Nguyễn Tường Thụy “lộng ngôn” trơ trẽn

Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh C.Mác (05/5/1818 – 05/5/2018), phong trào chống C.Mác, bôi nhọ C.Mác, phủ nhận học thuyết Mác của các thế lực thù địch lại được dịp trỗi dậy. Hòa chung với “khí thế” của “đồng đảng” Nguyễn Tường Thuỵ đã “nhanh chân” tán phát bài viết: “Chủ nghĩa Mác: Soi rọi đến đâu, lụi tàn đến đấy” trên blog bauxite Việt Nam. Với nhận thức “mù mờ” và mưu đồ xấu xa “rõ nét”, Tường Thụy lớn tiếng phê phán: chủ nghĩa Mác “soi rọi” đến đâu thì ở đó có bạo lực…và, chẳng còn ai tin vào chủ nghĩa Mác. Nhưng, những giá trị khoa học và sự trường tồn của học thuyết Mác – tự thân nó, đã phủ nhận những lời lẽ “lộng ngôn” trơ trẽn của y.… Đọc tiếp

Read more

Một Đảng cầm quyền không có nghĩa là không có dân chủ

Vừa qua, trên trang mạng xã hội, Phạm Trần đã có một số bài viết xuyên tạc, bóp méo về dân chủ xã hội chủ nghĩa, trong đó “mũi nhọn” tập trung tấn công vào “nhất nguyên, nhất Đảng ở Việt Nam sẽ là vừa đá bóng, vừa thổi còi và vì thế dẫn đến dân chủ hình thức hoặc mất dân chủ”. Đó là quan điểm sai trái hòng nói xấu, hạ uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Với tư cách là hình thức chế độ chính trị của đất nước, dân chủ xuất hiện cùng với sự xuất hiện của nhà nước, nên không bao giờ có một thứ dân chủ “thuần tuý”, dân chủ bao giờ cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc. Chế độ đa đảng không phải là dấu hiệu của dân chủ, chế độ một đảng không phải là nguyên nhân của không có dân chủ.… Đọc tiếp

Read more

Tâm địa ác độc, hành vi đểu cáng của Nguyễn Hồn Việt

Nguyễn Hồn Việt – kẻ được các thế lực phản động nước ngoài giật dây, để rồi vứt bỏ phẩm giá của người dân đất Việt, cam tâm, quy phục chúng. Y không những a dua, hùa theo các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, mà còn tích cực trực tiếp tham gia tuyên truyền các luận điệu sai trái, phản động để trở thành kẻ có tâm địa ác độc, hành vi đểu cáng đích thực.

Vậy cái ác, đểu cáng của Nguyễn Hồn Việt ở đây là gì?

Đó chính là việc Nguyễn Hồn Việt dám phiến diện so sánh thể chế xã hội ở Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo với “Thực dân Pháp và phong kiến hủ bại” để xem “bọn nào ác đểu”, “bọn nào phản động hơn”.… Đọc tiếp

Read more

Nhận diện hoạt động chống phá trận địa tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay

Phá hoại trận địa tư tưởng, lý luận là một hoạt động do các thế lực thù địch tiến hành nhằm vào các quốc gia xã hội chủ nghĩa nói chung và Việt Nam nói riêng, hòng làm tan rã về tư tưởng, lý luận ở ngay tại trung tâm đầu não của hệ thống chính trị Việt Nam, từ đó sẽ lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hướng lái đường lối, chính sách xây dựng, phát triển đất nước phụ thuộc vào các nước lớn và phục vụ cho lợi ích của các nước lớn. Hiện nay, các thế lực thù địch đã và đang tập trung tuyên truyền, phá hoại hoại trận địa tư tưởng của Đảng trên các nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.Đọc tiếp

Read more

Nguyên Thạch lại thêm một lần chống Đảng, hại dân

Nguyên Thạch – kẻ nổi tiếng bởi hành động “trở cờ”, chống đối chế độ và những luận điệu, chiêu trò bới móc, xuyên tạc, kích động dư luận, đi ngược đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Với bản chất tráo trở sẵn có, mới đây Nguyên Thạch đã tán phát bài viết “Nếu tất cả cúi đầu, thờ ơ…thì đất nước và dân tộc sẽ đi về đâu”, nhằm xuyên tạc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và mọi cố gắng của nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

  1. Nhân dân không bao giờ thờ ơ trước vận mệnh đất nước!

Từ việc dẫn luận một số vấn đề đang diễn ra trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, Nguyên Thạch quy kết rằng: “thái độ cúi đầu, thờ ơ, ích kỷ cho bản thân và gia đình mình có nhiều người chưa biết hoặc cố tình không biết”.Đọc tiếp

Read more

Phạm Chí Dũng lo bò trắng răng

Ngay sau khi Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trên Blog Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã xuất hiện nhiều bài viết hòng phủ nhận tầm quan trọng của Nghị quyết cũng như nghi ngờ quyết tâm của Đảng ta trong việc nhất thể hóa một số chức danh trong hệ thống chính trị. Cùng với đó, họ cho rằng nhất thể hóa chức danh sẽ không kiểm soát được quyền lực, và rồi Việt Nam sẽ rơi vào cảnh cát cứ quyền lực ở địa phương. Bài viết gần đây của Phạm Chí Dũng tiếp tục nhai lại điệp khúc đó.… Đọc tiếp

Read more

Vấn đề “then chốt” của Nguyễn Đình Cống

Gần đây, Nguyễn Đình Cống đã tung lên trang mạng xã hội “Tiếng dân” bài viết với tiêu đề “Bàn về then chốt của then chốt”. Nội dung bài viết, cho thấy sự nhận thức sai trái, lệch lạc, cố tình xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ trong thời gian qua.

Thứ nhất, Nguyễn Đình Cống cho rằng: “Chất lượng cán bộ ngày càng giảm sút…, Đảng quá đề cao lòng trung thành…, không cần có tiêu chuẩn cán bộ trong thời bình…, tiêu chuẩn chức danh trong quy định 90 chỉ là đồ dởm hoặc hư ảo, tạo sơ hở cho bọn cơ hội lợi dụng chui sâu, leo cao, việc lựa chọn cán bộ không có dân chủ từ trong Đảng….”. Đây là những nhận định hết sức phản động, xuyên tạc sự thật, nhằm kích động, gây chia rẽ, làm mất niềm tin của quần chúng, phủ nhận, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Những luận điệu phản động của Hương Nam

Công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta thời gian qua có những bước chuyển mạnh mẽ, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, với cách làm bài bản, nghiêm túc, trách nhiệm, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, được nhân dân cả nước đồng tình, ủng hộ. Vậy mà, gần đây trên trang mạng “Danlambao”, Hương Nam đã tung lên bài viết với tiêu đề “Tham nhũng “Tiền” hay “Ghế” trong tư duy của các lãnh đạo”. Xuyên suốt bài viết, Hương Nam đã cố tình xuyên tạc đường lối, quan điểm và kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta.

Thứ nhất, Hương Nam xuyên tạc rằng: “Nếu tham nhũng được mô tả như một con bệnh bất trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chống tham nhũng là liều thuốc bổ nuôi cho con bệnh ấy ngày càng vững mạnh”.Đọc tiếp

Read more

Sự nhìn nhận phiến diện, lệch lạc về cán bộ và công tác cán bộ của Phạm Trần

Trước thông tin, đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” sẽ được trình Bộ Chính trị vào cuối tháng 3/2018 và trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (vào đầu tháng 5/2018). Lợi dụng vấn đề này, Phạm Trần tung lên trang mạng “baotiengdan” bài viết với tựa đề: “Càng xây càng vỡ” với mục đích phủ nhận công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước ta.

Dựa vào những hạn chế, khuyết điểm về công tác cán bộ mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 Khóa VIII và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII của Đảng đã chỉ ra, Phạm Trần xuyên tạc rằng: “Công tác cán bộ vẫn là khúc xương khó nuốt của Đảng Cộng sản Việt Nam”; cải cách hành chính “thực tế chỉ để hành dân” và “chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” là “Kế hoạch “Xây dựng Đảng” không có lối thoát”; “không Tổng Bí thư nào có khả năng thay đổi” v.v… Những luận điệu này không chỉ thể hiện cái nhìn phiến diện của Phạm Trần mà còn biểu hiện bản chất chống đối của kẻ can tâm làm bồi bút, tay sai cho các thế lực thù địch chống Đảng, Nhà nước.… Đọc tiếp

Read more

Bộ mặt thật của Tạ Dzu

Đất nước đã bước sang một mùa xuân mới, với niềm hân hoan, phấn khởi trước những thành tựu to lớn toàn diện của năm 2017. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ ngày càng được khẳng định. Đặc biệt, thông qua việc Đảng, Nhà nước kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng của một số cán bộ cấp cao của Đảng cho thấy, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương khóa XII đã từng bước đi vào cuộc sống. Thế nhưng, trớ trêu thay, vẫn còn nhiều kẻ cố tình xuyên tạc quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, làm trong sạch nội bộ Đảng và bộ máy nhà nước, lấy lại niềm tin của nhân dân.… Đọc tiếp

Read more
1947832total sites visits.