BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Quan điểm về bảo vệ Tổ quốc là bộ phận đặc biệt quan trọng trong hệ thống quan điểm của Đảng. Đảng ta khẳng định trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng đất nước, không được một phút lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Quan điểm này thể hiện sự trung thành, vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng, kế thừa, phát huy truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc ta.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nhận thức rõ hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, chủ động nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả, thành tựu rất quan trọng, toàn diện.…

Read more

Phản bác luận điệu xuyên tạc việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên

Như thành thông lệ, cứ đến mùa tuyển quân, các thế lực thù địch lại dùng mọi thủ đoạn xuyên tạc việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, chúng rêu rao rằng: “Thanh niên hiện nay đang tìm mọi cách trốn nghĩa vụ quân sự”, “đi bộ đội không phải bảo vệ Tổ quốc”, “không có tương lai”(!) Đây là những luận điệu phản động, phiến diện, thâm độc của bọn chúng hòng làm cho thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự nói riêng dao động tư tưởng, hoài nghi dẫn đến phai nhạt lý tưởng cách mạng. Không những thế, những người thiếu bản lĩnh khi tiếp nhận thông tin trên sẽ hiểu sai chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Quân đội về thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên.…

Read more

Lật tẩy chiêu trò đòi “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch

Quân đội nhân dân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, giáo dục và rèn luyện, 79 năm qua cùng toàn Đảng, toàn dân đánh đuổi thực dân, đế quốc thu non sông về một mối cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ đời sống ấm no, tự do và hạnh phúc của nhân dân; luôn xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao cho.

Âm mưu chưa bao giờ từ bỏ của các thế lực thù địch

“Phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam là âm mưu trong tổng thể chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Đây là một âm mưu không mới, nhưng cực kỳ thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động ngoan cố chống phá cách mạng nước ta trong suốt thời gian qua. …

Read more

Không thể xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội

Đúng vào dịp cả nước tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2023), các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước tăng cường đăng các tin, bài xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Mới đây nhất, trên trang Thoibao.de có đăng tải bài viết “Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Việt Nam Cộng hòa”, của Nguyễn Đức Hạo Nhiên, y ngỏ ý “khuyên” xây dựng quân đội Việt Nam “trung lập về chính trị” không nên lệ thuộc Đảng Cộng sản… Có thể thấy, mục đích của y là từng bước làm cho quân đội xa rời phương hướng chính trị, mục tiêu chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, mất sức chiến đấu, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước.…

Read more

Thanh Hà liệu có hiểu giá trị phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

“Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Đó là lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Quân đội nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm lần thứ 20 Ngày thành lập (22-12-1944 – 22-12-1964). Đây cũng chính là truyền thống vẻ vang của Quân đội ta, là giá trị chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” đã được khẳng định qua gần 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành.

Thế nhưng mới đây, trên trang “Baoquocdan” đăng bài viết của Thanh Hà với tiêu đề: Tại sao Quân đội trung với Đảng lại trở thành kẻ thù phản quốc, hại dân. Y cho rằng nguyên nhân là vì: Trung thành với Đảng, nên Quân đội phụ thuộc vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.…

Read more

Cảnh giác với âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội

Như một thông lệ, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị lại ra sức tung ra những điệp khúc xuyên tạc quen thuộc, hòng chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội. Mới đây, trên trang “Hung-viet” đã phát tán bài viết “Quân đội nhân dân Việt Nam: Hãy trở về đúng tên gọi của mình” với những luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, thúc đẩy “phi chính trị hóa” quân đội. Bởi vậy, cảnh giác, nhận rõ và chủ động đấu tranh, bác bỏ các luận điệu đó là vấn đề quan trọng, cấp thiết.

Vẫn luận điệu cũ, Nguyên Anh rêu rao rằng: “Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng đang bảo vệ đảng cầm quyền, họ hoàn toàn không bảo vệ người dân, bởi vì toàn bộ cấu trúc hệ thống đều do hệ thống đảng ủy chỉ đạo”.…

Read more

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt

Mới đây, trên “Baoquocdan” phần tử phản động Nguyễn Tâm Linh đã đăng bài nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, nói xấu Quân đội hòng gây chia rẽ sự lãnh đạo của Đảng với Quân đội với nhân dân. Chúng phủ nhận sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và rêu rao rằng: “…nguy cơ tự diễn biến trong quân đội ngày càng một lớn cùng với khả năng mất quyền kiểm soát quân đội dẫn đến sụp đổ chế độ như đã từng xảy ra tại các quốc gia cộng sản Đông Âu đã khiến thượng tầng chính trị Việt Nam có bước đi trước…hay khẳng định sở hữu quân đội: hệ lụy và mục đích….khẳng định tử huyệt: đảng ôm bom….”.

Chúng ta cần khẳng định rằng, những vấn đề và lập luận nêu trên của Nguyễn Tâm Linh là hoàn toàn bịa đặt, vô căn cứ, xuyên tạc,… chỉ để thõa mãn tham vọng cá nhân “trả thù chế độ”, chúng lợi dụng mạng xã hội để tung tin giả, xấu, độc nhằm xuyên tạc sự thật, gây hoang mang, nghi ngờ, mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với Quân đội; làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của người lính Cụ Hồ; đánh mất bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của Quân đội; làm cho Quân đội ta không còn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân.…

Read more

“Chuyện quốc phòng” không thể “thoáng suy tư”

Vừa qua, trên trang “Baoquocdan”, Lê Nguyễn đã đăng tải bài viết: “Thoáng suy tư về chuyện quốc phòng” với nội dung lợi dụng, bày đặt “chuyện quốc phòng” để xuyên tạc đường lối quốc phòng bảo vệ Tổ quốc mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đang thực hiện. Bởi vậy, cần đấu tranh, khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, quan điểm, nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam đang thực hiện là đúng đắn! Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt; bảo vệ đất nước, giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy; sẵn sàng đánh thắng mọi hình thái chiến tranh xâm lược nếu xảy ra. Với quan điểm đó, nhiệm vụ quốc phòng là: Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt.…

Read more

Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp

Cố tình xuyên tạc, bịa đặt chủ trương, chính sách về quốc phòng của Việt Nam, một số kẻ xấu vẫn đang tìm mọi cách hướng lái dư luận, cổ xúy Việt Nam “chọn phe”, “liên thủ” hoặc “liên minh” quân sự với nước khác để “gia tăng sức mạnh bảo toàn chủ quyền lãnh thổ”… và kêu gọi bỏ chính sách “bốn không”. Mục đích của chúng nhằm phá vỡ nguyên tắc nền quốc phòng tự chủ của một quốc gia độc lập, dẫn đến sự lệ thuộc vào các lực lượng quân sự khác, gây nên những hệ lụy to lớn ảnh hưởng tới sức mạnh, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Thực tế cho thấy, chính sách quốc phòng của Việt Nam hiện nay là sự nhất quán về đường lối, chủ trương và luật pháp về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc của Đảng và Nhà nước Việt Nam; là tư tưởng quốc phòng đúng đắn, được lựa chọn và xác lập phù hợp với bối cảnh quốc tế, thực tiễn đất nước.…

Read more

ĐỐI NGOẠI QUỐC PHÒNG GÓP PHẦN BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ SỚM, TỪ XA

Như chúng ta đã biết, chính sách quốc phòng của Việt Nam mang đậm tính chất hòa bình, tự vệ, nhân văn, nhân đạo; kiên quyết, kiên trì giải quyết bất đồng bằng biện pháp đối thoại hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; phát huy tương đồng, hóa giải bất đồng, chủ động ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh từ sớm, từ xa. Đối ngoại quốc phòng của Việt Nam luôn nhất quán, kiên định thực hiện nguyên tắc: Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Điều đó khẳng định quyết tâm và đóng góp tích cực của Việt Nam cho hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới, được các nước tin tưởng, đánh giá cao; qua đó khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam và của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.…

Read more