Bùi Tín lại phán bừa

Vừa qua, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận, đưa ra những quyết sách đúng đắn để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân… Lợi dụng sự kiện này, Bùi Tín đã tung lên mạng xã hội bài viết “200 kỳ mục hủ lậu thời hiện đại”, với những luận điệu xuyên tạc hết sức phản động.

1. Bùi Tín đánh đồng doanh nghiệp nhà nước với thành phần kinh tế nhà nước nhằm hạ thấp vai trò, vị thế và uy tín của thành phần kinh tế nhà nước ở nước ta. Hệ thống doanh nghiệp nhà nước chỉ là một bộ phận của thành phần kinh tế nhà nước. Đánh giá vai trò của khu vực doanh nghiệp nhà nước không chỉ duy nhất nhìn vào kết quả hoạt động trực tiếp của bản thân nó mà quan trọng hơn là phải nhìn vào hiệu quả kinh tế – xã hội tổng hợp của cả nền kinh tế do hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước mạng lại. Thời gian qua, nhìn một cách tổng thể, doanh nghiệp nhà nước, bao gồm doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối, đã nỗ lực vươn lên trong sản xuất, kinh doanh, không ngừng đổi mới, đạt được nhiều kết quả. Cùng với cơ chế, chính sách của Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước là công cụ quan trọng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, đối phó với những biến động thị trường, kiềm chế lạm phát; đóng góp lớn trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; là nguồn thu lớn của ngân sách nhà nước; đóng góp quan trọng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội.

Mặc dù một số doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây bức xúc trong nhân dân. Song, Bùi Tín chỉ căn cứ vào hạn chế, yếu kém của một số doanh nghiệp nhà nước trong những năm qua mà cho rằng: “là sản phẩm tất yếu của chính sách “coi kinh tế quốc doanh là chủ đạo””. Đây là cách nhìn phiến diện của một kẻ cơ hội, phản bội Tổ quốc nhằm hạ thấp vai trò, vị thế và uy tín của thành phần kinh tế nhà nước. Kinh tế nhà nước theo nghĩa đầy đủ bao gồm ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, các quỹ của Nhà nước, tài nguyên, đất đai được khai thác, sử dụng và hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Kinh tế nhà nước theo nghĩa đầy đủ đó mới có vai trò chủ đạo; là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng, điều tiết nền kinh tế, tạo môi trường và tạo điều kiện thúc đẩy các loại hình kinh tế khác cùng phát triển.

2. Bùi Tín xuyên tạc đường lối phát triển kinh tế tư nhân của Đảng, Nhà nước ta. Thành phần kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế dựa trên chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân. Sau hơn 30 năm đổi mới, nhận thức của chúng ta về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân đã có những bước tiến quan trọng. Từ chỗ kỳ thị, coi nhẹ đã thừa nhận kinh tế tư nhân “là một trong những động lực” và đến nay “là một động lực quan trọng” để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trên thực tế, kinh tế tư nhân đã ngày càng phát triển, tỉ trọng trong GDP chiếm 39 – 40%, đã hình thành được một số tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, số lượng doanh nghiệp của tư nhân tăng nhanh với nhiều loại hình đa dạng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế tư nhân đã phát triển rộng khắp trong cả nước; đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực xã hội vào sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, tăng ngân sách nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an sinh xã hội của đất nước. Đến cuối năm 2015, cả nước có hơn 500 nghìn doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động. Riêng năm 2016, cả nước có trên 110.100 doanh nghiệp mới được thành lập mới, tạo việc làm cho gần 1,3 triệu lao động tăng 16,2% so với năm 2015, lập kỷ lục trong lịch sử kinh tế Việt Nam. Tỷ trọng đóng góp vốn đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân tăng mạnh, chiếm hơn 2/3 tổng vốn đầu tư xã hội, đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếng nói của khu vực kinh tế tư nhân ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta. Hiện nay, tất cả các văn bản pháp luật liên quan đến kinh tế đều được Quốc hội, Chính phủ yêu cầu trước khi ban hành, phải có ý kiến của doanh nghiệp tư nhân thông qua Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI). Hệ thống pháp luật, mà trọng tâm là Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp… cùng nhiều chính sách hỗ trợ việc phát triển doanh nghiệp tư nhân được Nhà nước, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện để tạo hành lang pháp lý ổn định cho các chủ thể sản xuất kinh doanh hoạt động. Những thành tựu đạt được nêu trên là những biểu hiện sinh động trên thực tiễn chủ trương “khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”. Vì vậy, luận điệu “khuyến khích kinh tế tư nhân chỉ là khẩu hiệu” mị dân” của Bùi Tín là một sự phủ nhận, xuyên tạc trắng trợn đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về khuyến khích,  phát triển kinh tế tư nhân.

Những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của Bùi Tín đưa ra nhằm làm cho nhân dân mất niềm tin vào đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, chúng ta phải cảnh giác, tỉnh táo để nhận diện và đấu tranh kiên quyết bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Bùi Tín lại phán bừa

 • 8 Tháng Sáu, 2017 at 7:15 sáng
  Permalink

  Nhắc đến Bùi Tín không ai còn xa lạ với ông nữa, xuyên tạc, bôi xấu quan điểm, đường lối của Đảng thuộc về bản chất của Ông

  Reply
 • 8 Tháng Sáu, 2017 at 1:52 chiều
  Permalink

  Chủ trương thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước, trong đó coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng là hoàn toàn đúng đắn. Sự xuyên tạc của Bùi Tín càng làm rõ bộ mặt phản động của ông ta mà thôi.

  Reply
 • 12 Tháng Sáu, 2017 at 3:33 chiều
  Permalink

  hìn lại chặng đường 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, có thể thấy rất rõ những đóng góp tích cực của kinh tế tư nhân đối với phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Do đó, lời lẽ của Bùi Tín chỉ là những xuyên tạc, bịa đặt vô căn cứ.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.