Bóc trần sự xuyên tạc của Võ Ngọc Ánh

Lợi dụng một số cán bộ, đảng viên tham nhũng, thoái hóa biến chất bị truy tố, kỷ luật, Võ Ngọc Ánh vội vã quy chụp: “Chưa bao giờ đạo đức xã hội của Việt Nam xuống cấp như bây giờ”. Y cho rằng: “chính sự độc tài cai trị mọi lĩnh vực trong sự nhập nhằng bởi nhà nước cộng sản đã đưa Việt Nam đến tình cảnh hôm nay”!. Đó là một sự gán ghép, quy chụp theo kiểu “vơ đũa cả nắm”, một thủ đoạn thường gặp nhưng rất thâm hiểm của các thế lực thù địch sử dụng chống Đảng, Nhà nước.

Võ Ngọc Ánh viện dẫn hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, suy thoái về đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật, pháp luật của một số cán bộ đảng viên để thổi phồng, quy chụp cho rằng: “Đạo đức ở Việt Nam đã xuống cấp đến tận đáy”. Y cố tình thổi phồng những hiện tượng tham nhũng có tính chất đơn lẻ của một số cán bộ đảng viên, để quy kết thành hiện tượng phổ biến. Từ đó quy chụp nguyên nhân sự xuống cấp đạo đức xã hội hiện nay là do sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng ta không phủ nhận, trong hệ thống chính trị của nước ta đã xuất hiện tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số cán bộ Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, cũng như tình trạng “lợi ích nhóm;” sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội và nhiều tiêu cực khác. Tình trạng này đã làm suy giảm uy tín của Đảng, giảm lòng tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp. Tuy nhiên, không vì vậy mà phủ nhận mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng ta, những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng gần 90 năm qua.

Thực tiễn cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam không bao che, dung túng những hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên mà đang quyết liệt đấu tranh làm trong sạch Đảng, loại bỏ những con sâu mọt ra khỏi Đảng lấy lại lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, quan liêu không có vùng cấm, bất kể cán bộ, đảng viên đương chức hay đã nghỉ hưu nếu vi phạm đều được xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Do vậy, vấn đề đặt ra để ngăn chặn, đẩy lùi sự thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên phải giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội.

Có thể thấy rằng, những luận điệu xuyên tạc cho rằng: Đạo đức xã hội ở Việt Nam xuống cấp trầm trọng là do chế độ một đảng lãnh đạo, cầm quyền để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Thực chất đây là một thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng ta cần hết sức cảnh giác, vạch trần những luận điệu sai trái, quy chụp vô căn cứ của chúng. Mọi mưu đồ và hành động chống phá, đòi thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã và đang bị truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của nhân dân và sự thật lịch sử cách mạng Việt Nam bác bỏ, vạch trần./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Bóc trần sự xuyên tạc của Võ Ngọc Ánh

 • 21 Tháng Ba, 2019 at 8:29 chiều
  Permalink

  lại 1 luận điệu quy chụp vô căn cứ của bọn phản động

  Reply
 • 22 Tháng Ba, 2019 at 2:22 chiều
  Permalink

  Võ Ngọc Ánh cùng hội cùng thuyền với bọn phản động

  Reply
 • 25 Tháng Ba, 2019 at 8:09 sáng
  Permalink

  Luận điệu của Võ Ngọc Ánh rõ ràng là vơ đũa cả nắm. Đây là một hành vi không thể chấp nhận được.

  Reply
 • 25 Tháng Ba, 2019 at 10:48 sáng
  Permalink

  Sự xuyên tạc, suy diễn của Võ Ngọc Ánh về vấn đề đạo đức ở Việt Nam là vô căn cứ!. Chúng ta hãy cảnh giác và tích cực đấu tranh làm thất bại thủ đoạn chính trị này của bọn phản động!.

  Reply
 • 27 Tháng Ba, 2019 at 8:34 sáng
  Permalink

  Thực chất đây là một thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng ta cần hết sức cảnh giác.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.