Vạch trần luận điệu xuyên tạc, phản động của Đào Tăng Dực

Vừa qua, trên trang “Quyenduocbiet” Đào Tăng Dực có viết bài “Tương quan giữa Hiến Pháp và luật pháp trong một Chế độ pháp trị nghiêm chỉnh”. Thông qua bài viết Y đã bịa đặt, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng và Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đào Tăng Dực cho rằng “tất cả những điều khoản của HP 2013 đi ngược với công bằng, lẽ phải và những quy luật nền tảng của một bản hiến pháp dân chủ nghiêm chỉnh” và Đảng đã “thi hành các chính sách độc tài đảng trị với sự đồng thuận của đội ngũ đảng viên”. Phải khẳng định, đây là luận điệu đặt điều, bịa đặt của Đào Tăng Dực, bởi lẽ:

Hiến pháp với tính chất là văn bản pháp luật chủ đạo của mỗi quốc gia, hiến pháp hợp thức hóa về mặt pháp lý quyền lực nhà nước.…

Read more

BÁO CHÍ LÀ DIỄN ĐÀN CỦA NHÂN DÂN

Tự do báo chí ở Việt Nam đã được thể hiện nhất quán trong cương lĩnh, văn kiện, nghị quyết của Đảng, được hiến định trong Hiến pháp và được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật; trở thành nhân tố quan trọng, góp phần quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Song, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc sự thật này. Trên “rfavietnam” có bài viết: “Tự do báo chí toàn cầu: Việt Nam tụt bốn bậc xuống nhóm ba quốc gia cuối tháng”, cho rằng, việc RSF một tổ chức phi chính phủ về phóng viên không biên giới xếp Việt Nam đứng thứ 178/180 quốc gia về tự do báo chí năm 2023 là vì ở Việt Nam báo chí bị đàn áp và các nhà báo tự do thường xuyên bị cầm tù.…

Read more

Những cáo buộc thiếu khách quan, vô căn cứ về tự do báo chí ở Việt Nam

Những ngày qua, lợi dụng việc tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) đưa ra thông báo về cái gọi là “Báo cáo Chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2023”, cáo buộc vô căn cứ về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị hùa vào vu cáo “Việt Nam không có tự do báo chí”. “Tát nước theo mưa”, Đài VOA xuyên tạc “Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia tồi tệ nhất trên thế giới về tự do báo chí”… Đây là những luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận tự do báo chí ở Việt Nam, hòng làm nhiễu loạn thông tin, bóp méo sự thật, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Thứ nhất, những báo cáo của RSF về tự do báo chí ở Việt Nam là thiếu khách quan, sai sự thật.

Read more

Sự hoang mang, lo sợ của Đào Tăng Dực

Đào Tăng Dực, kẻ lưu vong bán nước cầu vinh, luôn tự xưng là “nhân sĩ, trí thức yêu nước”. Với bản chất của kẻ phản động, Y đã điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước. Mới đây, trên trang “Baotiengdan”, Đào Tăng Dực lại đăng bài viết với tựa đề: “Nhận xét tổng quan về tiến trình dân chủ hóa đất nước từ hải ngoại”. Thông qua việc chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến sự “đình động và suy thoái” của tổ chức và cộng đồng người Việt ở hải ngoại, y muốn kêu gọi, lôi kéo các tổ chức này tiếp tục thực hiện mục tiêu “chuyển hóa dân chủ” đối với Việt Nam.

1. Đào Tăng Dực cho rằng, sự “đình động và suy thoái” của tổ chức và cộng đồng người Việt ở hải ngoại là do “Chính sách cấm nhập cảnh Việt Nam của Cộng sản Việt Nam hoặc đàn áp thân nhân tại quốc nội”.

Read more

Phản bác luận điệu xuyên tạc về dân chủ ở Việt Nam của Quang Nguyên

Lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền và bằng nhiều thủ đoạn thâm hiểm, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Chúng xuyên tạc rằng: chế độ chính trị một đảng cầm quyền ở Việt Nam là độc tài, chuyên quyền, mất dân chủ, cản trở sự phát triển của đất nước. Mới đây, Quang Nguyên đã đăng tải bài viết “Độc đảng cai trị không thể tạo nên một hệ thống chính trị trong sạch”, nhằm xuyên tạc nền dân chủ ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Quang Nguyên đã bóp méo, suy diễn một cách vô căn cứ khi cho rằng: “Đảng cầm quyền có độc quyền về quyền lực và có thể đàn áp phe đối lập”; “độc đảng thường dẫn đến chủ nghĩa độc đoán và đàn áp bất đồng chính kiến, dẫn đến vi phạm nhân quyền và các nguyên tắc dân chủ”.…

Read more

Phòng chống tham nhũng là sự nghiệp của toàn dân

Vừa qua, trên trang “Vietnamthoibao” Phạm Đình Bá có bài viết: “Ông Trọng ơi, nhân quyền và đa đảng sẽ giải quyết tham nhũng”, cho rằng tự do báo chí và chế độ đa đảng sẽ giải quyết tham nhũng ở Việt Nam. Thực tế, Phạm Đình Bá đang xuyên tạc tình hình chống tham nhũng ở Việt Nam.

Thứ nhất, lịch sử hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc khỏi ách xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975) bên cạnh Đảng Cộng sản Việt Nam còn có các Đảng phái khác. Năm 1946, ngoài Đảng Cộng sản, còn có hai đảng khác là Việt Nam Quốc dân đảng, Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội. Tuy nhiên, về thực chất lãnh đạo cách mạng Việt Nam vẫn chỉ có Đảng Cộng sản, còn hai đảng Việt Quốc và Việt Cách “theo đuôi Tưởng” không hề đứng về lợi ích dân tộc.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN HUYỀN

Xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu, vu cáo cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội là một trong những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch. Trên trang “Doithoaionline”, bút danh Nguyễn Huyền đã cố tình đăng bài xuyên tạc “năng lực của Tổng bí thư suốt gần 3 nhiệm kỳ đã không thuyết phục được cho yêu cầu “Tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ của toàn Đảng”. Đây là luận điệu phản động, nhằm hạ thấp uy tín, vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gây mất niềm tin của nhân dân vào Tổng Bí thư và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. Trước hết Nguyễn Huyền cần biết rằng: Đối với mỗi đảng chính trị, đảng cầm quyền ở bất kỳ quốc gia hay thể chế chính trị nào, đều phải tiến hành lựa chọn, bầu cử bộ máy lãnh đạo tiêu biểu, có đầy đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo.…

Read more

SỰ HOANG TƯỞNG CỦA ĐÀO TĂNG DỰC

Những người thường xuyên đọc báo mạng đều biết, bút danh Đào Tăng Dực quê gốc Bình Định, nhưng đã nhập quốc tịch Australia. Do bất mãn, hằn học, gã đã viết nhiều bài đăng tải trên các trang mạng xuyên tạc, phủ nhận bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Đảng và những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên, sau khi đọc bài viết: “Tài liệu hướng dẫn về Liên Minh Chính Trị không cộng sản cho Việt Nam” của gã trên “quyenduocbiet” gần đây, tôi hết sức bất ngờ vì Đào Tăng Dực mắc bệnh hoang tưởng quá nặng. Không biết vì tuổi già hay vì những đồng đô la bẩn thỉu để nuôi thân nơi đất khách quê người mà làm cho Đào Tăng Dực mắc bệnh hoang tưởng, như chính gã đã thừa nhận là đã viễn tượng ra “một Liên Minh chính trị của tương lai” ở cuối bài.…

Read more

Phê phán luận điệu xuyên tạc của Hoài Nguyễn

Vai trò làm chủ của nhân dân đã được xác lập ngay từ khi Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời và ngày càng được củng cố, khẳng định; được thể hiện nhất quán trong Cương lĩnh, Văn kiện, Nghị quyết của Đảng, được hiến định trong Hiến pháp và được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật; trở thành nhân tố quan trọng, quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Song, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc sự thật này. Điển hình, trên Bloger của “Doithoaionline” Hoài Nguyễn có bài viết: “Nhà nước theo cách hiểu bình dân học vụ”, cho rằng trong mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, nhân dân mất quyền con người, quyền công dân mà chỉ là thần dân, là nô lệ.…

Read more

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA ĐÀI RFA

Vừa qua, trên trang “Rfatiengviet” có bài viết: “Đoàn Dân biểu Quốc hội Châu Âu thăm Việt Nam, chỉ trích tình trạng nhân quyền tồi tệ”, cho rằng Việt Nam đang ngăn cản hoạt động của xã hội dân sự và bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận, quyền con người, quyền công dân. Thực tế, RFA đang lợi dụng nhân quyền để nói xấu chế độ chính trị Việt Nam.

Thứ nhất, cần khẳng định rằng, Việt Nam không ngăn cản tổ chức xã hội nếu hoạt động đúng Hiến pháp, pháp luật Nhà nước. Song, cũng không cho phép bất cứ tổ chức xã hội nào hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam. Nhất là hoạt động lợi dụng xã hội dân sự trở thành tổ chức chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước, đòi Nhà nước chia sẻ quyền lực chính trị cho xã hội dân sự, lợi dụng xã hội dân sự để gây sức ép về dân chủ, nhân quyền, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, liên kết các tổ chức xã hội dân sự để thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hình thành tổ chức chính trị đối lập cùng với các thế lực bên ngoài tìm cách xâm nhập, tác động, chuyển hóa các tổ chức chính trị, xã hội ở Việt Nam hòng “phi chính trị hóa” các tổ chức này; tìm cách tiếp xúc, móc nối, mua chuộc cán bộ, đảng viên trong nội bộ để tuyên truyền, kích động tâm lý bất mãn với Ðảng, Nhà nước; phủ nhận, xét lại lịch sử và giá trị văn hóa dân tộc; kích động tư tưởng vô chính phủ, tuyên truyền các giá trị của văn hóa phương Tây… từ đó làm đổi màu các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan do dân bầu trong hệ thống chính trị; thông qua các tổ chức xã hội dân sự để tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn tạo ra tâm lý phản kháng, kích động quần chúng chống lại chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước tiến tới xóa bỏ vai trò của Đảng Cộng sản và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.…

Read more