Bộ mặt phản động của Mai Thanh Truyết

Mới đây, trên trang mạng xã hội “Danlambao” – Mai Thanh Truyết lại lớn giọng hô hào “Chúng ta chỉ còn một con đường duy nhất là: “Hãy tìm cách đuổi Việt Cộng về với Tàu Cộng!”. Kể cũng lạ là cho đến hôm nay, sau hơn 30 năm đổi mới toàn diện đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam – đất nước đã thu được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Thành tựu ấy, đã chứng minh trên thực tế mục tiêu, con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam lựa chọn và đang đi là hoàn toàn đúng đắn. Thành tựu ấy cũng đã được toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam thừa nhận, đánh giá và bạn bè quốc tế, những người Cộng sản quốc tế ngưỡng mộ, học tập làm theo, vậy mà những người tự xưng là “con dân Việt” như Mai Thanh Truyết lại lớn giọng kêu gào tất cả những “con dân Việt muốn giống nòi tồn tại” cần phải “đuổi Việt Cộng về Tàu Cộng” và xem đây “là nhiệm vụ của tất cả người con Việt”. Có lẽ tất cả Nhân dân Việt Nam không lạ gì giọng điệu của Mai Thanh Truyết, chẳng qua gã cũng chỉ là kẻ theo đuôi, a dua những thế lực thù địch đã và đang ra sức tìm mọi cách chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá cách mạng Việt Nam.

Giọng điệu của Mai Thanh Tuyết có lẽ đã quá lạc lõng, lỗi thời, chắc chẳng còn mấy ai tin. Bởi vì, thực tế lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam và toàn dân tộc Việt Nam. Điều khẳng định đó đã rõ như ban ngày, không có gì cần bàn cãi. Ngay từ khi nhân dân Việt Nam một cổ đôi tròng, vừa phải chịu sự nô dịch của thực dân Pháp vừa chịu sự đàn áp của phát xít Nhật, khi mà cách mạng Tháng Tám đang còn trong trứng nước thì vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tuyên truyền, vận động, tập hợp toàn dân tộc đứng lên làm cuộc cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên Chính quyền Công nông – Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Điều đó được cả dân tộc Việt Nam tin tưởng, thừa nhận và suy tôn. Khi chính quyền cách mạng non trẻ mới ra đời, trong vòng vây của các nước đế quốc, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt lãnh đạo đưa toàn dân tộc vượt qua mọi kìm kẹp của chủ nghĩa đế quốc, giữ vững Chính quyền và nhanh chóng làm công tác chuẩn bị để tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ được đánh dấu bằng hai mốc son vàng trong lịch sử dân tộc, chắc những “người con Việt” như Mai Thanh Truyết không thể nào quên được. Đặc biệt, khi chủ nghĩa xã hội hiện thực lâm vào khủng khoảng, sụp đổ do sai lầm chủ quan, nóng vội của những người Cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu trong đổi mới, cải cách thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn bình tĩnh, chủ động, sáng tạo lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện thành công công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Thành tựu của 30 năm đổi mới vừa qua, đã chứng minh trên thực tế  những người Cộng sản Việt Nam không chỉ giỏi trong lãnh đạo chiến tranh mà còn giỏi cả trong kiến thiết và xây dựng xã hội mới – xã hội chủ nghĩa. Ấy vậy mà, Mai Thanh Truyền lại kêu gào “muốn giống nòi tồn tại” “những người con Việt cần phải đuổi Việt Cộng về Tàu Cộng”, quả thật ông không hiểu gì về lịch sử dân tộc Việt Nam, cũng như hiện thực cách mạng Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, nếu không muốn nói thật rằng: ông là con người điển hình cho sự vô ơn, lối hành xử bất nhân, bất nghĩa với dân tộc Việt với những người Cộng sản Việt Nam.

Thật nực cười là, cái mà Mai Thanh Truyết gọi là “Trước tình hình này thì Việt Cộng đã làm gì?” ông tự nêu ra câu hỏi và tự trả lời. Tôi đọc cách mà ông biện bạch thực ra là xuyên tạc, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng lại làm ra vẻ như ông là con người thông thái lắm, có hiểu biết đầy đủ lắm về chiến lược, sách lược cách mạng của những người “Việt Cộng”, thực ra ông chẳng hiểu biết bao nhiêu về những vấn đề mà ông nêu ra, nào là “Việt Cộng” đã “kêu gọi Mỹ giúp ư?”, nào là “kêu gọi ASEAN giúp ư?”, nào là “CSVN mua vũ khí tối tân để lấy lại biển đảo ư?” nào là “kiện ra toàn án quốc tế qua luật biển quốc tế UNCLOS 1982 ư?” thật đúng là ông “chỉ thấy cây mà không thấy rừng”. Thế mới biết ông cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng khi nói về chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam nói chung và chiến lược, sách lược với vấn đề Biển Đông của “Việt Cộng” nói riêng. Nếu đã không hiểu gì về những chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam, của những người “Việt Cộng” thì xin ông hãy khiêm tốn và chú ý lắng nghe đừng vội vỗ ngực ra vẻ ta đây có hiểu biết hơn người mà bị mang tiếng là “ếch ngồi đáy giếng lại còn to còi”.

 Phát huy truyền thống của cha ông trong mấy nghìn năm dựng nước, giữ nước, vấn đề Biển Đông, nhất là giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông giữa Việt Nam với các nước luôn là vấn đề trọng yếu, được Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quan tâm đặt lên hàng đầu trong chiến lược bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia dân tộc. Trong mỗi nhiệm kỳ lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn có những chủ trương tăng cường củng cố, quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ấy vậy, mà Mai Thanh Truyết lại la lên rằng “nên nhớ, từ xưa đến nay, CSVN đã không bao giờ có ý định lấy lại đất đai, biển đảo đã mất mà còn làm ngơ để Tàu Cộng lấn chiếm dần dần”. Có lẽ, đến đây, Mai Thanh Truyết đã lộ rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Thật sự thì, nếu nhãn quan chính trị của ông không có vấn đề thì ông là người từ trên trời rơi xuống, ông chẳng hiểu gì về dân tộc Việt Nam, cũng chẳng hiểu gì về Đảng Cộng sản Việt Nam – lãnh tụ chính trị mà đã được cả dân tộc Việt Nam thừa nhận, suy tôn dành cho tên gọi thân thương, trìu mến “Đảng ta”. Đành rằng trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hiện nay – một công việc hoàn toàn mới mẻ chưa hề có tiền lệ trong lịch sử, chắc chắn Đảng Cộng sản Việt Nam cũng khó có thể tránh khỏi sai lầm, khuyết điểm, nhưng có điều chắc chắn là không vì thế mà nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam xa lánh những người “Việt Cộng” như ông mong đợi. Trái lại, toàn dân tộc Việt Nam, Nhân dân Việt Nam đang ra sức nỗ lực đóng góp công sức, tài trí của mình để góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, mãi mãi xứng đáng là đội tiền phong, là lãnh tụ chính trị của toàn dân tộc.

Vậy nên, tôi có mấy nhời khuyên ông, cũng là để ông không đắc tội với hậu thế, với những “người con Việt” chân chính, rằng: sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với dân tộc Việt Nam là lẽ đương nhiên, đã được lịch sử tôn vinh và cả dân tộc thừa nhận, suy tôn; được Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiến định, dù ông có cố tình xuyên tạc nói xấu thế nào chăng nữa thì cũng chẳng còn ai tin. Vậy nên, nếu ông là “người con Việt” chân chính, mang trong mình dòng máu Việt, thấm đậm văn hóa, cốt cách con người Việt, mong muốn vì sự hưng thịnh của dân tộc Việt thì ông hãy giữ gìn cốt cách, truyền thống yêu nước, đoàn kết, thương nòi của người con Việt, đừng dại dột mà theo đuôi, ăn theo, nói leo những phần tử thù địch, phản động./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Bộ mặt phản động của Mai Thanh Truyết

 • 11 Tháng Tư, 2017 at 11:37 chiều
  Permalink

  Mai Thanh Tuyết mà cũng có thể là kẻ cầm loa, thì chứng tỏ cái tổ chức của Thị thật thiển cận, càn dỡ, phản động và trí đoản vô cùng!… Cả tâm và trí ấy mà dám ra đời ăn vạ để kiếm cơm thì thật hại cơm thay?!.

  Reply
 • 12 Tháng Tư, 2017 at 9:12 chiều
  Permalink

  Tôi rất đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết? bóc trần bộ mặt phản động của Mai Thanh Truyết.

  Reply
 • 16 Tháng Tư, 2017 at 11:46 sáng
  Permalink

  Ngứa mồm chúng mới hô. Lũ chuột này chỉ quen gặm nhấm phá hoại, chứ rặt một lũ tài hèn, sức mọn làm được gì cho đời..

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.