VIỆT NAM PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÀ HỢP QUY LUẬT

Thời gian vừa qua, trên trang mạng xã hội, có bài viết: “Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang lạc nhịp. Nội dung bài viết đã phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đây là quan điểm thiếu khách quan, sai lầm và có mục đích chính trị không trong sáng, nên cần bác bỏ, bởi lẽ:

Kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế phản ánh trình độ phát triển nhất định của văn minh nhân loại. Đây là mô hình kinh tế mà trong đó người mua và người bán tác động với nhau theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường… Cho nên, kinh tế thị trường là giá trị chung của nhân loại, chứ không phải chỉ là thành tựu riêng của chủ nghĩa tư bản. Ở mỗi quốc gia, việc phát triển kinh tế thị trường được vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi nước. Chẳng hạn, mô hình kinh tế thị trường tự do ở Mỹ, kinh tế thị trường phúc lợi ở Thụy Điển hay kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc… Vì vậy, Việt Nam lựa chọn mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng là điều dễ hiểu. Điều này phù hợp với quy luật cũng như thực tiễn Việt Nam, hoàn toàn không như sự xuyên tạc, bịa đặt của Nguyễn Ngọc Gia.

Cảnh giác với âm mưu chống phá đường lối của Đảng trước thềm Đại hội XIII. Mỗi kỳ đại hội, là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, của cả dân tộc; vừa là bước ngoặt quan trọng đánh dấu chặng đường phát triển trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (2021 – 2025), sẽ quyết định nhiều vấn đề trọng đại để tiếp tục kiên định phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, là khoảng thời gian cận kề hướng tới những sự kiện trọng đại kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2030) và sau đó là 100 năm thành lập nước (2/9/1945 – 2/9/2045). Lợi dụng chủ trương công khai, lấy ý kiến dân chủ để nhân dân tham gia góp ý vào Báo cáo chính trị trước khi diễn ra Đại hội XIII của Đảng vào tháng 01 năm 2021, thì các thế lực thù địch cùng các phần tử cơ hội chính trị ở ngoài nước, trong nước đã phối hợp với nhau để gia tăng các hoạt động chống phá đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là điều dễ hiểu và cần cảnh giác.

Mục đích chính trị của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị là làm mất lòng tin của quần chúng vào Đảng. Sức mạnh của một đảng chính trị nói chung, của Đảng ta nói riêng là sự hội tụ của nhiều yếu tố, trong đó niềm tin là yếu tố quyết định nhất để tạo nên mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng và giữa Đảng với nhân dân. Cơ sở tạo nên niềm tin của nhân dân đối với Đảng là từ nhận thức đúng về mục đích hoạt động lãnh đạo và thành tựu cách mạng đạt được trên thực tế, về tương lai tốt đẹp do lựa chọn con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp xu thế thời đại, là vì quyền lợi được thụ hưởng của người dân.

Chúng ta tin tưởng rằng, nhân dân ta không bao giờ mắc mưu những luận điểm sai trái của các thế lực thù địch mà luôn tỉnh táo, tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.