QUAN ĐIỂM SAI LẦM VỀ LÀM BÁO ĐỘC LẬP CỦA TẤN THÀNH!

Báo chí Việt Nam luôn thể hiện đầy đủ vai trò, chức năng thông tin, ngôn luận như báo chí thế giới, đồng thời vẫn đảm bảo giữ vững tính cách mạng, nguyên tắc, tự do dân chủ trong khuôn khổ pháp luật của Việt Nam. Thế nhưng, với góc nhìn thiển cận, Tấn Thành trong bài: “Làm báo độc lập là làm gì?” đăng trên Doithoaionline đã phản bác lại sự thật đó! Nguy hiểm hơn, Y còn đưa ra quan điểm sai lầm về làm báo độc lập và nhà báo độc lập! Thực chất Y cố tình cổ súy cho tính tự do vô chính phủ, tùy tiện và nhằm tách báo chí ra khỏi sự định hướng, quản lý của Đảng, Chính phủ Việt Nam. Tấn Thành và những kẻ như Y cần phải hiểu rõ là:

Thứ nhất, chất lượng của báo chí không phụ thuộc vào việc làm báo độc lập như Tấn Thành quan niệm!

Read more

LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, BỊA ĐẶT CỦA PHẠM NHẬT BÌNH

Trên trang Bureau CTM Media – Á Châu Phạm Nhật Bình đăng tải bài viết với tựa đề: “Báo CAND: Dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, đa đảng”. Theo đó, y cho rằng từ khi có sự xuất hiện nhà nước cộng sản, hai chữ dân chủ trở thành món hàng trang trí,nguyên nhân là do một đất nước độc đảng, đây là quan điểm hoàn toàn xuyên tạc, bịa đặt của Phạm Nhật Bình về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà nhân loại đang hướng đến xây dựng. Bởi vì:

Thứ nhất, dân chủ là một giá trị xã hội mang tính toàn nhân loại.

Dân chủ đã xuất hiện từ thời cổ xưa. Dân chủ là khát vọng của con người. Xuất phát từ một từ Hy Lạp cổ đại demokratia, dân chủ có nghĩa là quyền lực nhân dân, quyền lực của nhân dân, toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân.…

Read more

Chiêu trò xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối Đại hội XIII của Đảng

Triệt để lợi dụng những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước để đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc, hạ bệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vu cáo, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước là những chiêu trò vô cùng hiểm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực, chủ động triển khai tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương đúng đắn mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Trong khi đó, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội phản động đẩy mạnh viết bài chống Đảng, Nhà nước bằng các mánh khóe bịp bợm, hợm hĩnh dưới cái vỏ bọc “giàu lòng yêu nước, có tâm huyết với tiền đồ của dân tộc, có phẩm chất đạo đức trong sáng…” để đăng trên các trang mạng xã hội.…

Read more

NGUYỄN DÂN – KẺ XUYÊN TẠC, VU CÁO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vừa qua, trên trang Danlambao, Nguyễn Dân có bài viết với tựa đề: “Niềm tin và gian dối”. Theo đó, y cho rằng: Tám mươi năm vẫn với luận điệu tuyên truyền: do dân, vì dân phục vụ dân là dối gian, tráo trở, là gian manh lừa mị, Với giọng điệu này, Nguyễn Dân hoàn toàn phủ nhận, xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta. Bởi vì:

Thứ nhất, Đảng ra đời, đấu tranh phấn đấu vì hạnh phúc của Nhân dân và Đảng thuộc về Nhân dân.

Đảng ra đời và phát triển không vì mục đích tự thân, mà vì mục đích đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp, dân tộc và của Nhân dân.…

Read more

NGUYỄN DÂN – KẺ LỘNG NGÔN

Những kẻ luôn có tư tưởng hiềm khích, hận thù với đất nước, với dân tộc Việt Nam thì ngày ngày chỉ “ngóng trông”, “nhòm ngó” xem ở nơi “quê cha đất tổ” của mình có những “sự kiện” gì mà dư luận xã hội đang quan tâm, rồi từ đó “biến tấu”, vì xuyên tạc, vu khống nhằm bôi xấu Đảng, chế độ và gây sự hoài nghi đối với những người nhẹ dạ cả tin trong một bộ phận quần chúng nhân dân. Và, Nguyễn Dân chính là kẻ như thế. Y đã đăng bài viết trên trang Danlambao với tiêu đề: Cộng sản độc tài, thực dân đô hộ – Ai hơn ai? Thực chất, bài viết của Nguyễn Dân chẳng có gì lạ, chỉ là những mẩu chuyện đã quá cũ, những vấn đề đã “rõ như ban ngày” đựơc Y đưa ra so sánh với “đất nước nọ, chế độ kia” sau đó đưa ra lời khẳng định như một “chân lý” của Y: “Trên đây là một vài sự kiện xin được viết ra – tiêu biểu cho một đất nước cai trị bởi một chế độ cs độc tài – một chế độ mà được cao ngạo tự hào: tự do, dân chủ gấp triệu lần”.

Read more

LẠI THÊM LUẬN ĐIỆU CỐ NGƯỢC DÒNG LỊCH SỬ

Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Từ bỏ nguyên tắc này là từ bỏ Đảng về bản chất. Chính vì vậy, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị không từ thủ đoạn nào, luôn tìm cách chống phá, đòi ĐCSVN phải chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, hòng xóa bỏ bản chất và vai trò lãnh đạo của Đảng. Gần đây, trên trang Thongluan-rdp, Lê Hữu Khóa lại có bài viết “Đừng trông chờ độc đảng toàn trị tổ chức và hòa giải dân tộc” gây bức xúc dư luận xã hội.

Với những lời lẽ xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, Lê Hữu Khóa cho rằng “Đảng CSVN là độc tài, độc đoán, chuyên quyền, độc trị, là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, tụt hậu… và kêu gọi phải đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để “hòa hợp dân tộc”, để “đất nước được phát triển”.…

Read more

PHẠM TRẦN ĐỪNG ĐỒNG NHẤT “TRẮNG – ĐEN”

Trong học thuyết của mình, trên cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn vận động của xã hội, C.Mác và Ph.Ăngghen đã khẳng định: Nhân loại nhất định sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó là điều không phải bàn cãi. Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định, chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Nhân dân ta, đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua đã chứng tỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Đó là một thực tiễn không thể phủ nhận.

Ấy vậy mà, trên trang Danlambao, Phạm Trần có bài viết: “Quá độ đi về đâu”.…

Read more

“NẾU NHƯ V.I.LÊNIN BỊ XÉT XỬ” – LUẬN ĐIỂM LỐ BỊCH

Thời gian vừa qua trên trang mạng xã hội, có bài viết: “Nếu như Lênin bị xét xử…”. Nội dung thể hiện trong bài viết thiếu khách quan, sai sự thật nên cần bác bỏ, làm rõ sự thật và khẳng định một số vấn đề đúng đắn sau:

V.I.Lênin là nhà tư tưởng, lãnh tụ trực tiếp chỉ đạo Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga giành thắng lợi là cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Nói đến V.I.Lênin là nói đến nhà tư tưởng, lãnh tụ thiên tài kế tục sự nghiệp đấu tranh của C.Mác, Ph.Ăngghen để giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân khỏi áp bức, bóc lột và bất công. Dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin và Đảng Bônsêvic đã huy động sức mạnh của lực lượng công – nông – binh tham gia nên Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 giành thắng lợi.…

Read more

VẠCH TRẦN MƯU ĐỒ CHỐNG PHÁ CÔNG CUỘC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở NƯỚC TA

Vụ án Công ty CP Việt Á thổi giá kit xét nghiệm Covid-19 đã được đưa vào diện Ban chỉ đạo Trung Ương về tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có quyết định khởi tố một số lãnh đạo thuộc Bộ Y tế, Khoa học và công nghệ, một số cá nhân có liên quan để điều tra sai phạm. Việc làm sáng tỏ vụ án này được sự quan tâm đồng tình rất lớn của người dân cả nước; sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong việc điều tra vụ án đã góp thêm niềm tin rất lớn vào công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Lợi dụng vụ án trên những kẻ phản động đã ra sức đả kích, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; bóp méo, bôi nhọ và phủ nhận kết quả phòng chống tham nhũng của nước ta.…

Read more

Vai trò kinh tế nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam

Trong 35 năm đổi mới, kinh tế nhà nước (KTNN) luôn giữ vững và phát huy tốt vai trò chủ đạo, làm nòng cốt và định hướng, hướng dẫn các thành phần kinh tế khác phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Song, với bản chất, âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách để phủ nhận vai trò chủ đạo của KTNN, đồng nhất KTNN với doanh nghiệp nhà nước (DNNN), xuyên tạc chủ trương cổ phần hóa DNNN. Lợi dụng và khoét sâu vào sự yếu kém của một số DNNN để bóp méo và làm lu mờ vai trò của KTNN. Coi sự yếu kém của bộ phận DNNN là sự yếu kém của KTNN.

Cần khẳng định vai trò chủ đạo của KTNN là một trong những vấn đề mấu chốt của việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.…

Read more