Phải chăng “Đa nguyên chính trị là điều kiện tiên quyết, khai mở cho một nền dân chủ!!!”

Trên trang Vietnamthoibao, Lynn Huỳnh có bài viết với tựa đề: “Tự do chính trị và quyền yêu cầu chính trị đa nguyên”. Theo đó, y cho rằng coi đa nguyên chính trị, là điều kiện tiên quyết, khai mở cho một nền dân chủ, đây là quan điểm cá nhân của Lynn Huỳnh hoàn toàn phiến diện, lập luận vô căn cứ. Bởi vì:

Thứ nhất, đa nguyên chính trị và mở rộng dân chủ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. 

Nói đến đa nguyên chính trị là nói đến hệ thống chính trị có nhiều cực, có nhiều đảng phái đại biểu cho những lợi ích đối lập nhau được tự do hoạt động, đó là một chế độ đa đảng. Chế độ đa đảng không phải là dấu hiệu của dân chủ, chế độ một đảng không phải là nguyên nhân của mất dân chủ.…

Read more

SỰ XUYÊN TẠC CỦA TÂN PHONG

Vừa qua, trên Viettan.org Tân Phong có bài viết: “Văn hóa cộng sản”, cho rằng “văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc đang bị văn hóa cộng sản nghiền nát, nhào lặn thành văn hóa dị hợm, vô sỉ, giả dối, gây nhức nhối nhân tâm”. Thực tế, Tân Phong đang không hiểu hoặc cố tình không hiểu văn hóa dân tộc, văn hóa Đảng ở Việt Nam.

Thứ nhất, đặc trưng của văn hóa truyền thống Việt Nam không phải là cái gì xa lạ, khó hiểu, đó chính là lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần bất khuất, ý chí độc lập và tự cường dân tộc; lòng yêu thương, độ lượng, sống có nghĩa tình với con người; Tinh thần đại đoàn kết dân tộc; tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo.…

Read more

Nguyễn Dân – Kẻ phản động cố tình xuyên tạc sự thật và những thành tựu ở Việt Nam

Mới đây trên trang Danlambao, Nguyễn Dân lại tiếp tục đăng bài “Tại vì sao dân tôi vẫn đói, vẫn khổ, vẫn nghèo?”. Toàn bộ nội dung bài viết của Y vẫn chỉ là những giọng điệu sặc mùi phản động, tiếp tục xuyên tạc sự thật, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ tốt đẹp mà Đảng Cộng sản Việt Nam cùng nhân dân Việt Nam đang ra sức xây dựng. Bởi vì:

 Thứ nhất, Nguyễn Dân với động cơ chính trị đen tối đã cố tình bôi nhọ, xuyên tạc tính ưu việt của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Y cho rằng “Chủ nghĩa xã hội (CNXH) thoát thai từ chủ chuyết Marx-Lê (Carl Marx-Lenin), là một chủ nghĩa tồi tệ, khốn nạn nhất, đã gây ra bao lầm than khốn khổ nhất địa cầu”.

Chắc Nguyễn Dân cũng biết rằng, trên thế giới có nhiều mô hình xã hội với nhiều chế độ xã hội khác nhau, mỗi quốc gia, dân tộc lựa chọn mô hình xã hội nào đó đều dựa trên những điều kiện lịch sử, cụ thể của dân tộc mình.…

Read more

Cần hiểu đúng quy định về những điều Đảng viên không được làm

Ngày 29/11/2021, Ủy ban Kiểm tra Ban Chấp hành Trung ương có Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Văn bản trên đã cụ thể hóa, hướng dẫn chi tiết về 19 điều đảng viên không được làm trong Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Lợi dụng sự kiện này, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã công kích, xuyên tạc, nhất là các nội dung liên quan đến tư tưởng chính trị, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nguyên Nam trong bài viết: “Không quản được thì cấm!” đã xuyên tạc việc đảng viên không được đòi thực hiện “xã hội dân sự”.

Thứ nhất, Nguyên Nam hướng lái dư luận nhận thức sai lệch về “xã hội dân sự” và việc đảng viên không được đòi thực hiện “xã hội dân sự” ở nước ta

Trong những năm gần đây, vấn đề xã hội dân sự được nhiều cá nhân, tổ chức, trong và ngoài nước quan tâm, bàn luận.…

Read more

VẠCH TRẦN ÂM MƯU ĐEN TỐI CỦA PHẠM TRẦN

“Vào đảng để làm gì?” là tựa đề bài viết của kẻ có bút danh Phạm Trần đăng trên trang mạng Danlambao. Toàn bộ bài viết là những thông tin lượm lặt, chắp nối về số đảng viên được kết nạp vào Đảng và số đảng viên bị sàng lọc đưa ra khỏi Đảng trong thời gian qua, từ đó y đưa ra nhận định “Thanh niên hiện nay ngại vào đảng”, “Giới trẻ nhạt đảng”… cuối cùng kết luận đây là do “bản tính lạc hậu và chậm tiến của Lãnh đạo Việt Nam”…

Cần phải khẳng định, đây là một chiêu trò trong rất nhiều mũi công kích chống phá của các thế lực thù địch, luôn tìm cách lôi kéo, lợi dụng giới trẻ để gieo rắc những tư tưởng, quan điểm đối lập, sai trái.

Chúng ta đều biết, từ kiếp lầm than của một dân tộc bị bóc lột đến tàn nhẫn bởi thực dân, đế quốc, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng vĩ đại giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.…

Read more

Sự thật không thể phủ nhận

Phủ nhận thành quả cách mạng, xuyên tạc chống phá các quan điểm đường đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) là thủ đoạn thường thấy của các thế lực thù địch. Mới đây, trên trang mạng phản động Quyenduocbiet có đăng bài “Vì sao đảng quyết tâm lừa mị dân tộc về con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN) và cột mốc 2045” của đối tượng Nguyên Anh. Trong bài viết, Nguyên Anh cho rằng, Đảng đã “vơ vào công lao đánh Pháp”, thực hiện cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng đã “cướp chính quyền từ một chính phủ hợp pháp”, con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của Việt Nam là sai lầm, không “hòa nhập vào trào lưu của thế giới”. Đây chính là luận điệu sai trái, phủ nhận thành quả cách mạng, xuyên tạc con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, nhằm hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của ĐCSVN bởi vì:

Thứ nhất, ngay từ khi ra đời, ĐCSVN đã gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối, chỉ trong vòng 15 năm, Đảng đã lãnh đạo tiến hành ba cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930 – 1931, với đỉnh cao là phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh, Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 – 1939) và Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 – 1945), để đến năm 1945, khi thời cơ cách mạng chín muồi, Đảng lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.…

Read more

Jackhammer Nguyễn kẻ xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thời gian qua, trên mạng xã hội có bài viết “Dù không muốn gọi đúng tên, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam rất ranh mãnh” của Jackhammer. Nội dung bài viết là những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, khi cho rằng các đảng viên cộng sản được bóc lột người khác. Đây là quan điểm hoàn toàn sai trái, phản động vì:

Một là, lợi ích của Đảng luôn gắn liền với lợi ích của quốc gia, dân tộc và của nhân dân

Trong chiều dài lịch sử Việt Nam, khi Tổ quốc đối mặt với thách thức to lớn, yếu tố quyết định cho thắng lợi cuối cùng chính là sự hội tụ về lợi ích của lực lượng lãnh đạo với lợi ích của nhân dân. Đặc biệt, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 3/2/1930 đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân, lợi ích của Đảng đã hoà quyện, thống nhất với lợi ích của dân tộc và của nhân dân, trở thành sức mạnh to lớn để dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giành độc lập, giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.…

Read more

Bộ mặt phản động của Hoàng Trung

Mới đây trên mạng xã hội có đăng tải bài viết của Hoàng Trung với tựa đề: “Việt Nam: Thêm 19 điều đảng viên không được làm chứng tỏ tổ chức Đảng đã rệu rã”. Trong bài viết y đã viện dẫn những lời lẽ của một số đối tượng vốn có tư tưởng chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam hòng xuyên tạc, hạ thấp mục tiêu, vai trò, ý nghĩa của Quy định mới về những điều đảng viên không được làm, từ đó quy kết: “Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng xuống cấp và không còn uy tín”. Những lời lẽ xuyên tạc được viện dẫn cùng với những ngôn từ ngông cuồng trong bài viết thể hiện rõ bộ mặt phản động, theo đóm ăn tàn của Hoàng Trung, bởi lẽ thực tiễn Việt Nam cho thấy:

Thứ nhất, “Quy định về những điều đảng viên không được làm” là tấm lá chắn thép bảo vệ, giữ gìn danh dự người đảng viên.

Read more

Đào Tăng Dực – Kẻ xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng

Bôi nhọ, hạ thấp, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi Việt Nam phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là mục tiêu xuyên suốt của các thế lực thù địch. Mới đây, Đào Tăng Dực tiếp tục nhai lại những luận điệu cũ rích này qua bài viết “Chúng ta phải làm gì?”.

Cần khẳng định ngay rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, chứ không phải Đảng “cướp chính quyền” từ tay nhân dân như lời Đào Tăng Dực đã đơm đặt, vu cáo trắng trợn. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã minh chứng, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các phong trào yêu nước đã phát triển rất mạnh mẽ theo nhiều khuynh hướng để cứu nước, cứu dân tộc khỏi ách nô lệ, lầm than của thực dân, đế quốc, nhưng đều thất bại.…

Read more

PHÊ PHÁN LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI: CẦN XÂY DỰNG LUẬT VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN Ở VIỆT NAM

Vừa qua, trên trang Thongluan-rdp.org có bài viết nêu luận điệu: “Cần có luật về đảng để không còn vịn cớ thế lực thù địch”. Thực chất đây là luận điệu phản động, phủ nhận đánh đồng quyền lực chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và quyền bầu cử, chế độ bầu cử của nhân dân trong thể chế chính trị nhất nguyên – một đảng cầm quyền. Chúng ta cần phê phán, bác bỏ quan điểm sai trái đó dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn sau đây:                              Đảng cầm quyền là khái niệm dùng để chỉ một đảng chính trị đại diện cho giai cấp đang nắm quyền lãnh đạo chính quyền để tổ chức và quản lý đất nước thực hiện lợi ích của giai cấp thống trị. Ở các nước tư bản chủ nghĩa thực hiện chế độ đa đảng, có từ hai đảng đồng thời hoạt động trở lên, bầu cử là cuộc đấu tranh giành giật quyền lực gay gắt giữa các đảng chính trị.…

Read more