BẢO GIANG – KẺ “DỨT DẬU CẮN CÀN”

Trong dân gian xưa nay vẫn có câu “chó điên dứt dậu cắn càn”. Đây là câu chuyện nói về những con chó điên, gặp ai cũng xông ra cắn lung tung không nhận biết được chủ, khách và kẻ gian. Có lẽ so sánh con vật với con người thì thật là khập khiễng, nhưng với cái tên Bảo Giang thì quả là như vậy mới đây, trên mạng xã hội, ngày 8/7/2020 tờ danlambaovn.blogspot có đăng bài viết của Y với tiêu đề: Tôi chống cộng bằng máu chảy về tim .Nội dung bài viết thể hiện rõ Y là một kẻ bệnh hoạn về thần kinh, giống như là “chó điên” đang “dứt dậu cắn càn”, không hiểu gì về giá trị của chủ nghĩa Mác- Lênnin đối với nhân loại, thời đại và lịch sử dân tộc Việt Nam nhưng lại lớn tiếng xuyên tạc, phủ nhận.

Ngay đầu bài báo, Bảo Giang cho rằng: Chủ nghĩa cộng sản  áp đặt, rồi xâm phạm, trấn áp, chi phối mọi sinh hoạt thường nhật… thúc đẩy con người vào cuộc khủng hoảng về đạo đức, khủng hoảng niềm tin, rồi tạo ra tội ác và gian dối. Tiếp đến, Y quy kết rằng: Tất cả việc chống cộng sản như ở Việt Nam, họ không chỉ chống, mà căm thù và muốn loại trừ chế độ cộng sản ra khỏi cuộc sống của họ tức khắc… sự gian trá, bất lương là tàn tích của lý thuyết cộng sản còn sót lại… Đây là sự xuyên tạc trắng trợn, như chúng ta đã biết, ngay từ nửa cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 chủ nghĩa Mác và phong trào cộng sản đã đi vào lịch sử nhân loại như tất cả những gì đáng tự hào nhất, nó đã trở thành ngọn đuốc soi đường dẫn dắt nhân loại bị áp bức vùng lên tranh đấu đòi quyền sống, quyền được tự do, mưu cầu hạnh phúc; đây là mốc son lịch sử bằng vàng đầy tự hào của nhân loại, tiến bộ nó chấm dứt một thời kỳ lịch sử vô cùng dài, vô cùng tăm tối, phải sống trong khổ đau, đọa đầy man rợ bởi sự kìm kẹp, hà hiếp, thống trị của các giai cấp thống trị bóc lột; nó thức tỉnh nhân loại bị áp bức vùng lên để giải phóng chính mình, để phấn đấu xây dựng một thiên đường hạnh phúc thật sự nơi trần gian. Thực tiễn đã chứng minh, với bản chất cách mạng, khoa học, chủ nghĩa Mác – Lênin đã trở thành hệ tư tưởng, là vũ khí lý luận sắc bén của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng con người và giải phóng xã hội. Thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917, chủ nghĩa xã hội từ một học thuyết trở thành một thực thể chính trị – xã hội, mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Sự hình thành hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông Âu và thực tiễn phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trong thế kỷ 19, 20 là minh chứng cho tính cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Điều đó, có lẽ bất kỳ ai chỉ cần có nhãn quan chính trị đúng, cộng với có chút ít về kiến thức lịch sử nhân loại cũng có thể hiểu được điều đó. Như vậy, Bảo Giang đích thị là kẻ chuyên “dứt dậu cắn càn”, là con rối của các thế lực thù địch

Tiếp đến, kẻ bồi bút này còn mạnh miệng cho rằng: tôi chống và diệt trừ cộng sản vì Tổ quốc Việt Nam, vì đồng bào Việt Nam, vì luân lý và đạo đức của xã hội, vì niềm tin tôn giáodiệt trừ cộng sản là hướng đi đích thị của dân tộc Việt Nam?Đảng Cộng sản Việt Nam nhận vinh hoa, còn người dân chịu kiếp ngựa trâu, nô nệ, sống kiếp đọa đày… Tự lời lẽ của Y đã toát lên bản chất lưu manh của lũ cẩu tặc đang “dứt dậu cắn càn”. Thực tiễn lịch sử dân tộc Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã chứng minh, dưới chế độ thuộc địa nửa phong kiến Nhân dân ta lầm than vì mất nước. Đã có nhiều nông dân, sĩ phu yêu nước đứng lên tập hợp Nhân dân khởi nghĩa để giành lại độc lập cho dân tộc nhưng đều bị thất bại, Nhân dân ta bị dìm trong các bể máu của kẻ thù cướp nước vì thiếu một đường lối cách mạng đúng đắn. Và chỉ đến khi Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh tìm đến chủ nghĩa Mác – Lênin, một học thuyết cách mạng, khoa học, mang đầy tính nhân văn cao cả truyền bá vào Việt Nam, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Từ đó, Nhân dân ta một lòng theo Đảng và Bác Hồ đoàn kết toàn dân tộc thành một khối thống nhất, vùng lên đấu tranh giành chính quyền, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa Nhân dân lao động thoát khỏi kiếp ngựa trâu, trở thành người làm chủ thật sự của đất nước. Tiếp đó, Đảng lãnh đạo Nhân dân ta kháng chiến trường kỳ, đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc, đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và mới, đưa dân tộc Việt Nam trở thành tiên phong trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở thế kỷ XX. Bảo Giang nếu Y là người sinh sau, đẻ muộn chắc cũng có thể hiểu, để có cuộc sống ấm no, Tổ quốc Việt Nam yên bình, hạnh phúc như hôm nay không thể không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự hi sinh biết bao xương máu của các thế hệ người Việt Nam để có được những điều thiêng liêng cao cả đó.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy, chủ nghĩa Mác – Lênin đã, đang và tiếp tục là ngọn đuốc soi đường cho nhân loại tiến bộ trên con đường xây dựng một xã hội tốt đẹp, công bằng, dân chủ, văn minh. Đảng lãnh đạo đất nước ta là tất yếu của lịch sử, Đảng ta đủ năng lực, trí tuệ lãnh đạo đất nước. Mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch, của những kẻ “dứt dậu cắn càn” như Bảo Giang nhất định bị bóc trần và thất bại. Mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch để góp phần bảo vệ và giữ vững sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “BẢO GIANG – KẺ “DỨT DẬU CẮN CÀN”

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.