CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU CỦA NGUYỄN NAM VỀ “DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM”

Mới đây, trên trang Vietnamthoibao.org, Nguyễn Nam đăng bài “Dân là chủ trong cách hiểu của độc quyền chính trị”; Y đã công kích, xuyên tạc việc thực hiện quyền dân chủ và quyền phản biện xã hội ở Việt Nam. Trong nội dung bài viết Nguyễn Nam cho rằng: “chỉ khi nào dân đủ năng lực “làm chủ” và “làm chủ” một cách tự nguyện, xuất sắc thì dân mới thực sự “là chủ”; nếu không, dân chỉ “là chủ” trên danh nghĩa” và “phản biện chính trị là điều cấm kỵ ở Việt Nam”. Qua bài viết thấy rằng, toàn bộ những lời lẽ của Nguyễn Nam đưa ra đều là những luận điệu của một kẻ phản động, cố tình nói xấu Đảng, nói xấu chế độ tốt đẹp mà Đảng và nhân dân Việt Nam đang ra sức xây dựng. Bởi vì:

  1. Thực hiện dân chủ nhân dân là yêu cầu nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước.

Ngay từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao dân chủ; vấn đề dân chủ đã được thể hiện trong các Văn kiện của Đảng, được hiến định trong Hiến pháp và thể chế trong các văn bản pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về “dân chủ” ở Việt Nam, bài viết xin nêu một vài vấn đề sau:

Thứ nhất, Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định yêu cầu xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đó là: “Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân” và “bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực”. Mới nhất, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII nhấn mạnh phải kiên trì thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Thứ hai, Điều 2 Hiến pháp năm 2013 hiến định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”; điều đó đã thể hiện nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về đề cao quyền làm chủ của Nhân dân trong Hiến pháp là bảo đảm tự do, dân chủ, nhân quyền. Để nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII chỉ rõ: “Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân”; “Thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, nhất là dân chủ ở cơ sở. Chống các biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức”.

Thứ ba, để phát huy quyền tự do, dân chủ của Nhân dân, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã thực hiện nhiều nội dung như: lấy ý kiến của người dân trong xây dựng chính sách, pháp luật, hương ước, quy ước, góp ý xây dựng đảng, chính quyền; truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn trong các kỳ họp của Quốc hội; thực hiện đối thoại, tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội… Cùng với đó, ở Việt Nam tỷ lệ đại biểu Quốc hội là nữ, người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo ngày càng cao, tỷ lệ nữ là đại biểu Quốc hội đứng thứ hai trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đứng thứ 9/135 nước trên thế giới…

  1. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng, tiếp thu các ý kiến của Nhân dân trong phản biện, hiến kế xây dựng Đảng, chính quyền.

Không như lời vu khống, xuyên tạc của Nguyễn Nam, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán chủ trương phát huy vai trò của Nhân dân, các tổ chức chính trị – xã hội trong đóng góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, phản biện với Đảng và Nhà nước về các vấn đề quốc kế dân sinh. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII chỉ rõ: “Xây dựng các cơ chế, chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước của mọi người dân Việt Nam”; “phát huy tính tích cực chính trị-xã hội, quyền và trách nhiệm của nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…”. Để thực hiện quyền góp ý, phản biện của Nhân dân, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản điển hình như: Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… Cùng với đó, các ban ngành ở Trung ương, địa phương đã mở các Fanpage “Cổng tiếp nhận ý kiến nhân dân” trên mạng xã hội Facebook và mạng xã hội VCNet… Ngoài ra, việc tiếp thu ý kiến phản biện từ người dân và các tầng lớp xã hội còn được thực hiện thông qua nhiều kênh khác như: tiếp xúc, trao đổi, giải quyết đơn thư, hội nghị lấy ý kiến cử tri, các phương tiện truyền thông, thăm dò dư luận xã hội, các diễn đàn đối thoại…

Những chủ trương và hành động cụ thể của Đảng, Nhà nước ta về thực hiện quyền dân chủ và quyền phản biện xã hội của Nhân dân là minh chứng rõ nét để chúng ta phản bác lại những luận điệu vu khống, xuyên tạc của Nguyễn Nam. Vì vậy, mỗi người dân cần đề cao cảnh giác, vạch trần và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của Y và đồng bọn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.