VĂN MINH LÀ BẢN CHẤT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Những điều mà Phương Nguyễn đã viết trong bài: “Bản chất đặc thù của động vật hoang dã cộng sản dù là Tàu cộng hay Việt cộng đều không thể thay đổi” đăng trên Danlambao vừa qua là trái với sự thật đang diễn ra ở Việt Nam, phủ nhận bản chất văn minh, sự ưu việt của chủ nghĩa xã hội, sự nỗ lực của chính quyền, hệ thống chính trị và những kết quả mà cả dân tộc Việt Nam đã đạt được trong phòng, chống đại dịch Covid-19. Với cách nhìn thiển cận đó, cho thấy Y chưa hiểu bản chất đặc thù của chủ nghĩa xã hội cũng như con người đang xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Chủ nghĩa xã hội là văn minh, là mục tiêu đi tới của loài người. Lịch sử nhân loại đã khẳng định sự ưu việt của mô hình xã hội chủ nghĩa. Cho dù có những bước thăng trầm nhưng loài người chắc chắn sẽ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Đấy là quy luật tất yếu của lịch sử. Ở Việt Nam, xây dựng chủ nghĩa xã hội là phù hợp yêu cầu của thực tiễn cách mạng và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng vào những người, những tổ chức đại diện do mình lựa chọn bầu ra để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu đó.

Bản chất đặc thù của con người xã hội chủ nghĩa là văn hóa, văn minh. Con người xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn đại diện cho tính cách, nhân cách, trí tuệ, sức sống của con người, xã hội, với đặc trưng trung thực, nhân văn, nhân đạo, tự chủ, sáng tạo và thượng tôn pháp luật. Sứ mệnh của họ là xây dựng xã hội chủ nghĩa, xã hội cộng sản, tạo điều kiện để phát triển con người toàn diện về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Họ luôn ý thức và không ngừng nêu cao vai trò của mình – tiên phong, mẫu mực đi đầu trong kiến thiết, xây dựng đất nước. Bởi vậy, bản chất của con người chủ nghĩa xã hội là văn hóa, văn minh, nhân văn, nhân đạo, vì con người, vì xã hội và cả nhân loại. Điều này đã bác bỏ nhận thức không đúng của Phương Nguyễn.

Thực tiễn ở Việt Nam đã khẳng định bản chất văn minh của con người chủ nghĩa xã hội. Họ không những đang thực hiện tốt sứ mệnh được nhân dân giao phó mà còn chứng tỏ được sự ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt trong phòng, chống đại dịch Covid-19, bắt đầu từ khi có dịch bùng phát đến nay không chỉ được nhân dân Việc Nam và cộng đồng thế giới đã ghi nhận đánh giá cao. Những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua được kết tinh từ sự đoàn kết, đồng thuận của toàn dân với Chính phủ và với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó thể hiện rõ truyền thống kiên cường, quyết thắng, “chống dịch như chống giặc” và tinh thần đùm bọc, yêu thương, lá lành đùm lá rách của dân tộc. Qua đó, cũng chứng tỏ toàn Hệ thống chính trị đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong tổ chức thực hiện phòng, chống dịch. Kết quả đó đã làm chúng ta càng tin tưởng vào sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa và càng khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo to lớn của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Điều này, cho thấy sự thật đang diễn ra ở Việt Nam không như những gì mà Phương Nguyễn đã phản ánh.

Như vậy, bản chất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là văn minh, được biểu hiện rõ qua sự cống hiến không mệt mỏi vì cộng đồng, vì xã hội của những con người xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước đã cho thấy rõ điều đó./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.