CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN HUYỀN

Trước mỗi kỳ Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản dộng liên tục tung lên các trang mạng xã hội đủ các loại thông tin bịa đặt, suy diễn, đồn đoán, nhận định vô căn cứ về công tác bầu cử trong Đảng hòng gây nhiễu loạn thông tin, chia rẽ nội bộ, gây hoang mang trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác chuẩn bị và thành công của Đại hội. Bài viết: Cấm vận động cá nhân cho lá phiếu “Đng cử của Nguyễn Huyền dược tán phát trên nhiều diễn đàn phản động không nằm ngoài mục đích đó.

Trải qua các kỳ Đại hội, công tác bầu cử trong Đảng từng bước được hoàn thiện với quy định chặt chẽ, phù hợp với đặc điểm và yêu cầu của Đảng cầm quyền; bảo đảm phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất trong Đảng, đông thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong công tác bầu cử. Các quy định về bầu cử trong Đảng luôn bám sát và tuân thủ đúng Điều lệ, các nghị quyết Đại hội Đảng, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và phù hợp với tình hình thực tiễn công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, Quy chế bầu cử trong Đảng được ban hành theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 9-6-2014, của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng, có nhiều nội dung bổ sung, đổi mới, đánh dấu những bước phát triển quan trọng của công tác bầu cử trong Đảng. Có thê khẳng định, công tác bầu cử trong Đảng thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp của Đảng vừa có “tâm”, vừa có “tầm”, thực hiện sứ mệnh “cầm quyền của Đảng” trong diều kiện mới.

Thực tiễn công tác bầu cử trong Đảng đã và đang đặt ra một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Để chuẩn bị tốt công tác nhân sự nói chung, công tác bầu cử nói riêng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư,  Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải: “kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội; vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm… trong công tác nhân sự…” Đây là lời nhắc nhở cần thiết để toàn Đảng ngăn ngừa, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện tiêu cực trong công tác bầu cử của Đảng; không để xảy ra những điều không đáng có, làm ảnh hưởng đến thành công của Đại hội. Từ đó ảnh hưởng xấu đến niềm tin và kỳ vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, với chế độ ta. Ai cũng hiểu lời nhắc nhở của người đứng đầu Đảng, Nhà nước thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ và chuẩn bị nhân sự tốt nhất cho nhiệm kỳ mới theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không “chững lại”, “không chùng xuống”, mà ngày càng quyết liệt, bài bản và hiệu quả hơn. Nhưng những kẻ chuyên “bới móc”, kiếm chuyện để chọc ngoáy, phá hoại như Nguyễn Huyền lại cố tình xuyên tạc, lèo lái, bắt bẻ câu chữ hòng gây nên nhận thức sai trong dư luận xã hội. Theo y, lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước như là “minh chứng” cho vấn nạn tham nhũng quyền lực trong Đảng hiện nay… Thực chất, luận điệu này của Nguyễn Huyền không có gì mới, chỉ là sự nối tiếp, cổ súy cho các luận điệu chống phá Đảng đã khá “xưa cũ” như: “Đại hội Đảng là dịp các phe cánh trong Đảng thanh trừng lẫn nhau”; “Đại hội là nơi diễn ra sự đấu đá quyết liệt giữa các cá nhân, phe, nhóm lợi ích”… của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động. Mục đích cuối cùng của chúng hòng làm suy giảm uy tín của Đảng, gây mất đoàn kết nội bộ, gây hoang mang dư luận xã hội, tạo cớ cho các hành động chống phá tiếp theo. Tuy nhiên, những luận điệu này chẳng lừa phỉnh được ai, bởi nhân dân ta đều thấu tỏ đằng sau những luận điệu xuyên tạc đó là cả một âm mưu đen tối, muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.

Càng gần thời điểm diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động càng gia tăng công kích, chống phá vấn đề nhân sự Đại hội, vấn đề bầu cử trong Đảng. Do đó, hơn lúc nào hết, chúng ta phải luôn tỉnh táo nhận diện, kiên quyết đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn đó, góp phần vào thành công của Đại hội./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.