Ý thức hệ của chủ nghĩa Mác – Lênin không bao giờ lỗi thời, lạc hậu

Lịch sử chứng kiến nhiều trào lưu tư tưởng đã trở nên lỗi thời, lạc hậu, do không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ và xu hướng vận động, phát triển của thực tiễn xã hội đặt ra. Trong khi đó, chỉ ý thức hệ của chủ nghĩa Mác – Lênin đã giải đáp đầy đủ, chính xác có cơ sở khoa học những vấn đề về tự nhiên, xã hội và tư duy con người. Nhưng thời gian qua một số kẻ, tiêu biểu là Đào Tăng Dực với bài viết “Những thảm họa nhân loại do ý thức hệ Mác – Lê gây ra” đã phủ nhận điều đó, cho rằng “ý thức hệ Mác – Lê không chấp nhận đối lập chính trị, luôn tìm mọi cách bưng bít thông tin, gây nên những đại nạn cho toàn thể nhân loại”… Như vậy, phải chăng ý thức hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin gây ra những thảm họa cho nhân loại? Bài viết này sẽ góp phần làm rõ hơn sức sống ý thức hệ của chủ nghĩa Mác – Lênin

Một là, ý thức hệ của chủ nghĩa Mác – Lênin ra đời, tồn tại và phát triển luôn được đặt trên mảnh đất hiện thực.

C.Mác, Ph.Ănghen và V.I.Lênin là những nhà khoa học, nhà cách mạng, mang trong mình lý tưởng, khát vọng giải phóng hoàn toàn con người khỏi mọi ách áp bức bóc lột, vươn tới cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Do đó, trên con đường tìm kiếm để thực hiện lý tưởng, khát vọng của mình, các ông đã nhận thấy bản chất của chủ nghĩa tư bản là bóc lột sức lao động của giai cấp công nhân, muốn xóa bỏ được tình trạng đó phải tiến hành cuộc cách mạng xã hội, do giai cấp công nhân lãnh đạo, thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản. Với trái tim mẫn cảm, tình yêu đối với giai cấp công nhân và bằng hoạt động thực tiễn phong phú, đa dạng đắm mình vào cuộc sống của những người công nhân, lao động; kế thừa những hạt nhân hợp lý của những nhà tư tưởng trước đó, C. Mác, Ph.Ănghen và V.I.Lênnin đã cho ra đời học thuyết cách mạng và khoa học, đó là ý thức hệ tư tưởng lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, một di sản lý luận đồ sộ, vô cùng quý báu, trở thành vũ khí lý luận để giai cấp vô sản đấu tranh thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình là giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng con người khỏi mọi áp bức, bóc lột, bất công trên phạm vi toàn thế giới. Sức sống và ảnh hưởng của nó được minh chứng bởi những biến đổi sâu sắc trong thế kỷ XIX, XX với cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917 và sự ra đời chủ nghĩa xã hội hiện thực, mở ra thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Hai là, ý thức hệ của chủ nghĩa Mác – Lênin đã hướng con người đến xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ, không còn chiến tranh.

Sự hình thành hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa với những thành tựu phát triển to lớn là chỗ dựa cho các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc đứng lên đấu tranh tự giải phóng, xóa bỏ ách thống trị của chế độ thực dân, đế quốc. Dù ở các châu lục khác nhau, với những trình độ phát triển khác nhau, trong nhiều hoàn cảnh lịch sử đặc thù khác nhau, các đảng cộng sản và giai cấp công nhân ở mỗi nước đều có thể tìm thấy ở ý thức hệ của chủ nghĩa Mác – Lênin về khả năng làm tăng thật nhanh lực lượng sản xuất; về kiểu tổ chức một mô hình xã hội công bằng, bình đẳng; về sự tự do, giải phóng con người, giải phóng giai cấp; về quan hệ giữa các dân tộc, quốc gia trên cơ sở của hòa bình, đoàn kết quốc tế… Thực tiễn hiện nay đã có nhiều thay đổi, khoa học – kỹ thuật có những bước phát triển vượt bậc, phong trào công nhân có sự biến đổi chủ nghĩa tư bản với những thích nghi mới vẫn tồn tại, song những mâu thuẫn vốn có và những thách thức của chủ nghĩa khủng bố, sự gia tăng về khoảng cách giàu nghèo, ô nhiễm môi trường… đã, đang và sẽ diễn ra ở nhiều nước tư bản bản cho thấy, chủ nghĩa tư bản khó thể dung hòa được những bất ổn đó. Hiện nay, mặc dù các lực lượng thù địch dùng nhiều thủ đoạn chống phá, bôi nhọ, xuyên tạc, thậm chí tìm mọi cách phủ nhận, nhưng ý thức hệ của chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn tồn tại phát triển, vẫn tràn đầy sức sống, vẫn là thế giới quan, phương pháp luận khoa học của hàng triệu người trên trái đất. Nhiều giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin mang sức sống trường tồn vẫn tiếp tục tỏa sáng với chủ nghĩa nhân văn vì con người, với phương pháp biện chứng duy vật, quan niệm duy vật về lịch sử, học thuyết về giá trị thặng dư, học thuyết hình thái kinh tế – xã hội, học thuyết về sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân. Thực tiễn sinh động ấy đã bác bỏ quan điểm cho rằng, ý thức hệ của chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời, lạc hậu, chỉ có những người không thừa nhận mới lỗi thời, lạc hậu.

Đào Tăng Dực hãy dừng việc quy kết, đỗ lỗi cho ý thức hệ của chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời, lạc hậu. Việc a dua, hùa theo bọn người xấu để chống lại chế độ, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tất yếu sẽ thất bại. Một người không thể làm nên lịch sử, cũng không thể cản được con đường phát triển đi lên của dân tộc Việt Nam và sự chống phá đó càng cho thấy sự bất lực, bế tắc về nhận thức và hành động của chúng.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Ý thức hệ của chủ nghĩa Mác – Lênin không bao giờ lỗi thời, lạc hậu

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.