CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU CỦA NGUYỄN NGỌC GIÀ

Sử dụng các phần tử cơ hội chính trị thông qua một số trang mạng xã hội đưa ra những luận điệu xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Thực hiện âm mưu này, ngày 2.12.2019, trên blog danlambaovn.blogspot.com, có đăng tải bài viết của Nguyễn Ngọc Già với tiêu đề “Điều 117 của Bộ luật Hình sự – Một tội danh không có hậu quả”. Trong bài viết này, Nguyễn Ngọc Già đưa ra một mớ luận điệu vô căn cứ, để quy chụp, xuyên tạc Điều 117 của Bộ luật Hình sự của Việt Nam với âm mưu sâu xa là ủng hộ cho những kẻ, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước ta. Đây là âm mưu hết sức thâm độc của Nguyễn Ngọc Già bởi:

Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 (gọi tắt là BLHS) đã quy định như sau:

“1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: (a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; (b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; (c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm”.

Như vậy có thể thấy, Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có đầy đủ căn cứ pháp lý, quy định rất rõ những hành vi vi phạm, chủ thể, đối tượng và mức độ xử lý. Đây chính là căn cứ pháp lý để xử lý các trường hợp lợi dụng việc làm tàng trữ, tán phát các tài liệu hoặc tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vì vậy, không có gì là lạ khi Nguyễn Ngọc Già xuyên tạc, phủ nhận Điều 117 Bộ luật Hình sự. Qua đó để Y và đồng bọn “dễ bề” tiến hành các hoạt động, tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, gây tâm lý hoài nghi, hoang mang dao động trong nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Bởi vậy, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, không để mắc mưu các thế lực thù địch làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia – dân tộc và hòa bình, phát triển đất nước hiện nay./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU CỦA NGUYỄN NGỌC GIÀ

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.