Bùi Tín – Kẻ lưu manh vô liêm sỉ

Ong Bắp Cày Xanh

Cách đây 70 năm, Cách mạng Tháng Tám thành công. Ngày 02 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước đồng bào cả nước và nhân dân thế giới việc ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là một sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam gắn liền với lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, những năm qua, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị đã cố tình bôi nhọ, xuyên tạc sự thật lịch sử, hạ thấp giá trị, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám nhằm hạ thấp uy tín, tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

Trong khi nhân dân cả nước đang vui mừng, phấn khởi tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2015) và 70 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2015), thì Bùi Tín lại hằn học tung lên mạng internet bài viết giật tít “CƯỚP” nhằm thu hút người đọc. Là một công dân của Nước Việt Nam, tôi thấy mình phải có trách nhiệm vạch trần bộ mặt lưu manh, giả nhân, giả nghĩa của Bùi Tín và đồng bọn.

Trong bài viết, sau khi đặt vấn đề gọi sao cho đúng, cho chính xác về ngày 19 tháng 8 năm 1945, ngày được Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là “Ngày Cách mạng Tháng Tám”, “Ngày Tổng khởi nghĩa”, “Ngày cướp chính quyền về tay nhân dân”, Bùi Tín đã trắng trợn cho rằng: “Gọi là cách mạng là không chính xác” và Bùi Tín coi cuộc cách mạng “rung trời, lở đất” của nhân dân ta chỉ là “một biến cố” vì “hoàn toàn không có đổ máu, không có đấu tranh giằng co bằng bạo lực quyết liệt”. Tôi biết Bùi Tín được học hành tử tế, nên Bùi Tín thừa biết rằng: Trung ương Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã hết sức sáng suốt trong việc nắm bắt, lựa chọn đúng thời cơ để phát động và lãnh đạo nhân dân cả nước Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.

Trở lại lịch sử, đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới lần thứ 2 bước vào giai đoạn kết thúc với những thắng lợi liên tiếp của Quân đội Xô – Viết và quân đội các nước Đồng Minh, ngày 09/3/1945, Phát xít Nhật đảo chính thực dân Pháp trên toàn cõi Đông Dương, ở Việt Nam chúng dựng lên chính quyền tai sai Bảo Đại – Trần Trọng Kim và thi hành chính sách bóc lột, vơ vét tàn bạo, gây ra nạn đói nghiêm trọng ở miền Bắc làm hơn hai triệu người chết. Trước sự tấn công ồ ạt của Quân đội Liên Xô đánh tan 01 triệu quân Quan Đông ở Đông Bắc Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, buộc Nhật Hoàng phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện Liên Xô và Đồng Minh (ngày 15/8/1945). Chọn đúng thời cơ (từ khi Nhật đầu hàng đến trước khi Quân Đồng Minh vào giải giáp quân Nhật ngày 05/9/1945), Đảng đã phát động, tổ chức, lãnh đạo nhân dân tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Lòng tin của nhân dân với Đảng và khát vọng giành độc lập dân tộc đã tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc tạo thành sức mạnh vô địch trong Tổng khởi nghĩa. Vì vậy, Tổng khởi nghĩa của nhân dân ta diễn ra hết sức thuận lợi, nhanh chóng và không có đổ máu, chỉ trong vòng 15 ngày nửa cuối tháng Tám năm 1945 (từ 15/8/1945 đến 28/8/1945), Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn. Đây là một sự thực lịch sử không thể phủ nhận. Nếu tôn trọng lịch sử, bằng thái độ khách quan thì Bùi Tín phải đánh giá đúng vai trò lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong việc lựa chọn, nắm thời cơ và phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền bằng hình thức đấu tranh chính trị, không đổ máu, đi từ khởi nghĩa từng phần tiến tới Tổng khởi nghĩa. Tôi nghĩ, Bùi Tín thật là một kẻ vô lương tâm, khi mong muốn Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân ta “phải đấu tranh bằng bạo lực, giằng co quyết liệt, phải đổ máu”…

Theo Bùi Tín, nếu gọi là Cách mạng Tháng Tám là “ngoa ngôn”, “đại ngôn”, vì “cách mạng” là phải thay đổi hẳn chế độ cai trị, đổi mới hoàn toàn bản chất chế độ, đem lại dân chủ, tự do cho mọi công dân, quyền tự do bình đẳng trong kinh doanh, cốt lõi là tự do ngôn luận, tự do báo chí. Bùi Tín đã tự mâu thuẫn với chính mình, Cánh mạng Tháng Tám 1945 là một sự kiện lịch sử vĩ đại, một trong những trang vàng chói lọi nhất của lịch sử Dân tộc Việt Nam. Ý nghĩa và tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám trường tồn phát triển cùng với cách mạng Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã kết thúc quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do đầy hy sinh, gian khổ của Dân tộc Việt Nam chống xâm lược và ách thống trị của Thực dân Pháp, Phát xít Nhật kéo dài hơn 80 năm, đem lại độc lập, tự do cho Dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân và sự ra đời của Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội; đưa nhân dân ta thoát khỏi thân phận làm nô lệ, bị áp bức, bóc lột, trở thành người làm chủ đất nước, mọi người dân đều có quyền tự do, bình đẳng và ấm no, hạnh phúc…

Chúng ta không lạ gì với những thủ đoạn hết sức lưu manh và vô liêm sỉ mà Bùi Tín thường sử dụng lâu nay, sau khi kể lể vòng vo, ngụy tạo, cố tình xuyên tạc, bóp méo lịch sử, cuối cùng mục đích bất kỳ bài viết nào của Bùi Tín bao giờ cũng là xuyên tạc lịch sử nhằm bôi nhọ, vu cáo Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu, phủ nhận công lao vĩ đại và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuối bài viết Bùi Tín lộ nguyên hình là một kẻ lưu manh chính trị và vô liêm sỉ, phản bội nhân dân, “nối giáo cho giặc”…Tín viết: “Điều mỉa mai khổng lồ là sau 70 năm cai trị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không biết bao nhiêu lần về cách mạng, về đổi mới, đổi mới tư duy… về cải tiến, về thay đổi…nhưng trong cuộc sống thực tế, chế độ hiện nay kém xa thời phong kiến về sở hữu tư nhân về ruộng đất, kém xa thời Thực dân về hàng loạt lĩnh vực như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo…cải tiến hóa ra cải lùi…”. Cuối cùng, Bùi Tín quy kết: “…nói cho đúng thì 70 năm trước, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã khôn khéo cướp công của nhân dân,… từ đó cướp luôn cuộc sống tự do về mọi mặt của nhân dân…”.

Tôi nghĩ: Bùi Tín thật vô liêm sỉ, cố tình vu cáo, bôi nhọ, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam để mong nhận được sự tán dương của các thế lực thù địch và bố thí của những kẻ thâm thù cách mạng. Bùi Tín cố tình “quên” sự thật lịch sử trong hơn 80 năm cai trị, áp bức, bóc lột của Thực dân Pháp và tay sai phong kiến, cuộc sống của nhân dân ta vô cùng cực khổ, tăm tối, đói khát, mù chữ. Thực dân Pháp và bọn tay sai đã thẳng tay đàn áp, khủng bố, dìm cách mạng Việt Nam trong biển máu, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần chịu những tổn thất hết sức nặng nề, hàng ngàn đảng viên bị tù đày, tra tấn, giết hại. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này qua thắng lợi khác, lần lượt đánh bại các đội quân xâm lược của các đế quốc hùng mạnh, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã mắc một số sai lầm, khuyết điểm, song Đảng đã dũng cảm, kiên quyết khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Những thành tựu to lớn và toàn diện sau 30 năm đổi mới đã đem lại cho nhân dân ta có cuộc sống ngày càng khá giả, giàu có và ấm no, tự do, hạnh phúc, đất nước Việt Nam được xem là một đất nước có cuộc sống hạnh phúc nhất thế giới; vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được đánh giá cao trên trường quốc tế. Đó là một sự thật khách quan không thể phủ nhận, được toàn thể nhân dân ta ghi nhận và được bạn bè và các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Nếu là người có liêm sỉ, biết tự trọng thì Bùi Tín phải hiểu câu ngạn ngữ, tôi nhớ đại loại là: “ Nếu kẻ nào bắn vào quá khứ bằng một viên súng trường, thì hiện tại sẽ giáng vào đầu kẻ đó bằng một viên đại bác”./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Bùi Tín – Kẻ lưu manh vô liêm sỉ

 • 16 Tháng Chín, 2015 at 10:21 chiều
  Permalink

  Bùi Tín là kẻ “ăn cháo đá bát”, dân ta biết rõ điều này. Kẻ có học thức mà lại xuyên tạc lịch sử, tạo dựng như Bùi Tín thì chẳng ai tin nữa. Khổ cho con cún già nằm nhai mở giẻ rách, cứ xủa bâng qua, mà đoàn người cứ đi. Kẻ tha hương, khất thực mà cũng nói đòi phục quốc.

  Reply
 • 16 Tháng Chín, 2015 at 10:31 chiều
  Permalink

  Ong bắt cày xanh ơi, bạn có gặp Bùi Tín cho tôi gửi khúc xương tới ổng nhai cho khỏi xủa ăng ăng nhé. Nhớ hộ tôi nhé.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 1:08 sáng
  Permalink

  Trong khi nhân dân cả nước đang vui mừng, phấn khởi tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2015) và 70 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2015), thì Bùi Tín lại hằn học tung lên mạng internet bài viết giật tít “CƯỚP” nhằm thu hút người đọc. Là một công dân của Nước Việt Nam, tôi thấy mình phải có trách nhiệm vạch trần bộ mặt lưu manh, giả nhân, giả nghĩa của Bùi Tín và đồng bọn. Tôi cũng là một công dân của nước Việt Nam nên rất muốn biết bộ mặt thật của Bùi Tín. Cảm ơn tác giả

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.