Bác bỏ luận điệu sai trái và nguy hiểm của Minh Văn

Một trong những âm mưu thủ đoạn nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động là tập hợp lực lượng, huấn luyện, đào tạo, xây dựng lực lượng chống đối, hình thành các hội nhóm tại Việt Nam, khi có thời cơ, thực hiện “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”. Để thực hiện dã tâm, mưu đồ đen tối, gần đây trang “Hung-viet – Minh Văn viết: Một đất nước mà Hiến pháp quy định Công nhân là giai cấp lãnh đạo đất nước mà giới công nhân không có quyền xuống đường tuần hành kỷ niệm ngày 1/5 sao? Hay giai cấp Công Nhân Việt Nam ở vai trò lãnh đạo nên quên rằng mình xuất thân là công nhân?… Đây là luận điệu kích động, xuyên tạc hết sức nguy hiểm cần phải lên án và bác bỏ. Bởi:

1. Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là ngày lễ kỉ niệm của phong trào công nhân quốc tế là người lao động vào ngày 1/5 hàng năm. Đây là ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước ta, ngày đoàn kết giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5/2024 là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân; khẳng định vai trò, vị trí, những đóng góp to lớn của lực lực lượng công nhân và người lao động cho sự phát triển của xã hội. Cũng là dịp để tôn vinh những người lao động, những người đã vất vả lao động, đóng góp vào sự phát triển của đất nước; là dịp để người lao động được nghỉ ngơi, gia đình sum họp, và tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của họ.

2. Việt Nam không kỳ thị, không ngăn cản việc người dân lập hội, nhóm, tham gia các tổ chức. Điều 25, Hiến pháp năm 2013 đã quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Tuy nhiên, tất cả các hội nhóm, đoàn thể đều phải tuân thủ nghiêm các quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động núp bóng hội, nhóm, thành lập “xã hội dân sự” để sản sinh ra các hội, nhóm chống đối đều là vi phạm, cần phải chấn chỉnh, loại bỏ.

3. Với mưu đồ chống phá Việt Nam, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, các thế lực thù địch, chống đối, cơ hội chính trị đang móc nối, nhen nhóm hình thành các hội, nhóm, tổ chức “xã hội dân sự”. Dưới sự chống lưng giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, các hội, nhóm trong nước trực tiếp tiến hành các hoạt động tuần hành, biểu tình, chống phá, tấn công chính quyền, trở thành nơi tập hợp những thành phần bất hảo, hình thành lực lượng đối lập, sẵn sàng tiến đến bạo loạn lật đổ theo hình thức “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”.

Qua chiêu bài “bày tỏ nguyện vọng” để tác động, kích động xuống đường tuần hành, đòi quyền lợi, đòi tăng lương, ủng hộ “Công đoàn độc lập” tồn tại và phát triển, hình thành xu hướng hoạt động độc lập với Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua môi trường “xã hội dân sự” để lôi kéo công nhân, nhân dân lao động vào các hoạt động dưới danh nghĩa “vì mục tiêu chung”, “thúc đẩy sự tham gia của người dân vào công việc của chính quyền”; với chiêu bài phản biện chính sách, phản biện xã hội, đấu tranh chống tham nhũng, đòi quyền lợi, ủng hộ “Công đoàn độc lập”,… để hình thành tâm lý phản kháng, ý thức đấu tranh của quần chúng chống lại các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, gây mất ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam.

Vì thế, toàn thể nhân dân phải luôn nêu cao cảnh giác để nhận diện và vạch trần bản chất của các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân ở Việt Nam hiện nay. Phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức, tích cực chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chủ động, linh hoạt, nhạy bén nắm bắt tình hình thế giới, khu vực và trong nước; vận dụng sáng tạo các hình thức đấu tranh, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.