Lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội là đúng đắn, phù hợp của Đảng và nhân dân Việt Nam

Trên trang Facebook “Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng”, “Lê Thân” đã phát tán tài liệu có tựa đề Việt Nam chọn con đường nào?”. Trong tài liệu này Y đã bộc lộ rõ bản chất của những phần tử phản động, khi cho rằng: cuộc chiến chống tham nhũng” về cơ bản “vẫn tỏ ra bất lực”; Hơn 30 năm sau, Nghị quyết Đại hội 6 Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế đặc biệt duy nhất trên thế giới nền kinh tế “không chịu phát triển”. Y còn cho rằng: “Đất nước chưa bao giờ lâm vào tình trạng nguy hiểm cực độ”. Điều này cho thấy, Lê Thân đã cố tình phủ nhận thành tựu chống tham nhũng và sự nghiệp đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng to lớn do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đứng trước những âm mưu, thủ đoạn thâm độc chống phá Đảng và Nhà nước ta của “Lê Thân” và các thế lực thù địch, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam cần hết sức tỉnh táo, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng để không bị mắc phải mưu đồ xấu xa của bọn chúng.

Ngay khi mới ra đời và trong quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn khẳng định: Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.

Thực tiễn những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhất là trong những năm đổi mới đã cho thấy tính đúng đắn của con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Số liệu thống kê cho thấy giai đoạn đầu (1986-1990) mức tăng trưởng GDP bình quân đạt 4,4% năm, thì giai đoạn 1991-1995 GDP đã tăng gấp đôi, đạt 8,2%/năm; các giai đoạn sau đó đều có mức tăng trưởng khá cao; liên tiếp trong 4 năm, từ năm 2016 – 2019, Việt Nam đứng trong top 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới, là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên, năm 1989 đạt 6,3 tỷ USD, đến năm 2020 đã đạt 268,4 tỷ USD. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, năm 1985 bình quân thu nhập đầu người mới đạt 159 USD/năm, đến năm 2020 đạt 2.750 USD/năm. Tỉ lệ nghèo giảm mạnh từ hơn 70% xuống còn dưới 6% (3,2 USD/ngày theo sức mua ngang giá). Tuổi thọ trung bình tăng từ 70,5 năm 1990 lên 75,4 năm 2019, cao nhất giữa các quốc gia trong khu vực có mức thu nhập tương đương. Chỉ số phát triển con người (HDI) năm 2019 của Việt Nam là 0,704. Với kết quả này Việt Nam đã lọt vào danh sách các nước phát triển con người cao và được xếp thứ 117/189 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thiết lập được 30 đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện; có quan hệ ngoại giao, kinh tế với 190/200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, WTO cùng với hơn 500 hiệp định song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực mà Việt Nam tham gia, là những cánh cửa lớn, đa chiều để Việt Nam định hướng hoàn thiện khung khổ thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tự tin hội nhập ngày càng đầy đủ, hiệu quả hơn.

Năm 2020, Việt Nam đã hoàn thành tốt cùng lúc cả ba trọng trách: Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA. Điều này góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Có thể khẳng định, Việt Nam đã thực sự chủ động, tích cực tham gia hội nhập quốc tế với một vị thế mới, bắt kịp với xu thế của thời đại.

Trong cuộc chiến chống tham nhũng đã tiến hành kiên quyết và ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với đảng viên bị kỷ luật oan; Kết luận về chủ trương phân loại xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm liên quan đến Công ty Việt Á… Nhiều vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, tồn đọng được kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm trong thời gian ngắn, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Những việc mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra xử lý kịp thời. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Những thành tựu đó tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn là minh chứng hùng hồn bác bỏ mọi xuyên tạc sai sự thật của Lê Thân và đồng bọn của y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.