Cảnh giác trước sự xuyên tạc của Bùi Tín

Gần đây, Bùi Tín đã tung lên trang mạng Blog RFA bài viết với tiêu đề “Làm sao chống tham nhũng trong cơ chế đẻ ra tham nhũng”. Bùi Tín đã mượn danh Lý Quang Diệu để xuyên tạc công cuộc phòng, chống tham nhũng ở nước ta, gây mâu thuẫn nội bộ, làm mất niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta, chúng ta cần phải tỉnh táo, quyết không mắc mưu bọn phản động

Thứ nhất, Bùi Tín cho rằng: “đảng càng chỉnh đốn lại càng đổ đốn, tha hóa hơn, tham nhũng ngày càng phổ biến rộng hơn, nặng nề, phức tạp hơn”. Nói để Bùi Tín hiểu rằng: từ nhiều năm nay, vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực được Đảng và Nhà nước ta lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Thời gian gần đây càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết và bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, như: “Các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý rất kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu”. Phát biểu tại Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: “Dư luận rất hoan nghênh Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt tại nhiệm kỳ này đã hình thành và duy trì cơ chế lãnh đạo chủ chốt mỗi tháng gặp nhau một lần vào đầu tháng để cùng xem lại tháng vừa rồi làm được gì và tháng tới cần làm gì, chỗ nào còn yếu kém. Cùng với đó 4 Văn phòng: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ cùng ngồi lại với nhau để tổng hợp tất cả những gì làm được, chưa làm được. Các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ban, ngành, đoàn thể phối hợp công tác với nhau ngày càng ăn khớp, nhịp nhàng, kịp thời hơn. Như vậy, có thể thấy, Đảng, Nhà nước ta, với quyết tâm chính trị cao nhất, với nhiều chủ trương, giải pháp đưa ra để phòng, chống tham nhũng, xây dựng đất nước, đâu phải “đánh trống bỏ dùi” như Bùi Tín rêu rao.

Thứ hai, Bùi Tín cho rằng: “do cơ chế độc đảng, không phân chia 3 quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp… không có tự do ngôn luận của công dân và báo chí thì chống tham nhũng chỉ là hình thức”. Bùi Tín nên nhớ rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn sáng suốt của lịch sử. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam là sứ mệnh lịch sử mà dân tộc, giai cấp công nhân, nhân dân lao động trao cho Đảng. Lịch sử đã minh chứng, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các phong trào yêu nước Việt Nam đã phát triển rất mạnh mẽ, sôi nổi nhưng do bế tắc về đường lối nên cuối cùng đều thất bại, nhiều nhà yêu nước muốn tìm đường cứu nước, cứu dân tộc khỏi ách nô lệ, lầm than của thực dân Pháp xâm lược nhưng đều không thành. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấm dứt sự khủng hoảng đường lối. Đảng Cộng sản Việt Nam lanh đạo nhân dân ta đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội; khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới. Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Chính trị ổn định, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo được giữ vững; uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và nâng cao, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân ta, dân tộc ta hết lòng ủng hộ, một lòng tin theo Đảng. Niềm tin đó được xây dựng dựa trên cơ sở thực tiễn hết sức vững chắc, bất luận thế lực nào dù muốn cũng không thể phá vỡ được

Vấn đề “tam quyền phân lập” và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đại hội lần thứ X của Đảng khẳng định: “Xây dựng cơ chế vận hành của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng tính cụ thể, khả thi của các quy định trong văn bản pháp luật. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp trong các hoạt động và quyết định của các cơ quan công quyền”. Như vậy, ở đây cho thấy tính thượng tôn pháp luật là đặc trưng bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang ra sức xây dựng, hoàn thiện. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng hoàn toàn khác về bản chất nhà nước pháp quyền tư sản, đó là ở nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Do đó, quyền lực nhà nước là tập trung thống nhất, nhưng có sự phân công, phối hợp và giám sát lẫn nhau giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp để bảo đảm cho các quyền lực của nhân dân được thực thi có hiệu quả. Vậy nên, việc Đảng ta chủ trương kiên trì cơ chế phân công, phối hợp và giám sát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp để bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với bản chất nhà nước lập quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do dân, vì dân ở nước ta.

Tóm lại, nội dung bài viết của Bùi Tín là hoàn toàn sai trái, nhằm xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, phủ nhận thành quả lãnh đạo cách mạng và công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta, gây sự hoài nghi, chia rẽ, mất đoàn kết giữa Đảng với Nhà nước và nhân dân, những luận điệu này cần phải được lên án mạnh mẽ và bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Cảnh giác trước sự xuyên tạc của Bùi Tín

  • 26 Tháng Một, 2018 at 9:19 sáng
    Permalink

    Nội dung bài viết của Bùi Tín là hoàn toàn sai trái, nó thể hiện rõ bản chất phản động, chống phá Việt Nam của Y.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.