Đặt niềm tin vào nhân dân, nhất định bầu cử Quốc hội thành công

Từ thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ở nước ta năm 1946 và các kỳ bầu cử quốc hội sau đó đã cho thấy ý chí, nguyện vọng, quyết tâm xây dựng và bảo vệ chế độ mới của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam; là thắng lợi của tinh thần yêu nước của toàn thể nhân dân Việt Nam phấn đấu cho một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây là cơ sở để chúng ta tin tưởng vào thắng lợi của bầu cử Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 ở nước ta mặc dù các thế thực thù địch đang ra sức phá hoại bầu cử.

Read more

Sự xuyên tạc lố bịch của Phạm Đoan Trang

Bằng những luận điệu xuyên tạc về quy trình bầu cử, về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Phạm Đoan Trang cho rằng: “bầu cử Quốc hội chỉ là màn kịch do Đảng đạo diễn toàn diện”. Đúng là một sự xuyên tạc lố bịch!

Read more

Kẻ xuyên tạc quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân – Có mắt như mù, có đầu là “củ chuối”

Bên cạnh việc nhận thức đúng về “quyền”, mỗi công dân Việt Nam phải nhận thức đúng về “nghĩa vụ” đối với đất nước. Bởi với mỗi con người, trong mọi hoạt động xã hội thì lợi ích, hưởng thụ bao giờ cũng đi liền với lao động, cống hiến. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Điều đó có nghĩa, công dân có “quyền” bầu cử, đồng thời phải thực hiện “nghĩa vụ” bầu cử.

Read more

Chống phá bầu cử Quốc hội – những luận điệu cũ nát

Để cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành công tốt đẹp, mỗi người dân Việt Nam cần nâng cao nhận thức chính trị, thể hiện trách nhiệm công dân với vận mệnh quốc gia dân tộc bằng những việc làm cụ thể. Đồng thời, nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại những thủ đoạn xuyên tạc, gây rối, hòng phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị./.

Read more

Kẻ tự xưng “có lòng yêu nước” sao lại chống phá bầu cử Quốc hội

Thật xảo trá, khi bọn phản động trắng trợn khẳng định: nếu mọi người vẫn tiếp tục đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, cũng có nghĩa, mọi người chấp nhận đi trao trứng cho ác, vì sợ mất cái quyền mà mình không có. Nếu là người tâm huyết, mang tính xây dựng, thật sự đấu tranh vì chính nghĩa tồn vong của dân tộc sẽ không có những lời lẽ xảo trá như vậy. Thiết nghĩ, sự xảo trá ấy chỉ có ở những kẻ tự xưng mình có tấm lòng với vận mệnh của đất nước

Read more

Núp bóng chiêu bài yêu nước để chống phá bầu cử Quốc hội

Đã đến ngày nhân dân cả nước đi bầu cử, bỏ phiếu lựa chọn những người có tài, có đức, đại biểu cho quyền lợi, ý chí, nguyện vọng của mình vào Hội đồng Nhân dân các cấp và Đại biểu Quốc hội khoá XIV. Các cuộc bầu cử Quốc hội là sinh hoạt chính trị quan trọng nhất của đất nước, thu hút được sự tham gia đông nhất của các tầng lớp nhân dân. Mọi người tham gia bầu cử đều thể hiện rõ trách nhiệm chính trị cao của những người làm chủ nước nhà, có niềm tin sâu sắc về cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

Read more

Âm mưu phá hoại bầu cử của tổ chức phản động Việt Tân

Việt Tân dùng chiêu bài “bảo vệ môi trường” để kích động, lôi kéo, dụ dỗ những người nhẹ dạ, cả tin và các phần tử xấu để gây rối trật tự trị an, phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, chống Đảng, Nhà nước. Dã tâm và hành động của chúng không có gì tốt đẹp, hoàn toàn đi ngược lại ý chí và nguyện vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam. Vì vậy, hơn lúc nào hết mỗi người dân Việt Nam hãy tỉnh táo, nêu cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ xấu kích động, lợi dụng để tiếp tay cho những kẻ hại dân, hại nước.

Read more

Vạch trần các thủ đoạn chống phá cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

với lòng tự hào và tự tôn dân tộc, với niềm tin vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cử tri cả nước tuyệt đối không nghe, không tin và không làm theo những âm mưu, thủ đoạn, hành động phá rối của các thế lực thù địch. Tin tưởng vào quyền lực và quyền lợi của nhân dân, của dân tộc, chắc chắn cử tri cả nước lựa chọn được những người có đức, có tài, có trách nhiệm trong ngày hội bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Read more

Các nhà “dân chủ” hãy lấy ông Phan Văn Phong làm tấm gương

Hãy dành cho ông Phan Văn Phong một lời khen ngợi vì ông đã dám chấp nhận thất bại, dũng cảm nhìn thấy mình đang đứng ở đâu và dám nói lên sự thật. Các nhà “dân chủ” khác hãy noi gương theo ông Phan Văn Phong, đừng mãi ảo tưởng về một xã hội không có thực, kêu gào chống đối bầu cử Quốc hội mà hại dân, hại nước.

Read more

Lời khuyên của lão nông

Đôi lời nhắn gửi tới Vũ Mạnh Hùng: Tôi cũng như anh, đều là con cháu Lạc Hồng, đều cùng một cội, đừng vì ấm ức do một dự định không đạt được mà sinh ra bất mãn, nói xấu chế độ, nói xấu Đảng và Nhà nước, xuyên tạc sự thật. Như vậy là có tội với Tổ quốc, với nhân dân.

Read more
1182498total sites visits.