Bình luận xúc phạm, phản động của Phạm Văn đối với lá cờ Tổ quốc và Đảng ta

Ngày 2 tháng 9 năm 2019, trên danlambao, Phạm Văn tung bài viết “Cờ Tổ quốc” và hồn Đảng”. Nếu đây là sự cảm nhận thông thường của một cá nhân thì không có gì đáng bàn, nhưng Phạm Văn lại lợi dụng sự cảm nhận của mình để đưa ra những bình luận xúc phạm, xuyên tạc, sai trái, thậm chí là đầy tính kích động, phản động về lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Thứ nhất, từ bài viết “cờ Tổ quốc và hồn Đảng”, Phạm Văn đã có những bình luận xúc phạm, phản động về lá cờ Tổ quốc. Phạm Văn không những xúc phạm lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, mà còn xuyên tạc lá cờ của Việt Nam là sự “sao chép cờ của Trung Quốc”. Phải khẳng định, đây là thủ đoạn hết sức thâm độc và nham hiểm của một kẻ phản động, lạc lõng tự tách mình ra khỏi cộng đồng xã hội Việt Nam. Bởi vì, với mỗi con dân đất Việt ai cũng thấu hiểu, lá cờ đỏ sao vàng không chỉ là biểu tượng của sự đoàn kết thống nhất của toàn dân tộc mà lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên quảng trường Ba Đình, trên cột cờ Hà Nội hay trên khắp các phố phường, thôn xóm Việt Nam là kết quả của bao nhiêu máu đã đổ và bao nhiêu tính mạng đã hy sinh của những người con anh dũng Việt Nam…; là tinh thần quật khởi của các tầng lớp nhân dân lao động bị áp bức, quyết đứng lên phá bỏ “xiềng gông” giành chính quyền về tay nhân dân; là sự khẳng định chân lý của cuộc cách mạng do Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam tổ chức và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của nhân dân ta. Do đó, mỗi người dân Việt Nam dù ở phương trời góc bể nào cũng luôn trân quý biểu tượng lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng; luôn tự hào và ngẩng cao đầu chào lá cờ Tổ quốc trong nghi thức quốc gia, trong nghi lễ của các cơ quan, đơn vị, trong các hoạt động xã hội, thể thao, văn hóa…

Hơn nữa, lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay trên khắp đất nước Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945, chứ đâu như sự kém hiểu biết hay cố tình xuyên tạc, làm sai lệch lịch sử, khi cho rằng, lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam là sự sao chép cờ của Trung Quốc. Trong khi sự thực lịch sử cho thấy, cờ của Trung Quốc mới thực sự được tung bay vào ngày 01 tháng 10 năm 1949. Chân lý lịch sử, cũng như những tình cảm yêu mến của tất cả con dân đất Việt là minh chứng rõ ràng nhất, phản bác các bình luận xúc phạm, phản động về lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, về cái gọi là “treo cờ là một công việc do người khác yêu cầu, áp đặt” và lá cờ của Việt Nam là sự sao chép cờ của Trung Quốc của Phạm Văn.

Thứ hai, từ bài viết “cờ Tổ quốc và hồn Đảng”, Phạm Văn còn có bình luận xuyên tạc, phản động về Đảng Cộng sản Việt Nam, xúc phạm những người dân Việt Nam luôn tin yêu và tin tưởng vào Đảng. Phạm Văn rêu rao rằng: “Nhân dân bị lừa dối bởi vì lâu nay đã bị cộng sản dẫn dắt, cai trị, làm cho ngu tối, lầm lạc”; hay “đảng bất minh, bất chính đang đứng trên đầu dân tộc”. Nhưng sự trong sáng, quang minh của Đảng, hết thảy những công việc Đảng đã, đang và sẽ làm cho mỗi người dân, Tổ quốc Việt Nam đâu dễ bị Phạm Văn xuyên tạc, xúc phạm. Thực tiễn lịch sử, cũng như thực trạng xã hội, đất nước ta đã cho thấy sự đúng đắn của mục tiêu xuyên suốt của Đảng ta là “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”; mục tiêu cụ thể hóa, hiện thực hóa của Đảng ta là “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã thực hiện thắng lợi công cuộc kháng chiến, kiến quốc, giành lấy độc lập, tự do, thống nhất cho Tổ quốc. Ngày nay, Đảng quyết tâm xây dựng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước thực hiện đường lối đổi mới đúng đắn, kiên quyết phòng chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, đẩy lùi các tiêu cực trong xã hội, phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện…, không những khẳng định sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn của một Đảng chân chính, tiền phong gương mẫu của giai cấp công nhân Việt Nam, được mọi tầng lớp nhân dân tin tưởng, mến mộ; mà còn là lời phản bác đanh thép nhất đối với những kẻ cơ hội chính trị, phản động đã xúc phạm Đảng khi xuyên tạc rằng, Đảng “dẫn dắt, cai trị” làm cho người dân “ngu tối, lầm lạc” hay “đảng bất minh” của Phạm Văn.

Dù kẻ cơ hội chính trị, phản động Phạm Văn có rêu rao nói xấu, bôi nhọ lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam, thì cũng không thay đổi được chân lý, không thay đổi được niềm tin, tự hào, tin tưởng, trân quý của nhân dân ta đối với lá cờ Tổ quốc và Đảng quang vinh./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Bình luận xúc phạm, phản động của Phạm Văn đối với lá cờ Tổ quốc và Đảng ta

 • 20 Tháng Chín, 2019 at 9:21 sáng
  Permalink

  Luận điệu của Phạm Văn như ếch ngồi đáy giếng.

  Reply
 • 24 Tháng Chín, 2019 at 7:39 sáng
  Permalink

  Cờ Tổ quốc và Cờ Đảng là những biểu tượng cho Dân tộc và lý tưởng cao đẹp của Thời đại bất khả xâm phạm!. Những kẻ nào, thế lực nào có âm mưu, hành động xâm phạm là kẻ thù của nhân dân Việt Nam và sẽ bị trừng trị đích đáng!.

  Reply
 • 26 Tháng Chín, 2019 at 6:47 sáng
  Permalink

  Xuyên tạc lá cờ của Việt Nam là sự “sao chép cờ của Trung Quốc” là thủ đoạn hết sức thâm độc và nham hiểm của Phạm Văn.

  Reply
 • Pingback:Bình luận xúc phạm, phản động của Phạm Văn đối với lá cờ Tổ quốc và Đảng ta |

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.