Bác bỏ luận điệu chống phá của Nguyễn Ngọc Chu

Những ngày qua, trên trang “boxitvn” kẻ tự xưng “Nguyễn Ngọc Chu” đã phát tán tài liệu với nội dung hết sức phản động: “Thay đổi phương thức chống tham nhũng để không bị hao mòn nhân cách”. Lợi dụng tự do, dân chủ “Nguyễn Ngọc Chu” đã trắng trợn xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; cố tình làm lu mờ vai trò sức mạnh của nguyên tắc tập trung dân chủ; tuyệt đối hóa vai trò cá nhân, “Y” cho rằng: “Quyết định tập thể chỉ để cho một số tình huống cụ thể, còn trong điều hành hàng ngày thì trách nhiệm cá nhân là thống soái”. Hơn nữa, “Nguyễn Ngọc Chu” còn ngang nhiên bịa đặt, kích động: “Những người có nhân cách, sau khi bước vào con đường quan chức đều chịu hao mòn nhân cách… phải kêu to lên, vì cơn cuồng phong hao mòn nhân cách làm suy yếu dân tộc”. Bởi vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam cần đoàn kết, tỉnh táo và cảnh giác, nhận diện chính xác bộ mặt nham hiểm của bọn phản động, kiên quyết đấu tranh, đập tan những âm mưu thủ đoạn thâm độc và xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động như “Nguyễn Ngọc Chu”.

Điều lệ Đảng khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Hiến pháp năm 2013 chỉ rõ: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân… Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta cũng như mỗi đảng viên đều nhất trí cao độ và phục tùng tuyệt đối Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Chính vì vậy mà Đảng và Nhà nước ta luôn có đủ sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ, uy tín lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong suốt quá trình đấu tranh giành chính quyền, chống xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố vững chắc. Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh: “Không thích thú gì khi kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót, nhưng buộc phải làm. Như Bác Hồ từng dạy: Cắt một vài cành sâu, mọt để cứu cả cây”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì mới dẫn đến tham nhũng, đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống”. Trong thực tế, công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng và Nhà nước ta lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, được nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ; các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá tích cực. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng và xây dựng, làm trong sạch Đảng và bộ máy Nhà nước chỉ làm “chùn bước” những ai có động cơ không trong sáng, đã trót “nhúng chàm” và những người không nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Thực tiễn nêu trên là minh chứng xác đáng nhất bác bỏ hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động như “Nguyễn Ngọc Chu”. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng, sánh vai các cường quốc năm châu./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.