HIỂM HỌA TỪ “THƯ NGỎ” CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Những năm qua, cái tên Nguyễn Đình Cống ngày càng trở nên rất “nổi tiếng” trên cộng đồng mạng với hàng trăm bài viết có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam…

Trong năm 2020, lợi dụng sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nguyễn Đình Cống đã tung ra hàng chục bài viết với các tiêu đề khác nhau. Để thu hút và lừa dối người đọc, Nguyễn Đình Cống đã giật tít các bài viết của mình bằng nhiều ngôn từ “hoa mỹ”, tỏ vẻ khách quan, trung thực, “yêu nước”, “thương dân”… Vừa qua, trên trang blog baotiengdan đã đăng tải bức “thư ngỏ” của Nguyễn Đình Cống gửi các đại biểu Đại hội Đảng lần thứ XIII.…

Read more

LẬT TẨY CHIÊU TRÒ CỔ XÚY CHO “XÃ HỘI DÂN SỰ” Ở VIỆT NAM CỦA Y CHAN

Những ngày gần đây, lợi dụng những lùm xùm xung quanh hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung trong bão lũ của ca sĩ Thủy Tiên và các tổ chức chính trị xã hội ở Việt Nam, các thế lực thù địch đã so sánh, xuyên tạc tính thực chất, hiệu quả của hoạt động quyên góp, ủng hộ đó… Đồng thời, cổ xúy, kêu gọi xóa bỏ vai trò của các tổ chức chính trị xã hội ở Việt Nam mà trên hết là Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với đất nước, nhằm hình thành cái gọi là các tổ chức “Xã hội dân sự”, lập ra chính phủ thân phương Tây như ở Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây. Kẻ sốt sắng nhất trong hàng ngũ đó là Y Chan với bài viết: “Xã hội dân sự không phải chỉ có mì gói và bánh chưng”, đăng trên Boxitvn.com.

Read more

LẠI THÊM MỘT BÀI VIẾT CỦA NHỮNG KẺ PHẢN ĐỘNG

Trên trang Blog Boxitvn.com ngày 27.10.2020 có bài “Muốn làm đầy tớ, trước tiên phải là đảng viên” của tác giả Thới Bình. Nội dung bài viết cho thấy, đây là chiêu trò không mới, nhưng vô cùng hiểm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội phản động, nhằm xuyên tạc quan điểm của Đảng về công tác cán bộ và chủ trương lựa chọn nhân sự trước thềm Đại hội XIII của Đảng, qua đó thu hút sự chú ý của dư luận xã hội, để truyền bá rộng rãi quan điểm sai trái, phản động, gây hoang mang, hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Cần khẳng định, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn đặt công tác cán bộ dưới sự quy định của đường lối chính trị, phục vụ nhiệm vụ chính trị, cho nên đồng thời với chuẩn bị đường lối chính trị, Đảng ta luôn tích cực chuẩn bị chiến lược cán bộ, xác định đây là công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước.…

Read more

VẠCH TRẦN MƯU ĐỒ ĐEN TỐI CỦA THANH HỮU

Vừa qua, trên trang mạng Bureau CTM Media – Âu Châu, Thanh Hữu đã đăng tải bài viết “VIỆT NAM ĐỘC ĐẢNG NÊN CẦN TÒA HIẾN PHÁP LÀM GÌ”, trong đó Thanh Hữu cho rằng: “Ba nhánh quyền lực Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp đáng lẽ ra phải độc lập và đối trọng lẫn nhau. Nhưng ở Việt Nam thì Quốc hội (lập pháp), Chính phủ (hành pháp) dưới quyền Quốc hội; còn Bộ Tư pháp (tư pháp) thì nằm trong Chính phủ”…, cũng theo Thanh Hữu, “Lẽ ra nhánh quyền lực Tư pháp phải ngang quyền và độc lập với Chính phủ để kiểm soát, đối trọng lại Chính phủ. Nhưng Bộ Tư pháp ở trong Chính phủ, chỉ cần Tư pháp phê bình một tiếng thì cho rằng “gà nhà bươi bếp nhà”, vậy làm sao khách quan được”.

Có thể khẳng định, đây là chiêu trò, thủ đoạn nhằm hạ thấp vị trí, vai trò của nền Tư pháp Việt Nam, kích động dư luận, gây chia rẽ giữa Quốc hội, Chính phủ với các cơ quan thực thi quyền lực của Nhà nước ta.…

Read more

SỰ SO SÁNH KHẬP KHIỄNG, VÔ CĂN CỨ CỦA “THẦY GIÁO LÀNG”

Lợi dụng những sự kiện, vụ việc của cá nhân, tổ chức ở trong nước, rồi bóp méo, so sánh… để xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước là một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng nhằm chống phá cách mạng nước ta. Bài viết của bút danh Thầy giáo Làng với tựa đề “Đồng Tâm – Đồng Nọc Nạng: từ thực dân đến cộng sản, một thế kỷ thụt lùi?” là một ví dụ điển hình cho âm mưu, thủ đoạn trên của các thế lực thù địch. Trong bài viết, bút danh Thầy giáo Làng lấy vụ án đồng Nọc Nạng, Giá Rai, Bạc Liêu năm 1928 với vụ án Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội năm 2020 để so sánh rồi xuyên tạc cho rằng: “thực dân là nhân văn, tình người, tự do báo chí, pháp luật công bằng, bảo vệ con người, văn minh hơn”.

Read more

BỘ MẶT THẬT CỦA BÚT DANH CAO NGUYÊN VÀ ĐỒNG BỌN

Những năm qua, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội sử dụng nhiều chiêu thức, thủ đoạn mới chống Đảng, Nhà nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. Một trong những chiêu thức, thủ đoạn vô cùng tinh vi, nham hiểm của chúng là triệt để lợi dụng những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và những vấn đề bức xúc xã hội để đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch và bịa đặt vu cáo, nói xấu các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Công an hòng gây hoang mang, hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước ta.…

Read more

CỐ TÌNH XUYÊN TẠC, BỊA ĐẶT VÀ TUYÊN TRUYỀN CHỐNG CHẾ ĐỘ CỦA SONG CHI

  Hiện nay, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị, phản động, các phần tử chống đối ra sức xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, lôi kéo, kích động, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Với bài Xin đừng để họ phải cô đơn của Song Chi, đã cho thấy dã tâm đen tối, sự xuyên tạc, bịa đặt của chúng.

    Trong bài viết Song Chi đã cố tình xuyên tạc, bịa đặt về việc xử lý những kẻ có hành vi chống phá Nhà nước, chống phá chế độ. Song Chi đã xuyên tạc, bịa đặt rằng Nhà nước Việt Nam “ngày càng mạnh tay đàn áp”. Thực tế ở  Việt Nam từ trước tới nay mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được đưa ra xét xử công khai, kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, không một ai, không một thế lực nào có thể gây sức ép hòng cản trở công tác xét xử và chạy tội cho kẻ vi phạm.…

Read more

ÂU DƯƠNG THỆ – KẺ XUYÊN TẠC ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẤT NƯỚC

Với đường lối đổi mới toàn diện nền kinh tế – xã hội đất nước, kể từ sau Đại hội VI (12/1986) đến nay, nước ta đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào trên tất cả các mặt, lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, thời gian gần đây một số phần tử cơ hội chính trị, bất mãn với chế độ đã phủ nhận điều đó. Bài viết “không thể trông chờ hay van xin những kẻ độc tài và luôn cúi đế quốc ban phát dân chủ” của Âu Dương Thệ đã hầm hồ cho rằng: “tình hình mọi mặt của Việt Nam chúng ta sau hơn 9 năm ra đời các đề nghị trong Ý kiến chúng tôi: Cải cách toàn diện để phát triển đất nước đã cho thấy càng xấu, càng tồi tệ và cực kỳ nguy hiểm”.…

Read more

“TRUYỀN THÔNG ĐEN” HÃY CÒN “AQ” ĐẾN BAO GIỜ!!!

Đọc bài viết: “Truyền thông “đỏ” khó… khá” của Trần Văn được đăng trên mạng xã hội có nội dung đầy “mùi” phản động, dựa trên cách dẫn dắt, cách nói bao biện cho “truyền thông đen”. Người viết bài này sao giống y một nhân vật AQ trong “AQ chính truyện” của Lỗ Tấn – luôn tự an ủi thất bại của mình trước sự thắng lợi của “Truyền thông đỏ”. “Lạc quan” là tốt nhưng cực đoan như tác giả là sự thể hiện trạng thái tâm lý thất bại trước làn sóng truyền thông chính thống của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta hiện nay.

          Thật nực cười khi nhận xét về truyền thông của Việt Nam với cái ảo giác “thắng lợi” của Trần Văn: “Thế thì bao giờ truyền thông đỏ mới… khá, lúc nào mới thu hút, thuyết phục được đám đông”. Qua đó, cho thấy sự ngô nghê, kém hiểu biết, không thấy được vai trò của truyền thông Việt Nam cả trong kháng chiến cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đổi mới đất nước hiện nay.…

Read more

BỔN CŨ SOẠN LẠI VÀ TÂM ĐỊA CỦA PHẠM TRẦN

Chẳng có gì mới mẻ nhưng Phạm Trần cứ lè nhè, nhai đi, nhai lại mấy từ “dân chủ – phi dân chủ”. Tuy bổn cũ soạn lại song nó phơi bày tâm địa xấu xa, bỉ ổi của y và đồng bọn. Thực chất chúng muốn gì? Những kẻ như chúng sẽ làm được gì cho dân, cho nước khi dã tâm của chúng là tìm mọi cách hạ uy tín của Đảng, tranh đoạt quyền lãnh đạo đất nước đối với Đảng.

Bài viết “Phi dân chủ – Đảng thắng lớn – Dân thu to” làm cho độc giả tởm lợm khi y cố tình xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng, một nguyên tắc căn bản của tổ chức Đảng, nguyên tắc quyết định đến tinh thần đoàn kết, sức mạnh chiến đấu và khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Y viện dẫn Lênin, người đã khái quát và giải thích rất rõ ràng về nguyên tắc tập trung dân chủ là “tập trung dân chủ trong thảo luận nhưng thống nhất trong hành động”.…

Read more