalink

  Vừa qua, có rất nhiều bài viết của bọn phản động đăng trên MXH; các bài viết trên đều có nội dung xuyên tạc, sai trái, gây mất đoàn kết dân tộc, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng. Chúng ta cần đấu tranh chống lại các luận điệu của chúng.

  Reply
 • 25 Tháng Năm, 2020 at 3:47 chiều
  Permalink

  Hiện nay, bọn phản động dùng mọi thủ đoạn nham hiểm để chống phá cách mạng Việt Nam. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác, không để mắc mưu của bọn chúng.

  Reply
 • Pingback:Lại là luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng |

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.