Thành quả xây dựng pháp luật ở Việt Nam là điều không thể phủ nhận

Tại Việt Nam, các thế lực thù địch áp dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hoạt động lập pháp cũng là một trong những mục tiêu mà các đối tượng này hướng tới nhằm phá hoại, phủ nhận thành quả xây dựng pháp luật ở Việt Nam. Mới đây nhất, trang “Luatkhoa” đã đăng tải bài viết “Phản biện ngày Pháp luật Việt Nam”, của Nguyễn Đình Cống – y rêu rao rằng: “Quốc hội làm sai quy trình xây dựng luật”, chỉ là “luật rừng”… Đây là những luận điệu phiến diện, không phản ánh đúng quá trình xây dựng pháp luật ở Việt Nam, cần nhận diện, đấu tranh bác bỏ kịp thời.

Cần phải nhận thức rõ rằng, lập hiến và lập pháp là một trong những hoạt động quan trọng và đặc trưng nhất của Quốc hội Việt Nam.…

Read more

Sự lố bịch và trơ trẽn của Trà My

Thời gian gần đây các đối tượng có lòng thù hận với dân tộc, luôn tìm mọi cách, xuyên tạc, cố tình “lèo lái” các sự việc đã sang tỏ, hòng làm lung lạc niềm tin của nhân dân trước quyết tâm chính trị và thành tựu trong công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta.

Mới đây, trên tờ “Thoibao, đối tượng nào đó với bút danh Trà My có đăng bài: Vì sao đa số người dân có muốn cũng không dám tin vào Đảng? Lợi dụng vấn đề, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ra Quy định số 1629-QĐ/TU về việc mua tin và xử lý thông tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây không phải là một giao dịch dân sự, mà được xem là hình thức khuyến khích, động viên đối với người cung cấp thông tin có giá trị, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.…

Read more

VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI SINH VIÊN VIỆT NAM

Lý luận chính trị có vai trò quan trọng trong việc đấu tranh chống thói hư tật xấu, khắc phục chủ nghĩa cá nhân, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên; nhằm cung cấp hệ thống tri thức, lý luận khoa học và quan điểm, chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng để xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học và mục tiêu, lý tưởng cho các lực lượng cách mạng. Song, với mưu đồ chính trị đen tối, các thế lực thù địch, phản động thường xuyên bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, đưa ra nhiều quan điểm, luận điệu nhằm phê phán, bác bỏ, phủ nhận vai trò của chủ nghĩa xã hội và vai trò của việc học tập lý luận chính trị. Mới đây, trên trang “doithoaionline”, đối tượng Phạm Trần đã đăng tải nội dung “Sinh viên, đảng viên chán Mác – Ngán Bác”, trong đó đã bóp méo, xuyên tạc vai trò của việc học tập lý luận chính trị; cho rằng giới trẻ đã “thờ ơ với sinh hoạt đảng và không muốn học tập Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”… Bài viết trên là hoàn toàn sai trái về lý luận và thực tiễn, để có cái nhìn đúng đắn về học tập lý luận chính trị ở Việt Nam, đòi hỏi cần làm rõ sự thật và đấu tranh phản bác kịp thời.…

Read more

Sự giàu trí tưởng tượng của Lê Học Lãnh Vân

Đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện mục đích chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dụng vấn đề dân chủ và nhân quyền, vu cáo Việt Nam kỳ thị dân tộc, xuyên tạc, bôi nhọ đường lối chính sách đại đoàn kết của Đảng và Nhà nước ta, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc. Mới đây, với bài viết “Bao dung, thù hận và hòa bình” đăng trên trang “Boxitvn”, Lê Học Lãnh Vân đã “giàu trí tưởng tượng” đưa ra những luận điệu vu cáo Việt Nam thực hiện chính sách kỳ thị dân tộc.

Với tâm địa thù hằn, kỳ thị dân tộc, Lê Học Lãnh Vân đã cho rằng: “Nói Việt Nam không có nạn kỳ thị dân sắc tộc là mơ ước thì đúng”, “còn lâu lắm, rất lâu, mới có được một sự bình đẳng, một mối quan hệ anh em thân ái một nhà trong đại gia đình dân tộc Việt Nam”, Việt Nam đang thực hiện chính sách “xua đuổi, cướp đất” của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, “làm cho người thiểu số đã chạy vào đến tận đáy rừng”; người Việt thì giàu “xênh xang còn người thiểu số thì bói không ra”.…

Read more

Dương Hoài Linh hiểu gì về dân chủ ở Việt Nam mà phán

Trên trang “Viettin” Dương Hoài Linh có đăng bài “Căn bệnh sợ chính trị của người Việt”. Cho rằng chính trị là thế này, là thế kia trong cuộc sống thường ngày, xong cuối cùng cái đích đến của Dương Hoài Linh vẫn là xuyên tạc, bịa đặt về dân chủ tại nước ta. Y cho rằng “người nông dân suốt đời chân lấm tay bùn, đâu biết cuộc sống tiện nghi, đâu biết là nếu có dân chủ thực sự họ sẽ được hưởng nhiều cái sung sướng”.

Thật nực cười cho một con “ếch ngồi đáy giếng” phán về dân chủ ở nước Nam. Như chúng ta đã biết, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bè lũ phong kiến tay sai đã khiến cho người nông dân Việt Nam bị bần cùng hóa, người dân phải chịu cảnh “một cổ hai tròng”, sống trong cảnh đói khổ, lầm than, tang thương cùng cực.…

Read more

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc quyền tự do báo chí ở Việt Nam

Ý Nhi – cái tên không còn xa lạ trên diễn đàn “Thoibao”, mới đây lại phát tán bài viết“Các tổ chức quốc tế kêu gọi Việt Nam chấm dứt đàn áp báo chí”. Vẫn chiêu trò “bình mới, rượu cũ” lợi dụng vấn đề “tự do báo chí” để xuyên tạc, bịa đặt, phủ nhận quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam.

Tự do báo chí là một trong những quyền cơ bản của người dân Việt Nam. Đó là quyền được thông tin, quyền được trao đổi, giao tiếp, thể hiện ý chí, nguyện vọng của mỗi cá nhân và tổ chức qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên quyền tự do báo chí phải được đặt trong khuôn khổ pháp luật

Với việc viện dẫn trường hợp những nhà báo, những người bị xử lý do vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp để tuyên truyền rằng “chính quyền độc đảng ở Việt Nam không dung thứ bất đồng đối với những người thực hiện quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí”.…

Read more

Phê phán Luật An ninh mạng của Việt Nam là đang tiếp tay cho cái xấu, cái ác

Việc Quốc hội Việt Nam ban hành Luật An ninh mạng có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở pháp lý để bảo vệ an ninh quốc gia; giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xử phạt đối với những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trên không gian mạng. Ấy vậy mà các lực lượng phản động lại ra sức xuyên tạc, vu cáo rằng Luật An ninh mạng quá khắt khe, nội dung của luật là vi phạm nhân quyền… Trong bài “Chủ quyền không gian mạng đang bị người cộng sản độc quyền”, với lối suy nghĩ lệch lạc, Hoài Nguyễn cố tình vu cáo Luật An ninh mạng của Việt Nam “là quá khắt khe”, “hạn chế quyền con người”, do đó “không cần tới Luật An ninh mạng”… Đây là những luận điệu sai trái hòng cản trở quá trình thực hiện Luật, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.…

Read more

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH – ĐỘI DỰ BỊ TIN CẬY CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đoàn viên, thanh niên là lực lượng đông đảo, đóng vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vị trí, vai trò quan trọng của Đoàn Thanh niên đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận và thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam chứng minh. Trong thời kỳ cách mạng 4.0 hiện nay, các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn tìm mọi cách tác động vào giới trẻ để gây ra sự mơ hồ, mất phương hướng cho lực lượng thanh niên và mục đích chúng hướng đến là xóa bỏ tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong bài viết của Trà My với tựa đề “Sự mất phương hướng nguy hiểm trong hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản” được đăng trên “Thời báo”. Trà My trên cơ sở “dẫn chứng” sự việc diễn ra tại hội trại trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, đồng thời lồng ghép thông tin, bình luận, ngụy biện nhằm phủ nhận vai trò của tổ chức Đoàn đối với thanh niên, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng với Đoàn thanh niên nói riêng và với đất nước nói chung.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU LỢI DỤNG MẠNG XÃ HỘI ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tự do hoạt động; tự do kinh doanh; tự do, dân chủ bày tỏ ý kiến trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Vậy mà, trên trang “Rfavietnam” phần tử phản động tự xưng là Nguyễn Anh Tuấn cố ý xuyên tạc vụ việc vi phạm pháp luật của Nguyễn Phương Hằng; Trần Thị Ngọc Trinh; Công ty TNHH Thành Bưởi nhằm kích động chống phá Đảng và Nhà nước ta.  Nguyễn Anh Tuấn cố ý kích động rằng, “Nguyễn Phương Hằng bị kết án 3 năm tù khiến dư luận lẫn những người trong cuộc chưa hết băn khoăn” hay “Trần Thị Ngọc Trinh bị bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng là chưa thuyết phục”; “Việc điều tra Công ty TNHH Thành Bưởi có thể được thúc đẩy bởi một âm mưu nào đó”… Sự thật đã được cơ quan chức năng thông tin cụ thể, rõ ràng, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.…

Read more

Vạch trần thủ đoạn của Nguyễn Đình Cống qua bài “Vì đâu dân trí thấp?”

Bài viết “Vì đâu dân trí thấp?” đăng trên “Baotiengdan”, Nguyễn Đình Cống xuyên tạc rằng: Ở Việt Nam, dưới thể chế hiện tại, không phải chỉ dân trí chính trị thấp mà “quan trí” càng thấp!…; Dân trí thấp thì làm sao quan trí cao được, vì dân ấy sinh ra quan ấy.… y cho rằng, dân trí bị làm cho lệch lạc bằng nền giáo dục phụ họa chính quyền, xa rời tính nhân bản, khai phóng, bằng việc tuyên truyền một chiều, bằng ngăn cấm tự do ngôn luận, đàn áp các xu hướng khác biệt, ngăn cấm các phản biện và hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự… Luận điệu của Nguyễn Đình Cống càng khẳng định “Y” là kẻ thoái hóa, bất mãn, đồng hành với các thế lực thù địch, phản động, phản bội lại đất nước. Thủ đoạn này đã cho thấy dã tâm nham hiểm của Nguyễn Đình Cống nên cần được vạch trần và đấu tranh, ngăn chặn.…

Read more