CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA PHẠM TRẦN

Phạm Trần, một đối tượng lưu vong, phản động cực đoan chuyên chống phá Đảng, Nhà nước ta. Nhân danh “nhà báo”, “nhà dân chủ đấu tranh cho tự do” y thường xuyên tán phát trên internet, các trang mạng xã hội, những bài viết với giọng điệu hằn học, bôi nhọ, bóp méo, xuyên tạc tình hình thực tiễn ở Việt Nam. Trên trang Doithoaionline Phạm Trần tán phát bài “Năm Nguy Cơ Đe Dọa CSVN”. Mở đầu, y cho rằng: “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bốc đồng khi nói: “Đất nước chưa bao giờ bao giờ có được cơ đồ như ngày nay”. Một mặt y thừa nhận “có một vài cái đúng”, một mặt chỉ ra “vô số việc sai”, đó là: đất nước “chưa có đoàn kết dân tộc”, còn chia rẽ giữa “kẻ thắng” miền Bắc và “người thua” miền Nam, sau 47 năm vẫn còn “xa mặt cách lòng”; chênh lệch giàu nghèo; bất công xã hội và quan liêu, tham nhũng cũng đã đẩy Việt Nam chìm vào lạc hậu và chậm tiến so với các dân tộc lân bang… Y còn nêu 5 nguy cơ đang đe dọa sự tồn vong của chế độ được y lượm lặt, trích dẫn trong bài viết được đăng trên các báo, nhưng được y thêm thắt, bình luận theo hướng tiêu cực rồi cho đó là “những vấn đề hiện hữu bên trong của chế độ, không do bất cứ “thế lực thù địch” nào gây ra mà do chính cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức, có quyền chủ động”…

Chúng ta dễ dàng nhận ra mục đích, âm mưu, thủ đoạn gian manh của Phạm Trần. Với bản chất phản động, cùng lối suy diễn chủ quan, phiến diện, thiếu căn cứ, y đã trắng trợn phủ nhận những thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; cố tình xuyên tạc, hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta; bịa đặt, vu cáo, nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam; bôi nhọ hình ảnh, vị thế, uy tín của Việt Nam với bạn bè quốc tế; kích động, lôi kéo các phần tử bất mãn, cơ hội về chính trị, những người nhẹ dạ, thiếu thông tin để chống phá đất nước; kích động hằn thù dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Rõ ràng, sau hơn 35 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta, thực sự mang lại những thay đổi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là cả quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Một vị lãnh đạo đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam nói như vậy không phải là ngẫu hứng, tự kiêu tự đại, mà nói có chứng, có lý, có thực tiễn, được sự đồng tình, nhất trí trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta đòi hỏi phải xác định rõ những thời cơ, động lực thúc đẩy phát triển cũng như những nhân tố, nguy cơ cản trở, kìm hãm đến việc thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước. Ngay từ Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII, Đảng ta xác định 4 nguy cơ cản trở thực hiện mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đó là: Tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới; chệch hướng xã hội chủ nghĩa; nạn tham nhũng và tệ quan liêu; “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đến Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục nhận định: Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt gay gắt hơn; nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới, nguy cơ “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Muốn đẩy lùi các nguy cơ thì Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội phải tiến hành nhiều giải pháp, trong đó, xây dựng hệ thống thể chế, pháp luật và chế tài đồng bộ, đặc biệt là kiểm soát quyền lực, chế tài xử lý nghiêm minh kết hợp với giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân là trọng tâm để khắc phục các nguy cơ mà Đảng chỉ ra.

Trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch vẫn ráo riết thực hiện nhiều âm mưu, thủ đoạn nham hiểm, thâm độc nhằm đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” để hòng thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta. Những luận điệu lạc lõng, suy diễn theo lối cố tình xuyên tạc, bôi nhọ xuất phát từ cái tâm đen tối của Phạm Trần, song chẳng thể nào lòe bịp được ai, không thể kích động được nhân tâm. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam luôn cảnh giác, nhận diện rõ mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, luôn vững niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự quản lý của Nhà nước, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước, thì sẽ góp phần phòng ngừa, đẩy lùi được nguy cơ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.