SỰ “ẢO TƯỞNG VÀ PHẢN ĐỘNG” CỦA VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG

Những ngày qua, dư luận trong nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã rất bất bình trước bài viết của Phan Thanh Châu đăng trên Baoquocdan.org với tiêu đề: “Thông cáo báo chí và quyết nghị về đại hội Việt nam quốc dân đảng”. Toàn bộ bài viết đã thể hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, đi ngược thực tiễn cách mạng Việt Nam, lợi ích quốc gia, dân tộc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

  1. Sự biến chất và phản động của Việt Nam Quốc dân Đảng

Việt Nam Quốc dân Đảng (gọi tắt là Việt Quốc) là chính đảng được thành lập năm 1927 tại Hà Nội. Dưới sự thống trị và đàn áp của thực dân Pháp với phong trào chống Pháp, Nguyễn Thái Học, một sinh viên trường Cao đẳng Thương mại Hà Nội, cùng một số người Việt yêu nước khác đã bí mật thành lập tổ chức đấu tranh cách mạng nhằm đánh đuổi thực dân giành độc lập và tự do cho dân tộc.…

Read more

Sự ngụy biện của Đoàn Bảo Châu

Ngụy biện, đưa ra những lập luận sai trái, không hợp lý, cố ý vi phạm các quy tắc về logic là một trong những cách làm thường thấy của các đối tượng phản động, cơ hội, bất mãn về chính trị nhằm tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ta, trong đó có Đoàn Bảo Châu. Núp bóng chiêu bài phản biện xã hội, Y thường bới móc, lượm lặt những sai phạm, tiêu cực ở Việt Nam sau đó ngụy biện để gây ra sự lầm tưởng ở người nghe, người đọc, họ tưởng rằng khuyết điểm đó là rất lớn, rất phổ biến, rất nghiêm trọng, là thuộc về bản chất của chế độ. Như mới đây, lợi dụng sự việc Đảng, Nhà nước Việt Nam xử lý các cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế và ngoại giao, Y viết bài Đâu là công bằng xã hội?”,…

Read more

Việt Tân lại bóp méo sự thật

Cứ mỗi lần Đảng ta đưa ra một quyết sách quan trọng nào đó thì đều bị các đối tượng thù địch lợi dụng để suy diễn, xuyên tạc, bóp méo.

Các nội dung liên quan công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng liên tục được nhấn mạnh từ Hội nghị Trung ương 4 tới Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trước đó, cả hai Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và XII cũng đều đã bàn về vấn đề này. Điều đó cho thấy xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nhất là trong bối cảnh nhiều người không còn giữ được phẩm chất của Đảng viên. Một trong những nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng bị các đối tượng phản động công kích nhiều nhất chính là chống tham nhũng.

Các tổ chức, trang web chống phá Việt Nam ở nước ngoài, điển hình là Việt Tân – tổ chức bị Việt Nam liệt vào danh sách khủng bố Việt Tân, luôn tích cực bóp méo các chủ trương, quyết sách của Đảng ta trong phòng, chống tham nhũng.…

Read more

CẠM BẪY XẤU XA CỦA PHẠM TRẦN

Phạm Trần là một trong những phần tử phản động thường xuyên có nhiều bài viết xuyên tạc, bịa đặt, trắng trợn nhằm tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vừa qua, trên trang “Thongluan-rdp đã đăng tải bài viết của Phạm Trần với tựa đề “Cạm bẫy đoàn kết dân tộc”. Mục đích và nội dung cơ bản của bài viết này nhằm xuyên tạc, phủ nhận quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; kích động, chia rẽ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bài viết, để lừa gạt, gây dựng niềm tin của người đọc, Phạm Trần đã sử dụng chiêu thức trích dẫn chủ trương, quan điểm Đại hội XIII của Đảng “Về nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới” và Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa VIII “Về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”; lượm lặt, cắt xén, thông tin trong một số bài nói của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nội dung một bài viết đăng trên Tạp chí Cộng sản (ngày 16/5/2020) rồi dùng những lời lẽ độc địa để vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam giăng ra “những cạm bẫy”, “mồi chài” và “trăm mưu, ngàn kế để nắm giữ chiếc hầu bao tinh thần và vật chất của người Việt Nam ở nước ngoài”.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU CỦA NGUYỄN NAM VỀ “DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM”

Mới đây, trên trang Vietnamthoibao.org, Nguyễn Nam đăng bài “Dân là chủ trong cách hiểu của độc quyền chính trị”; Y đã công kích, xuyên tạc việc thực hiện quyền dân chủ và quyền phản biện xã hội ở Việt Nam. Trong nội dung bài viết Nguyễn Nam cho rằng: “chỉ khi nào dân đủ năng lực “làm chủ” và “làm chủ” một cách tự nguyện, xuất sắc thì dân mới thực sự “là chủ”; nếu không, dân chỉ “là chủ” trên danh nghĩa” và “phản biện chính trị là điều cấm kỵ ở Việt Nam”. Qua bài viết thấy rằng, toàn bộ những lời lẽ của Nguyễn Nam đưa ra đều là những luận điệu của một kẻ phản động, cố tình nói xấu Đảng, nói xấu chế độ tốt đẹp mà Đảng và nhân dân Việt Nam đang ra sức xây dựng. Bởi vì:

  1. Thực hiện dân chủ nhân dân là yêu cầu nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước.
Read more

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN HUỲNH

Trên trang Vietnamthoibao Nguyễn Huỳnh có bài viết với tựa đề: “Việt Nam theo đuổi chủ nghĩa đa phương”. Theo đó, y cho rằng, “Việt Nam không thực hiện được cam kết đối với chủ nghĩa đa phương, bởi dân chủ và thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng cầm quyền”. Đây là luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Huỳnh nhằm hướng lái dư luận hiểu sai bản chất của chủ nghĩa đa phương, cũng như những cam kết của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, bởi:

Thứ nhất, tham gia thực hiện Chủ nghĩa đa phương không phụ thuộc vào thể chế chính trị, cũng như một đảng hay nhiều đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước

Cho đến hiện nay, vẫn chưa có cơ sở khoa học nào chứng tỏ được các nước có thể chế chính trị khác nhau, cũng như một đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước thì mất dân chủ, cản trở việc tham gia thực hiện cam kết Chủ nghĩa đa phương, còn đa đảng đồng nghĩa với dân chủ và thực hiện tốt các cam kết với Chủ nghĩa đa phương.…

Read more

Thủ đoạn bôi nhọ pháp luật Việt Nam của Phạm Đình Trọng

Gần đây, trên trang Baotiengdan.com đăng tải bài viết: “Những phiên tòa đưa xã hội về thời kỳ man rợ, mông muội” của Phạm Đình Trọng. Vẫn là chiêu trò cũ rích, Y lượm nhặt một số vụ án đã được xét xử từ trước đến hiện nay, mang ra so sánh các vụ việc với tính chất rời rạc và cho rằng, pháp luật của Việt Nam không nghiêm minh, không công bằng trong xét xử những người phạm tội… Đây thực chất là thủ đoạn nham hiểm, bóp méo công tác xét xử của tòa án, cố ý xuyên tạc pháp luật của Việt Nam, hòng tạo sóng dư luận, gây bất bình trong nhân dân, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước. Chúng ta cần chứng minh cho Phạm Đình Trọng và những kẻ cùng hội, cùng thuyền như y biết rõ hơn về sự nghiêm minh và nhân đạo của pháp luật Việt Nam.

Read more

CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU TRÒ CỦA NGUYỄN VĂN ĐÀI

Vừa qua, trên trang Anhemdanchu.org Nguyễn Văn Đài có bài viết: Tại sao Mỹ quan ngại “công dân Việt Nam không thể thay đổi chính phủ thông qua bầu cử? cho rằng, công dân Việt Nam muốn thay đổi chính phủ thì phải thực hiện dân chủ đa đảng; thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí… Tại sao Nguyễn Văn Đài lại lấy việc “Mỹ quan ngại” để nói về chính trị Việt Nam, thực chất đây là luận điểm bịp bợm của những kẻ theo đuôi “dân chủ” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Thứ nhất, lịch sử hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc khỏi ách xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ chứng minh rằng, bên cạnh Đảng Cộng sản Việt Nam còn có Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai đảng này chưa bao giờ đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, mà đều ủng hộ, thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sau này tự nguyện giải tán.…

Read more

Luận điệu lạc lõng, xuyên tạc về đội ngũ cán bộ

Bản chất của quan điểm sai trái, thù địch trên là cố tình xuyên tạc, làm xấu hình ảnh của người cán bộ, đảng viên nhằm hạ uy tín, bôi nhọ công tác cán bộ của Đảng.

Gần đây, có một số quan điểm sai trái, thù địch cho rằng: Cán bộ lãnh đạo của Đảng là nhóm người đặc quyền, đặc lợi, xa hoa, trụy lạc. Chúng ra sức rêu rao bằng những luận điểm cũ rích rằng: “Những cán bộ bị xử lý kỷ luật chẳng qua là do tư tưởng tiến bộ mà bị thanh trừng”; do “phe nhóm”, đấu đá “cục bộ” trong Đảng; “Chỉ khi xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam thì mới có thể hết tham nhũng”…

Vì vậy, để có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn đấu tranh, làm thất bại những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch thì nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ của Đảng thực sự là vấn đề rất quan trọng, có ý nghĩa thiết thực.…

Read more

Lật tẩy mưu đồ thâm độc của Phạm Trần

Hiện nay, việc lợi dụng một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để thổi phồng, bôi đen sự thật là một trong những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Với thủ đoạn đó, trên Doithoaionline.com của bọn phản động đã phát tán cái gọi là “Suy thoái muôn năm” của Phạm Trần nhằm mục đích phủ nhận bản chất tốt đẹp của Đảng và chế độ ta; lôi kéo, kích động, chia rẽ, làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng. Âm mưu thâm độc đó của Phạm Trần không thể đánh lừa được Nhân dân. Bởi vì, những thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng nói chung, kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước hiện nay nói riêng là sức mạnh to lớn, tiếp tục củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.…

Read more