Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc sự trung thành của Quân đội với Đảng

Trên trang blog cá nhân, Người Buôn Gió đưa ra luận điệu: “Chỉ cần trung thành với đảng”. Trong đó, y đưa ra những so sánh “mình”, “ta”; thoạt nhìn có vẻ “vô hại”, nhưng phía sau là một âm mưu đen tối và thâm độc. Bởi, sự “khiêm tốn”, “vô hại” của Người Buôn Gió chỉ là lớp vỏ bọc cho những toan tính đen tối và lừa lọc, hòng chia rẽ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, thúc đẩy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang.

Theo bloger Người Buôn Gió: “chỉ cần cái miệng leo lẻo trung thành với đảng” là có thể leo lên nắm giữ quân hàm cấp tá, cấp tướng và là cán bộ cấp cao trong Quân đội”… Đây rõ ràng là luận điệu xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn của y về sự trung thành của quân đội đối với Đảng.…

Read more

SỰ SUY DIỄN VÔ CĂN CỨ CỦA LÊ HỒNG ĐIỆP

Trên trang Baotiengdan Lê Hồng Điệp có bài viết với tựa đề: “Tham nhũng là kẻ thù tồi tệ nhất của quân đội Việt Nam. Theo đó, y cho rằng “Tham nhũng cũng làm suy giảm tinh thần của các sĩ quan và làm suy yếu khả năng sẵn sàng chiến đấu của họ”. Đây là luận điệu, hoàn toàn suy diễn, vô căn cứ của Lê Hồng Điệp, phản ánh không đúng thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng trong Quân đội cũng như tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, bởi vì:

Thứ nhất, tham nhũng là hiện tượng xã hội có nguồn gốc từ khi xã hội phân chia giai cấp và hình thành nhà nước. Tham nhũng ngày nay không còn là vấn đề riêng của từng quốc gia mà đã trở thành vấn đề toàn cầu.…

Read more

Cảnh giác với luận điệu bôi nhọ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Vào thời điểm Đảng bộ Quân đội và toàn quân đang mở một đợt sinh hoạt chính trị, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, sớm đưa Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, vào thực tiễn cách mạng và hoạt động quân sự, thì những kẻ hiềm khích cùng thế lực thù địch, ráo riết triển khai một đợt cao điểm chống phá, hòng hiện thực âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội.

Chúng cố tình bôi nhọ, hạ bệ hình tượng Bộ đội Cụ Hồ, hạ thấp vai trò của quân đội và chia rẽ mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân-dân.

Bài 1: Bóc trần âm mưu, thủ đoạn chống phá thâm độc

Xét về bản chất, âm mưu, thủ đoạn nêu trên của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị là nhằm tách rời sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, chuyển hướng chính trị Quân đội ta từ quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân sang kiểu quân đội tư bản, nhà nghề do giai cấp tư sản lãnh đạo, phục vụ cho mục đích của giai cấp tư sản.…

Read more

Chiêu trò “mượn gió bẻ măng” chống phá Quân đội nhân dân Việt Nam của Trần Văn

Chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá Quân đội luôn là mục tiêu liên tục và ngày càng thâm độc của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước. Mới đây, Trần Văn có bài viết đăng trên Baotiengdan.com: “Liệu Việt Nam có học được gì từ bi kịch của quân đội Nga?”. Trong bài viết này, Y thể hiện cách nhìn thiển cận khi đánh giá về chiến sự đang diễn ra giữa Nga – Ukraine, cho rằng Nga đang thất thế, sa lầy, yếu kém… phải trả giá đắt, từ đó mượn cớ để so sánh và “dạy khôn” Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây thực chất là luận điệu xuyên tạc, chiêu trò “mượn gió bẻ măng”, âm mưu bôi nhọ, chống phá Quân đội ta, hòng gieo rắc hoài nghi, làm mất niềm tin của nhân dân đối với Quân đội. Hẳn chúng ta biết rằng:

1.

Read more

Quan điểm nhất quán của Việt Nam trong thực hiện chính sách quốc phòng “bốn không”

Như chúng ta đã biết: Chủ trương “bốn không” trong Chính sách quốc phòng Việt Nam được khẳng định rất rõ trong Luật Quốc phòng năm 2018 và Sách trắng Quốc phòng năm 2019 đó là: Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Như vậy, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế – là một trong bốn không trong chủ trương Chính sách Quốc phòng Việt Nam. Điều đó thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam về chính sách Quốc phòng: mang tính chất hòa bình và tự vệ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; chủ động ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, thực hiện phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược.…

Read more

Sự xuyên tạc của Ái Châu về “Hiện đại hóa quân đội” của Việt Nam

Trên trang mạng Facebook: Đài Á châu tự do có bài viết của Ái Châu với tựa đề: “Sự tồn vong của Việt Nam: hiện đại hóa quân đội”. Ái Châu cho rằng: “Hà Nội không vội được đâu” “Việt Nam không chịu đầu tư cho hiện đại hóa quân đội”, “Quân đội Việt Nam hiện nay vẫn tổ chức theo cách cũ”. Theo đó, “Việt Nam có đầu tư cho quân đội bao nhiêu đi nữa cũng không thể chịu đựng được một cuộc tấn công”, dẫn tới “Nguy cơ tồn vong của dân tộc…”. Đọc bài viết mọi người dễ lầm tưởng đây là sự “hiến kế” của Ái Châu cho đất nước. Thế nhưng, mưu đồ đằng sau bài viết này là nhằm xuyên tạc quan điểm, chính sách quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước Việt Nam; hạ thấp uy tín của Quân đội; kích động, gây tâm lý hoài nghi trong dư luận về quan điểm, đường lối hiện đại hóa quân đội của Đảng ta trong thời gian qua.…

Read more

Đấu tranh với cái nhìn phiến diện, sai lệch về chính sách quốc phòng Việt Nam

Trong các văn kiện của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước ta đều khẳng định nhất quán chính sách quốc phòng Việt Nam mang tính chất chính nghĩa, hòa bình và tự vệ. Mọi luận điệu xuyên tạc, đi ngược lại lợi ích, nguyện vọng chính đáng của đất nước, nhân dân Việt Nam đều phải bị lên án, bác bỏ.

Điều 4, Luật Quốc phòng chỉ rõ: “… không tham gia lực lượng, liên minh quân sự của bên này chống bên kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của Việt Nam để chống lại nước khác; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; giải quyết mọi bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi”1.…

Read more

Những đóng góp thầm lặng của người lính trong cuộc chiến chống Covid -19 hiện nay

Đại dịch Covid-19, với biến chủng Delta và Delta Plus tiếp tục lây lan nhanh, gây khó khăn rất lớn cho công tác phòng, chống của tất cả các nước trên thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Trong cuộc chiến chống Covid-19 ở Việt Nam, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ; những biện pháp, khuyến cáo hiệu quả của Bộ Y tế; sự chủ động phòng chống đại dịch của chính quyền các cấp; sự đồng lòng và chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 của người dân, còn là sự tích cực, chung sức của nhiều tổ chức, lực lượng, đặc biệt có những đóng góp thầm lặng của những người lính.

Có thể thấy, ngay từ đầu cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, những người lính luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên nhiều mặt trận, như: Những người lính biên phòng tuần tra, kiểm soát vùng biên không để ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập; người lính hóa học khoanh vùng, phun hóa chất dập dịch; những người lính nhường doanh trại cho người dân thực hiện cách ly; người lính phóng viên, phát thanh, truyền hình, làm công tác dân vận kịp thời thông tin, tuyên truyền những quyết sách của Đảng, Nhà nước và các khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế.…

Read more

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TRUYỀN THỐNG CỦA QUÂN ĐỘI

Thời gian vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước sự kiện quân nhân Trần Đức Đô tử vong tại Trường Quân sự Quân khu 1. Sau khi sự việc xảy ra, đã có rất nhiều luồng thông tin, hình ảnh, video clip, tin, bài viết chưa chính xác được đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội… làm phức tạp tình hình, gây mất ổn định tại địa phương. Các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để livestream, đăng tải các bài viết, hình ảnh về khám nghiệm tử thi, cảnh tang thương của gia đình Đô, kèm theo những bình luận xuyên tạc mối đoàn kết, bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam.

1. Vạch trần luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các thế lực thù địch đã tung hình ảnh, video clip, tin, bài viết sai sự thật lan truyền trên các trang mạng xã hội; đưa ra nhiều ý kiến phân tích, bình luận, bịa đặt cho rằng: “chỉ huy đơn vị đã thông tin sai lệch cái chết của Đô”, “thực chất Đô chết do bị Tiểu đội trưởng và đồng đội đánh đập dã man”, “Đơn vị đã cố tình bao che sự việc”; khi có sự phản ứng của dư luận “Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ đạo bưng bít truyền thông, ngăn cản mọi người tố giác tội ác của Đảng, Quân đội lên mạng xã hội”, “Các trang mạng xã hội bị chính quyền Cộng sản Việt Nam tìm mọi cách ngăn chặn bất hợp pháp không cho các hình ảnh video của Việt Tân, của các nhà đấu tranh dân chủ được phát hành ở Việt Nam”,… Qua đó chúng xuyên tạc, quy chụp “Quân đội nhân dân Việt Nam không có tình người, vô nhân đạo, đánh đập, giết hại tàn sát lẫn nhau”, “ma cũ bắt nạt ma mới”, “cán bộ ức hiếp, tàn sát cấp dưới”, kích động mọi người không tin tưởng vào Đảng Cộng sản, vào Chính quyền Việt Nam, vào Quân đội, “Hô hào cảnh giác với Cộng sản, phản đối không cho con em gia nhập Quân đội”…Những thông tin trên là hoàn toàn xuyên tạc, bóp méo sự thật, kích động, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết Quân – Dân, xuyên tạc bản chất, truyền thống Quân đội và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.…

Read more

VƠM LẠI GIỞ THÓI “BA HOA” VỀ CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG CỦA VIỆT NAM

Gần đây trên một số trang mạng như: Bureau CTM Media – Âu Châu, Boxitvn … có đăng tải bài viết: “Ba không hay chín không?” của Bùi Quang Vơm vu cáo, xuyên tạc chính sách quốc phòng của Việt Nam, bằng cách đưa một số vấn đề tranh chấp trên biển Đông, cùng với những lời lẽ “lươn lẹo”, để người khác lầm tưởng rằng đó là những “góp ý”, “hiến kế” về chính sách quốc phòng của Việt Nam. Chúng cho rằng: Chính sách quốc phòng“ba không” là lạc điệu “không giống ai”, “không phân biệt đúng sai, không bênh vực cái đúng, không phù thịnh, không bất phù suy”… nhằm đưa ra “khuyên nhủ” dẫn dụ người khác theo tư tưởng sai trái của mình.

Với những lời lẽ “ba hoa” như vậy thực chất Vơm muốn gì? – đó là muốn hướng lái Việt Nam tham gia vào các liên minh quân sự, hòng đưa Việt Nam đi vào quỹ đạo lệ thuộc vào nước này, nước nọ, qua đó nhằm thay đổi thể chế chính trị, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam…

Đây là những lời lẽ thiếu khách quan, suy diễn một chiều của kẻ bất mãn chống phá chế độ.…

Read more