Trung Nguyễn lộ rõ nguyên hình là kẻ phản động

Như đã thành quy luật, trước những sự kiện trọng đại của đất nước, các thế lực thù địch lại đẩy mạnh tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chế độ xã hội ở Việt Nam. Không nằm ngoài quy luật đó, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, chúng tăng cường đẩy mạnh hoạt động chống phá với nhiều thủ đoạn thâm độc, tuyên truyền những luận điệu phản động. Điển hình là bài viết: “Lãnh đạo hiền để lại Hiến pháp chuẩn mực cho dân, lãnh đạo ác để lại …di chúc” của Trung Nguyễn trên tờ Tiếng Dân, ngày 28 tháng 8 năm 2019. Toàn bộ nội dung bài viết của Trung Nguyễn là sự xuyên tạc về sự thật Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư tưởng lớn của Người trong bản Di chúc thiêng liêng để lại cho dân, cho nước trước lúc Bác đi xa. Qua đó, Trung Nguyễn đã lộ rõ nguyên hình kẻ phản động, bởi:

1. Trung Nguyễn cho rằng: “ngay từ những năm đầu thập niên 1920, Cụ Hồ đã giác ngộ lý tưởng cộng sản, nhưng trong Tuyên ngôn Độc lập đọc tại quảng trường Ba Đình không có dòng nào nhắc đến chủ nghĩa Mác – Lênin, mà chỉ nhắc đến đoạn văn bất hủ trong Tuyên ngôn độc lập của Hoa kỳ, vì Cụ thừa hiểu những thứ như đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản không thuyết phục được người dân. Và, việc đổi tên đảng trước kia, cũng như đổi tên “trạm thu phí” thành “trạm thu giá” , rồi lại đổi thành “trạm thu phí” ngày nay, để cho đúng nghĩa bóc lột của Đảng ta và Hồ Chí Minh là người giả trá, lật lọng”.

Đây là những luận điệu xuyên tạc thô thiển về Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối lãnh đạo đất nước của Đảng ta. Thực tế lịch sử đã chứng minh, cả cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng ta từ khi ra đời cho đến nay, không có mục đích nào khác là phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó chính là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng ta và cả dân tộc Việt Nam đã làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954; Đại thắng mùa Xuân năm 1975 và anh dũng chiến đấu ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; ngày nay, đã và đang hiện thực hóa khát vọng đó bằng công cuộc đổi mới dựng xây đất nước.

2. Trung Nguyễn xuyên tạc lời căn dặn của Bác, “Đảng ta là Đảng cầm quyền”, có nghĩa là không cần dân. Và, “… tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị anh hùng khác”, có nghĩa là “Hồ Chí Minh là người vong bản, không nhớ tới bao gương anh hùng nước Việt như: Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lý Thường, Lê Lợi”…

Thật là vô liên sỉ. Bởi, xây dựng Đảng là tư tưởng lớn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.
Đây là tư tưởng vì dân, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, mà bao thế hệ anh hùng đã hy sinh xương máu xây dựng.

Thực tiễn 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Đảng, Nhà nước luôn gần dân, dựa vào dân và phát huy sức mạnh của nhân dân để xây dựng đất nước. Chính lợi ích, nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân là nguồn gốc quan trọng của đường lối đổi mới. Và, cũng chính các tầng lớp nhân dân là người hưởng ứng thực hiện và đã đem lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Trung Nguyễn xuyên tạc nguyện vọng thiết tha của Bác Hồ trước lúc đi xa: Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh. Y cho rằng: “Dân chủ là quyền làm chủ của nhân dân được tập trung vào tay các lãnh đạo cộng sản; Hòa bình nhưng để Trung Quốc xâm phạm trắng trợn chủ quyền Việt Nam; Độc lập nhưng để mất lãnh thổ; Thống nhất nhưng trong Đảng chia bè, kéo cánh”…

Không thể phủ nhận được lịch sử, sau 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc được giữ vững. Vị thế và uy tín nước ta trên tr­ường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đó là những bằng chứng hùng hồn minh chứng sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong hiện thực mong mỏi của Bác trước lúc đi xa.

Biết rằng, lời xuyên tạc thô thiển của Trung Nguyễn chẳng lừa bịp được ai, họa chăng chỉ có số ít người nhẹ dạ cả tin, thiếu cảnh giác và thiếu vững vàng về tư tưởng, chính trị mới hùa theo mà thôi. Dù vậy, những luận điệu vu khống, xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung Nguyễn đã lộ rõ nguyên hình là kẻ phản động, hại nước hại dân, cần phải nghiêm khắc lên án./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Trung Nguyễn lộ rõ nguyên hình là kẻ phản động

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.