Cần nhận thức đúng vấn đề tự do tôn giáo

Vấn đề tôn giáo ở Việt Nam đang bị các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt là các vùng như: Tây Bắc, Tây Nghệ An, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ vấn đề tôn giáo luôn được coi là trọng điểm chống phá của thế lực thù địch. Chúng tổ chức, tập hợp lực lượng phản động, xây dựng cơ sở tạo sự chống đối trong nội bộ các dân tộc, gây nên một số cuộc bạo loạn mang tính chất chính trị, hòng tạo cớ để các thế lực bên ngoài can thiệp, gây mất ổn định chính trị đất nước.

Để đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá cách mạng nước ta, cần phải thực hiện tốt một số điểm sau:

Một là, thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo của công dân, quyền tự do tín ngưỡng theo quy định của pháp luật. Đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, tôn giáo, làm phương hại đến lợi ích chung của đất nước. Tuyên truyền, giáo dục để đồng bào hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.

Hai là, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị – xã hội. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân phải dựa trên nền tảng khối liên minh công – nông – trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng nhằm tăng nội lực, tạo sức đề kháng trước mọi âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của kẻ thù. Chủ động giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở các vùng dân tộc, tôn giáo, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia.

Ba là, đẩy nhanh phát triển kinh tế – xã hội, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc, tôn giáo. Thực có hiệu quả các chương trình, dự án an sinh xã hội; ưu tiên phát triển kinh tế – xã hội miền núi, vùng dân tộc, vùng tôn giáo, tạo mọi điều kiện để đồng bào các dân tộc, tôn giáo nhanh chóng xóa đói giảm nghèo, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhất là đối tượng người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ vùng sâu, vùng xa; tích cực phổ cập giáo dục phổ thông, nâng cao dân trí, không để “tái mù” và xảy ra tình trạng “bản trắng” ở vùng sâu, vùng xa. Chăm lo đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo.

Bốn lànâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, đoàn thể; chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác tôn giáo ở địa phương. Thực hiện chính sách ưu tiên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số, tôn giáo. Đổi mới công tác dân vận ở vùng dân tộc, tôn giáo theo phương châm: chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, vững chắc; sử dụng những phương pháp phù hợp với đặc thù từng dân tộc, từng tôn giáo.

Năm là, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, kịp thời giải quyết tốt các “điểm nóng” liên quan đến vấn đề tôn giáo. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, dập tắt mọi âm mưu, hành động lợi dụng vấn đề tôn giáo, kích động lôi kéo đồng bào gây rối, bạo loạn. Thường xuyên vạch trần bộ mặt phản động của các thế lực thù địch để nhân dân nhận rõ cảnh giác không bị lừa bịp lôi kéo. Đồng thời, vận động, bảo vệ đồng bào các dân tộc, tôn giáo để đồng bào đấu tranh vạch trần những âm mưu thủ đoạn xảo trá của chúng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Cần nhận thức đúng vấn đề tự do tôn giáo

 • 21 Tháng Ba, 2017 at 7:28 sáng
  Permalink

  Các thế lực phản động thường lợi dụng vấn đề tôn giáo và dân tộc để cổ súy tư tưởng ly khai, chống đối, ráo riết ủng hộ những phần tử bất mãn, quá khích nhằm kích động biểu tình, gây bạo loạn. Cần nhận thức rõ những âm mưu, thủ đoạn để nêu cao tinh thần cảnh giác

  Reply
 • 21 Tháng Ba, 2017 at 7:31 sáng
  Permalink

  Trước các luận điệu sai trái, thù địch và âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta, chúng ta cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, nhất là chức sắc, tín đồ các tôn giáo hiểu rõ quan điểm, chính sách tốt đẹp về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; thấy rõ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân không chỉ được quy định trong Hiến pháp, mà còn được pháp luật bảo vệ và thực thi trên thực tế.

  Reply
 • 22 Tháng Ba, 2017 at 4:03 chiều
  Permalink

  Hay quá, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.