CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU TRÒ PHẢN ĐỘNG MỚI CỦA NHÃ DUY

Gần đây, trên Bloger của baotiengdan Nhã Duy có bài viết: “Ngày truyền thông xã hội: Giới thiệu một hoạt động truyền thông việt ngữ tích cực khác”, cho rằng truyền thông ở Việt Nam hiện nay chỉ cung cấp các nguồn tin tức, bình luận phi lý, bịa đặt, phản khoa học, bất chấp sự thật, sự đúng sai. Đồng thời, ca ngợi, tung hô, đề cao, quảng bá cho các kênh truyền thông hải ngoại như đài truyền hình VietFace TV, đài Little Saigon TV, Tiếng Dân News, Việt Báo, … coi đây là những cơ quan truyền thông cùng một giới ký giả, diễn giả chuyên nghiệp, có tâm huyết cùng trách nhiệm trong vai trò truyền thông và bảo vệ sự thật. Thực tế, Nhã Duy đã và đang cố tình xuyên tạc sự thật hoạt động của truyền thông Việt Nam. Bởi vì:

Thứ nhất, Khoản 1 Điều 4 Luật báo chí của Việt Nam khẳng định: báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; là diễn đàn của nhân dân. Báo chí có nhiệm vụ, quyền hạn: thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội, làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân; phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội; góp phần giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt, tiếng của các dân tộc thiểu số Việt Nam; mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững. Tất cả các hoạt động báo chí đi ngược với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trên đây là vi phạm Luật báo chí và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, đối lập với các hãng truyền thông do Nhà nước quản lý, các tổ chức phản động ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam duy trì, lập mới hàng nghìn website, bloger, fanpage Facebook để đẩy mạnh chiến dịch “chiến tranh tâm lý” nhằm tuyên truyền chống, phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Đồng thời, lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, khai thác thông tin trên báo chí chính thống về những vụ việc tiêu cực xảy ra trong đời sống xã hội để hư cấu, xuyên tạc, thổi phồng, lấy hiện tượng quy kết thành bản chất, đăng tải thông tin thật – giả lẫn lộn, đưa ra cái gọi là “tài liệu chứng minh” để tuyên truyền, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước. Mặt khác, triệt để lợi dụng những thành tựu tiên tiến của khoa học công nghệ, ứng dụng các loại hình dịch vụ mới trên không gian mạng để đăng tải, phát tán thông tin sai trái, thù địch trên diện rộng với nhiều bình luận phức tạp. Sử dụng ứng dụng thoại trên internet, thư điện tử, phần mềm chuyên dụng, mạng xã hội để hoạt động chống phá. Các đối tượng chống đối, bất mãn thường xuyên liên hệ, trao đổi qua mạng với các đối tượng phản động lưu vong để nhận sự giúp đỡ hoặc trả lời phỏng vấn, phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội. Chúng thường tung ra những thông tin bịa đặt về bí mật nội bộ Đảng nhằm tác động, làm gia tăng các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, qua đó tác động, thẩm thấu vào một bộ phận cán bộ, đảng viên để họ đưa ra những quan điểm không đồng thuận, phản biện vô nguyên tắc, phản đối gay gắt với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kêu gọi từ bỏ Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin; cổ súy lối sống thực dụng, tư tưởng bất mãn, văn hóa ngoại lai vào đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm làm phai nhạt lý tưởng cách mạng, băng hoại đạo đức xã hội để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Vì vậy, mọi cá nhân và tổ chức cần tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao nhận thức về pháp luật nói chung, Luật báo chí nói riêng để không rơi vào bẫy “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.