Bác bỏ luận điệu phản động và đặc biệt nguy hiểm của Đào Tăng Dực

Mới đây trên trang mạng xã hội, Đào Tăng Dực có tung lên bài viết: “Vai trò của người quân nhân trong nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên” nhằm công kích trực tiếp vào sự trung thành của quân đội đối với Đảng. Y cho rằng quân đội “chỉ trung thành và bảo vệ tổ quốc, không cần và không được phép trung thành hoặc bảo vệ bất cứ một tập thể hoặc cá nhân nào”.

Thoảng qua, quan điểm trên tưởng như là vô hại, nhưng rõ ràng đây thực sự là một luận điệu phản động và đặc biệt nguy hiểm. Sự đặc biệt nguy hiểm của nó là dễ làm cho một số người nhẹ dạ cả tin có thể lầm tưởng rằng, quan điểm của Đào Tăng Dực là hợp lý(!!!)

Cần khẳng định ngay rằng, luận điệu của Đào Tăng Dực là sự tuyên truyền với chủ ý hòng tách rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam – nguyên tắc cơ bản về xây dựng quân đội cách mạng. Qua đó, làm cho Quân đội nhân dân Việt Nam mất phương hướng chính trị, xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phai nhạt bản chất giai cấp công nhân; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sang lập trường chính trị tư sản; không giữ được bản chất cách mạng, là công cụ bạo lực sắc bén để “bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Có thể nói, đây là một âm mưu thâm độc hết sức nguy hại của Đào Tăng Dực. Do đó, chúng ta cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác.

Về lý luận, Quân đội nhân dân Việt Nam được xây dựng theo lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin về quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản. Theo đó, Quân đội phải được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Xa rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Quân đội sẽ mất phương hướng chính trị và mục tiêu chiến đấu, không còn là quân đội cách mạng chiến đấu vì nhân dân. Trong các thể chế chính trị trên thế giới hiện nay, quân đội là một thành phần của nhà nước, nhưng nhà nước nào cũng mang bản chất giai cấp của lực lượng chính trị cầm quyền, chịu sự chi phối của chính đảng cầm quyền. Ngay trong thể chế chính trị tư sản, dưới chế độ đa đảng, đảng nào cầm quyền thì đảng đó vẫn chi phối sự hoạt động của quân đội. Đó là chưa kể thực chất chế độ đa đảng ở những quốc gia đó không làm thay đổi được tính chất tư sản của nhà nước. Ở đó vẫn là sự cầm quyền của các đảng tư sản và nhà nước pháp quyền ở đó là nhà nước tư sản, nên quân đội ở nơi đây là công cụ bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản là chủ yếu.

Về thực tiễn, hơn 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam chứng minh rằng: Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, giáo dục và rèn luyện; là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu hết mực trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó được thể hiện: ngay từ ngày đầu thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân – tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam đã được đặt dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng. Bằng công tác tư tưởng, Quân đội ta lấy nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của mình; lấy mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội làm mục tiêu chiến đấu của Quân đội. Bằng công tác tổ chức, hệ thống tổ chức Đảng từ Quân ủy Trung ương đến chi bộ trong Quân đội, cùng hệ thống cơ quan chính trị và các tổ chức quần chúng của Đảng cũng được thiết lập, đảm bảo cho sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội luôn được giữ vững. Thông qua công tác cán bộ, công tác đảng, công tác chính trị đã xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Cùng với đó, thông qua các mặt công tác: chính sách, dân vận, bảo vệ,… công tác đảng, công tác chính trị đã đảm bảo cho Quân đội luôn thực hiện nghiêm túc mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Nhờ thế mà mọi hoạt động của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn trung thành “mục tiêu chính trị” của Đảng, nhiệm vụ quân sự luôn “phục tùng nhiệm vụ chính trị” của Đảng; đóng góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nghĩa vụ quốc tế trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Như vậy, Quân đội nhân dân Việt Nam là của dân tộc, của nhân dân Việt Nam, cũng đồng thời là của giai cấp công nhân Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Việc tách vấn đề trung thành với Đảng và trung thành với Tổ quốc là không đúng với bản chất chính trị – xã hội của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là sự cố tình xuyên tạc, bóp méo thực tiễn lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như thực tiễn mối quan hệ giữa Quân đội với Đảng, với Tổ quốc và với Nhân dân, nhằm thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh, vạch trần và bác bỏ luận điệu xuyên tạc, phản động này./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Bác bỏ luận điệu phản động và đặc biệt nguy hiểm của Đào Tăng Dực

 • 28 Tháng Năm, 2022 at 10:25 chiều
  Permalink

  Tai sao chính phủ Việt Nam không dùng các ll dặc biệt như của Pháp nhỉ?

  Reply
 • 28 Tháng Năm, 2022 at 10:31 chiều
  Permalink

  Để có độc lập dân chủ tự do dân tộc ta phải chiến đấu và hi sinh những người con ưu tú của đất nước. Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng.. Chúng nó lợi dụng lòng yêu hòa bình của dân tộc để chống phá đất nước thì chúng ta phải tiêu diệt. Đường vinh quang xây xác quân thù ..

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.