BỘ MẶT PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN DÂN

Trên trang mạng Danlambao, Nguyễn Dân đã đăng tải bài viết có tựa đề: “Đảng công sản Việt Nam lạc hậu, sai đường”. Toàn bộ bài viết là những thông tin chắp nối, dẫn dắt xuyên tạc, bịa đặt một cách vô căn cứ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực chất đây vẫn là những vấn đề mà các thế lực thù địch luôn sử dụng để chống phá Việt Nam. Nổi bật trong bài viết của y đó là luận điệu về việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) của nước ta. Nguyễn Dân cho rằng: “Sau 30/4/1975 thống nhất đất nước (Nam Bắc), đảng CSVN đưa cả nước đi theo chủ nghĩa xã hội, con đường do đảng vạch ra, rập khuân theo CS quốc tế Nga, Tàu – một chủ nghĩa mà đảng cho là “ưu việt” nhất, và quyết tâm đeo đuổi để thực thi”… Sau khi mô hình CNXH ở Liên Xô và một số nước Đông Âu lâm vào thoái trào, “chỉ còn lại vài nước rời rã cố bám, trong đó có Việt Nam – CHXHCN Việt Nam” chỉ vì tham vọng, chỉ vì tiếc nuối…”. Từ đó đặt ra một câu hỏi hết sức lố bịch rằng: “Một đảng đến hôm nay đã trở thành lạc hậu, sai đường?”

Cần khẳng định, đây là luận điệu hết sức sai trái, phản động của Nguyễn Dân và đồng bọn của y.

Chúng ta đều biết: Chủ nghĩa xã hội, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn là duy nhất đúng, bởi vì chủ nghĩa xã hội không chỉ là sự vận động tất yếu theo quy luật, mà còn là mơ ước ngàn đời của nhân dân các dân tộc trên toàn thế giới về một xã hội phồn vinh, hạnh phúc, vì thế nó không bao giờ lỗi thời. Mục đích của chủ nghĩa xã hội là xóa bỏ người bóc lột người, xây dựng một xã hội công bằng, mang lại sự phát triển tự do và cuộc sống hạnh phúc cho con người.

Dựa trên quy luật lịch sử về sự vận động, phát triển của xã hội loài người, C. Mác và Ph. Ăngghen đã chỉ ra và khẳng định tất yếu loài người sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội – giai đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản, qua một thời kỳ quá độ. Và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội cũng có nghĩa là sự kết thúc của chủ nghĩa tư bản. Đây cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc các học giả tư sản nói riêng, các thế lực chính trị của chủ nghĩa tư bản nói chung rất không mong muốn. Vì vậy, họ luôn chĩa mũi dùi vào chống phá rất quyết liệt chủ nghĩa Mác – Lênin, xuyên tạc, phê phán học thuyết về chủ nghĩa xã hội, chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới, đặc biệt là hiện nay khi trên thế giới chỉ còn một số nước đang đi theo con đường chủ nghĩa xã hội và đang đạt được những thành tựu nhất định và ngày càng khẳng định vị thế, uy tín trên trường quốc tế, trong đó có Việt Nam. Mục tiêu chống phá chủ nghĩa xã hội hiện thực là rất rõ ràng, đó là bảo vệ sự tồn tại của chế độ tư bản chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản. Để đạt được mục tiêu đó, chúng sử dụng rất nhiều các hoạt động cũng như các thủ đoạn khác nhau, trong đó sử dụng các phần tử bất mãn, cơ hội về chính trị để thực hiện các hoạt động chống phá. Tiếc thay, một số ít người không nhận thức được điều đó cũng hùa theo những luận điệu sai trái, tiếp tay cho những âm mưu thâm độc của chúng, trong đó có Nguyễn Dân mà bài viết trên đây của y là một trong những hoạt động chống phá đó.

Đến đây có thể nói, những luận điệu trên của Nguyễn Dân đã bộc lộ dã tâm đen tối, thực chất là muốn xuyên tạc, phủ nhận mục tiêu, con đường đi lên CNXH mà Đảng Cộng sản Việt Nam là người khởi xướng, lãnh đạo, xa hơn là muốn xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới để bảo vệ cho sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản. Đồng thời, trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, có thể khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang lãnh đạo, dẫn dắt dân tộc và nhân dân Việt Nam tiếp tục phát triển, tiến lên phù hợp xu thế của thời đại và sẽ không bao giờ lạc hậu, lỗi thời như luận điệu của Nguyễn Dân./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.