Cảnh giác với những thông tin xấu độc trước thềm Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII của Đảng đã tiến hành quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, một nhiệm vụ rất quan trọng không chỉ ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới mà cả những năm tiếp theo.

Ấy vậy mà, trên trang “Thongluan-rdp”, kẻ tự xưng “Nguyễn Ngọc Già” phát tán nhiều thông tin xấu độc xuyên tạc nền tảng tư tưởng và công tác nhân sự Đại hôi XIV của Đảng. Nguyễn Ngọc Già xuyên tạc rằng, “Đảng ta trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong khi chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã phạm vào tính vận động, hoàn toàn đứng yên, một dạng chết cứng về tư tưởng, vì thế tư tưởng của toàn bộ các đảng viên cao cấp nhất đều đứng yên rồi”; “Y” còn cố tình bịa đặt rằng, “Vấn đề lựa chọn nhân sự qua các kỳ đại hội đảng không tạo ra bất kỳ yếu tố mới nào …vì trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin…”.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XIII CỦA ĐẢNG

Hội nghị trung ương 4 khóa XIII của Đảng ta đã thành công tốt đẹp. Một trong những nội dung quan trọng được Hội nghị thông qua là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tuy nhiên, dường như đã thành quy luật, cứ đến các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của Đảng, của đất nước thì các thế lực thù địch lại tung lên mạng xã hội, hoặc đăng tải trên một số trang tin lâu nay vẫn có tư tưởng thiếu thiện chí, thù địch với Việt Nam. Trong đó, Hoàng Lan Mộc Châu với bài viết “Kêu gọi chống tham nhũng trong Đảng Cộng sản Việt Nam như nước đổ đầu vịt”đã đưa ra những luận điệu xuyên tạc, lừa bịp về chủ trương phòng chống tham nhũng của Đảng ta.

Read more

Cảnh giác với chiêu trò xuyên tạc đánh giá tình hình kinh tế – xã hội của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Sau hơn 3 ngày làm việc (từ 4-7/10/2021) Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Tại phiên bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị phát biểu, nêu rõ những đánh giá khái quát, trong đó có đánh giá kết quả chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội.

Phát biểu của Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã kế thừa, phát huy tốt những thành tựu, kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và bình tĩnh, tỉnh táo xử lý kịp thời, đúng đắn những vấn đề khó, chưa có tiền lệ, mới phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh.…

Read more

Làm gì trước những đề xuất của Nguyễn Huỳnh

Vừa qua, trên trang mạng Thongluan-rdp có đăng tải bài viết: “Đảng cần làm gì trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch” của Nguyễn Huỳnh (Biên tập viên của trang Việt Nam thời báo). Sau khi nhặt nhạnh và dẫn ra một số trích đoạn đã được đăng tải trong Chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” ở một số tờ báo địa phương, tác giả bài viết trên đã nêu câu hỏi:“Vậy cần làm gì để giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch?” và đưa ra các đề xuất với Đảng, Nhà nước. Cùng với các kiến nghị, đề xuất tác giả bài viết đã đưa ra những bình luận chủ quan, bịa đặt, như:“Trong xã hội dân chủ, Đảng chính trị trở thành đảng cầm quyền, thông qua bầu cử tự do theo pháp luật”.“Cán…

Read more

THÀNH CÔNG CỦA ÐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NỖI SỢ HÃI CỦA NHỮNG KẺ CƠ HỘI, THÙ ĐỊCH

Những ngày này, nhân dân Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc đang có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng thành công của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng – sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Thế nhưng, đi ngược với không khí, phấn khởi, tin tưởng vào kết quả Đại hội, vào Ban lãnh đạo mới, vẫn đang xuất hiện những tiếng nói lạc lõng, thiếu thiện chí, đưa thông tin bịa đặt, xuyên tạc kết quả rất tổt đẹp của Đại hội nhằm chống phá Ðảng, Nhà nước, phủ nhận những thành quả mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được, gây hoang mang trong dư luận, tác động tiêu cực đến niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng.

Họ đưa ra những luận điệu cho rằng, tiến hành Đại hội của Đảng chỉ là “cuộc trình diễn”, là thể hiện của “các quốc gia cộng sản, độc tài hoặc gốc cộng sản…”, “Đại hội Đảng chỉ là hình thức không dân chủ không theo điều lệ Đảng trong chuẩn bị nhân sự, bầu ban lãnh đạo mới, … là đấu tranh giữa các phe phái trong Đảng”.…

Read more

Văn kiện Đại hội XIII kết tinh trí tuệ toàn Đảng, toàn dân

Với hàng trăm bài viết xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta, cái tên Trần Văn đã không còn xa lạ với cộng đồng mạng xã hội. Mới đây, Trần Văn tiếp tục đăng tải bài viết “Các văn kiện đại hội đảng là kết tinh trí tuệ toàn dân?” trên Baotiengdan, nhằm xuyên tạc giá trị của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Với tinh thần phát huy dân chủ, để “lòng dân, ý Đảng” hòa quyện, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong thời kỳ mới, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được xây dựng một cách chặt chẽ, nghiêm túc, là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.…

Read more

NHÂN SỰ ĐẠI HỘI XIII – QUY TRÌNH KHOA HỌC, BÀI BẢN, KHÁCH QUAN VÀ MINH BẠCH

Như chúng ta đã biết, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, ngay trước và trong quá trình Đại hội diễn ra, các thế lực thù địch vẫn không ngừng các thủ đoạn chống phá, xuyên tạc, đặc biệt là về vấn đề nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước. Trên các trang mạng nước ngoài và một số blog, facebook cá nhân, chúng đã chủ ý đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, thất thiệt và cố tình suy diễn về công tác nhân sự khóa XIII. Gần đây, trên Đài BBC News Tiếng Việt, phần tử có tên là Châu Xuân Nguyễn đã có bài bình luận với tiêu đề “Nhân sự Đại hội 13: Vẫn còn có băn khoăn về tính minh bạch?”. Trong đó, y dẫn lời của một số thành phần ở nước ngoài cho rằng: vấn đề nhân sự cấp cao của Đảng Cộng sản Việt nam như một “hộp đen” với ý là công tác nhân sự của Đảng không có sự minh bạch, hay là không có một người trong Tứ trụ là một người miền Nam, mà toàn là Nghệ An, Thanh hóa, Hà Nội v.v……

Read more

PHẠM MINH VŨ, KẺ ĐẠO VĂN, THÍCH CHƠI CHỮ

Gần đây, trên Bloger của Hoianhemdanchu, fb Phạm Minh Vũ có bài viết: “Ai mới là thế lực thù địch của Dân?”. Phạm Minh Vũ xuyên tạc rằng, cụm từ “Thế lực thù địch” trong các bài nói, bài viết của các đồng chí đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khi tham gia thảo luận tại Đại hội chính là “Nhân dân Việt Nam”. Qua đó cho thấy, Phạm Minh Vũ là một kẻ chuyên đạo văn, không hiểu, biết gì về ngữ pháp Việt Nam nhưng lại thích bàn về chữ, nghĩa.

Thứ nhất, thế lực thù địch là cá nhân, tổ chức có âm mưu, hành vi gây tổn hại đến chủ quyền, lãnh thổ và các lĩnh vực khác của Việt Nam, trái với những quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Nghĩa là, những tổ chức, cá nhân nào có hoạt động chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm đến lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân Việt Nam, đã và đang được pháp luật Việt Nam bảo vệ được xem là thế lực thù địch.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA SONG CHI

Chúng ta đều biết, những ngày vừa qua trên một số trang mạng xã hội, các thế lực thù địch đăng tải rất nhiều bài viết xuyên tạc, bịa đặt nhằm phá hoại Đại hội XIII của Đảng. Vừa qua trên trang Quyenduocbiet kẻ tự xưng là Song Chi phát tán nội dung cực kỳ phản động có tựa đề: “Khi người dân không mặn mà với chuyện nước, đó là một bất hạnh”. Song Chi bộc lộ sự kém hiểu biết khi lấy sự kiện bầu cử Tổng thống của nước Mỹ để so sánh với sự kiện Đại hội XIII của Đảng ta, rồi cho rằng người Việt trong và ngoài nước quan tâm đến sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ nhiều hơn sự kiện Đại hội XIII của Đảng, để bịa ra chuyện “người dân không mặn mà với chuyện nước”.

Song Chi cần phải hiểu rằng:

          Thứ nhất, bầu cử Tổng thống Mỹ là công việc nội bộ của nước Mỹ.…

Read more

HỒNG PHÚC CỦA DÂN TỘC

Trong lúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra thì trên trang Baotiengdan đăng tải bài viết: “Đất nước không thiếu người tài” của Nguyễn Ngọc Chu. Nội dung bài viết cho rằng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tái cử là “tham quyền cố vị”, “đại họa” của đất nước… Đây là giọng điệu của đám tiểu nhân bỉ ổi, hòng bôi nhọ, danh dự, uy tín của cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cần phải nhận diện và đấu tranh bác bỏ.

          Vào ngày Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Chủ tịch nước – tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.…

Read more