Âm mưu thâm độc của Đavid Thiên Ngọc

Gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện bài viết với tiêu đề: Trí khôn của bậc thầy” của David Thiên Ngọc, nội dung bài viết đã xuyên tạc, phủ nhận quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về đội ngũ trí thức. Đồng thời, Y cũng cổ súy những trí thức suy thoái về chính trị tư tưởng chống Đảng, Nhà nước ta.

Thứ nhất, David Thiên Ngọc xuyên tạc quan điểm của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đội ngũ trí thức. Sự thật không như trong bài viết của David Thiên Ngọc đã nêu ra. Trên thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và trọng dụng đội ngũ trí thức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trí thức là vốn quý của dân tộc. Ở nước khác như thế, ở Việt Nam càng như thế”. Trước và sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đã có rất nhiều trí thức trên mọi miền tổ quốc và ở nước ngoài tham gia cách mạng như các giáo sư: Nguyễn Văn Huyên, Hồ Đắc Di, Lê Văn Thiêm, Trần Đại Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch …và nhiều trí thức được Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh ta đã ủy thác cho nhiều trí thức giữ những cương vị quan trọng trong bộ máy chính quyền như cụ Huỳnh Thúc Kháng, Vũ Đình Hòe, Nguyễn Văn Tố, Bùi Bằng Đoàn, Phan Kế Toại; luật sư Phan Anh, giáo sư Đặng Thai Mai…

Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta luôn nhất quán và kiên trì thực hiện quan điểm: “Đối với trí thức, phát huy năng lực, trí tuệ, mở rộng thông tin, phát huy dân chủ, trọng dụng nhân tài. Khuyến khích các trí thức, các nhà khoa học phát minh, sáng tạo. Bảo vệ quyền sở hữu, đãi ngộ xứng đáng những cống hiến của trí thức trong công cuộc phát triển đất nước”. Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã ban hành: Nghị quyết số 27-NQTW ngày 06/8/2008 “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”. Nghị quyết đã đánh giá một cách khách quan, khoa học về đội ngũ trí thức Việt Nam, và đề ra nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hiện nay, trí thức Việt Nam ngày càng phát triển nhanh về số lượng, chất lượng và đội ngũ tri thức đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp phát triển của đất nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, … Đây là những minh chứng khách quan trên thực tiễn, khẳng định sự quan tâm và trọng dụng đội ngũ trí thức của Đảng, Nhà nước ta những năm qua. Do vậy, những nội dung mà David Thiên Ngọc đưa ra là không đúng sự thật.

Thứ hai, David Thiên Ngọc đã cổ súy một số trí thức suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối chống Đảng, Nhà nước ta. Sau khi xuyên tạc Đảng ta không coi trọng trí thức, David Thiên Ngọc đã kích động kêu gọi đội ngũ trí thức chống Đảng, Nhà nước ta. Hãy nhìn lại lịch sử, một số trí thức mà Y gọi có công với cách mạng đó như Vũ Hồng Khanh, Tạ Thu Thâu, Nguyễn Mạnh Tường, Dương Quỳnh Hoa, Hoàng Minh Chính, Trần Độ… họ đúng là trí thức nhưng khi cách mạng nước ta vào những giai đoạn khó khăn nhất thì họ là những người đầu tiên từ bỏ Đảng, thậm trí trở cờ chống lại Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Kiểu “từ bỏ đảng”, từ bỏ lợi ích của “dân tộc” như thế thì thử hỏi những trí thức như họ thì phục vụ cho ai khi họ từ bỏ Đảng và chống Đảng, Nhà nước ta, hay chỉ cho chính lợi ích của họ và tiếp tay cho các thế lực phản động mà thôi.

Ngay từ ngày thành lập, Đảng ta đã nhất quán quan điểm lấy “liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nòng cốt” của cách mạng. Do vậy, âm mưu David Thiên Ngọc xuyên tạc quan điểm của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đội ngũ trí thức và cổ súy trí thức tách rời khỏi Đảng, chống lại Đảng là âm mưu phá vỡ khối liên minh giai cấp, khối đại đoàn kết toàn dân là rất thâm độc. Vì vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ với âm mưu, thủ đoạn này của Y./

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Âm mưu thâm độc của Đavid Thiên Ngọc

 • Pingback:Âm mưu thâm độc của Đavid Thiên Ngọc |

 • 3 Tháng Sáu, 2019 at 8:15 sáng
  Permalink

  Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn coi trọng đội ngũ trí thức, nhưng đó phải là những người đem tài năng của mình cống hiến cho sự nghiệp chung của đất nước, chứ không phải là những trí thức thoái hóa, biến chất.

  Reply
 • 3 Tháng Sáu, 2019 at 2:39 chiều
  Permalink

  David Thiên Ngọc cố tình xuyên tạc quan điểm của Đảng ta về đội ngũ trí thức và cổ súy trí thức tách rời khỏi Đảng, chống lại Đảng, là âm mưu phá vỡ khối liên minh giai cấp, khối đại đoàn kết toàn dân.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.