NGUYỄN DÂN – KẺ XUYÊN TẠC, VU CÁO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vừa qua, trên trang Danlambao, Nguyễn Dân có bài viết với tựa đề: “Niềm tin và gian dối”. Theo đó, y cho rằng: Tám mươi năm vẫn với luận điệu tuyên truyền: do dân, vì dân phục vụ dân là dối gian, tráo trở, là gian manh lừa mị, Với giọng điệu này, Nguyễn Dân hoàn toàn phủ nhận, xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta. Bởi vì:

Thứ nhất, Đảng ra đời, đấu tranh phấn đấu vì hạnh phúc của Nhân dân và Đảng thuộc về Nhân dân.

Đảng ra đời và phát triển không vì mục đích tự thân, mà vì mục đích đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp, dân tộc và của Nhân dân. Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đảm nhận trọng trách lớn lao mà Tổ quốc và Nhân dân giao phó, đó là lãnh đạo Nhân dân tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, thực hiện độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Với Cương lĩnh chính trị đúng đắn, phù hợp điều kiện cụ thể của Việt Nam và xu thế của thời đại, Đảng đã không chỉ hấp dẫn, quy tụ mà còn lãnh đạo nhân dân Việt Nam, những người đang bị đọa đày trong đêm trường nô lệ kiên cường vượt mọi khó khăn, thử thách tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giành lại độc lập, tự do vào mùa Thu năm 1945; tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội 1945-1975; tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng 1986 đến nay.

Thứ hai, thực tiễn đã minh chứng không thể phủ nhận được vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng.

Hơn 91 năm với 13 kỳ Đại hội, có thể khẳng định rằng, nội dung các văn kiện của 13 kỳ Đại hội và các nghị quyết chuyên đề của Đảng đều khẳng định rõ; Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đều vì lợi ích của Nhân dân. Tinh thần, hành động của mỗi cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở đều nhằm mục tiêu phục vụ Nhân dân, lấy sự hài lòng, niềm tin tưởng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác lãnh đạo toàn diện sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó là sự thật, chứ không phải: Sự lãnh đạo của Đảng là “dối gian tráo trở”, “là gian manh lừa mị”, “dân tộc chưa bao giờ hết khổ”; “đất nước trở nên tụt hậu nghèo nàn chỉ vì người cs cầm quyền… , toàn dân không có được ấm no hạnh phúc” như Nguyễn Dân vu cáo, bịa đặt một cách thô thiển. Thực tiễn hơn 91 năm qua đã kiểm chứng sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định đem lại cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc cho Nhân dân trở thành chân lý không ai có thể chối cãi được.

Thứ ba, trên thực tế Nhân dân được thụ hưởng những thành quả của sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nhân dân đi theo Đảng, hưởng ứng phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng trước hết vì những mục tiêu rất thực tế, để đáp ứng những nhu cầu thiết thân hằng ngày và nâng cao chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn, cả về vật chất và tinh thần. Đặc biệt, sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ một đất nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất – kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội lạc hậu, trình độ thấp. Đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Với những kết quả đó, “Liên hợp quốc đã công nhận Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong việc hiện thực hóa các Mục tiêu Thiên niên kỷ. Năm 2019, chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam đạt mức 0,704, thuộc nhóm nước có HDI cao của thế giới, nhất là so với các nước có cùng trình độ phát triển”.

Về kinh tế, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2021 ước tính tăng 2,58%. Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đây là một thành công lớn của Việt Nam trong việc phòng, chống dịch bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phục hồi khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam. CPI bình quân tăng 1,84% so với năm 2020, mức tăng bình quân năm thấp nhất kể từ năm 2016. Xuất nhập khẩu duy trì tốc độ tăng trưởng cao khi đạt 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm trước, quy mô nền kinh tế tăng 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ, trở thành nền kinh tế có quy mô đứng thứ 4 trong ASEAN.

Như vậy, chúng ta thấy rằng toàn bộ nội dung trong bài viết của Nguyễn Dân là vu cáo, bịa đặt một cách trắng trợn, lời lẽ hằn học, thù hận hòng lừa bịp và gây tâm lý hoang mang, chia rẽ Đảng với Nhân dân, phá hoại niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, không để mắc mưu các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.