Cảnh giác với mưu đồ đen tối của Le Nguyen

Gần đây, trên trang mạng Danlambao xuất hiện bài viết của Le Nguyen với tựa đề: “Nâng cao nhận thức, tư duy để tiến hành Cuộc cách mạng đường phố”. Nội dung bài viết, thể hiện rõ sự hô hào và kích động của Le Nguyen cho một “cuộc cách mạng” với tên gọi “cách mạng đường phố” hay “cách mạng sắc màu” ở Việt Nam.

Le Nguyen cho rằng, “diễn biến chính trị trên thế giới tác động đến tình hình chính trị Việt Nam”. Điều này, “đã đủ điều kiện “cần” cho một cuộc cách mạng dân chủ nhưng chưa có điều kiện “đủ” để làm cuộc cách mạng đường phố”. Bởi vậy, Le Nguyen đã nêu ra điều kiện “đủ” là, “phải chuẩn bị phối hợp được một cuộc xuống đường quy mô đồng loạt, cùng lúc”. Đáng chú ý, những kẻ vi phạm pháp luật như: Lê Quốc Quân, Lê Thị Công Nhân, Trần Bang, Phạm Đoan Trang… và những kẻ quá khích trong các cuộc biểu tình chống Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng vừa qua, lại được Le Nguyen cho là “những cá nhân đã lộ diện hoặc công khai hoạt động, công khai bày tỏ chính kiến”, “đã thể hiện phẩm chất đặc biệt qu‎ý hiếm rất bản lĩnh, rất thông minh”. Bên cạnh đó, Le Nguyen còn chỉ ra “cách thức, biện pháp”, “thời điểm” và “ký tín ám hiệu” để “phát động” việc xuống đường “đòi quyền yêu nước, không yêu chủ nghĩa xã hội” v.v…

Như vậy, có thể thấy, âm mưu thâm độc của Le Nguyen chính là việc tuyên truyền, kích động và cổ súy cho việc thực hiện “cách mạng sắc màu” ở Việt Nam. Thực chất, đó là một âm mưu thù địch, phản động đi ngược lại xu hướng tiến bộ của thời đại, xét trên mọi khía cạnh, nó chính là một bộ phận hợp thành chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Cùng với “diễn biến hòa bình”, “cách mạng sắc màu” là phương thức tiến hành các hoạt động, chủ yếu là phi vũ trang, phi quân sự với các thủ đoạn xuyên tạc, chống phá, bôi nhọ chế độ ta “mất dân chủ” và kêu gọi, muốn có “dân chủ thực sự” cần thực hiện một cuộc “cách mạng sắc màu”, nhằm phát động phong trào chống đối của quần chúng, tiến tới lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn. Đây, là một luận điệu hết sức nguy hiểm.

Thực tế, “Cách mạng Hoa hồng” tại Gruzia, “Cách mạng Tulip” tại Kyrgyzstan, “Cách mạng Cam” tại Ukraine hay “Mùa xuân Ả-Rập” tại Ai Cập,… không hề tạo ra một sự biến đổi xã hội mang tính sâu sắc, toàn diện; không tạo bước ngoặt thay đổi về chất trong mọi lĩnh vực xã hội, không dẫn tới thay thế hình thái kinh tế – xã hội lỗi thời, lạc hậu bằng hình thái xã hội cao hơn, mà thực chất chỉ là cuộc lật đổ chế độ bằng các thủ đoạn phi bạo lực kết hợp với bạo lực ở mức độ khác nhau. Sau “cách mạng sắc màu”, sự bất công chẳng những không mất đi mà còn trầm trọng hơn, nghèo đói, thất nghiệp và bất ổn nhiều hơn. Trong đó, Ukraine là một ví dụ, sau 5 năm cuộc “Cách mạng Cam” diễn ra, người dân Ukraine đã thể hiện sự thất vọng bẳng việc trao quyền lực cho chính lực lượng đã thất bại trong cuộc “Cách mạng Cam”. Theo đó, GDP của Ukraine giảm 15%, lạm phát tăng 16,4%, số người thất nghiệp tăng gấp ba lần, thu nhập thực tế của người dân giảm gần 11%.

Điều đó cho thấy, cái gọi là “cách mạng sắc màu” hay “cách mạng đường phố” mà Le Nguyen và các thế lực thù địch đang mưu toan đối với Việt Nam chỉ là sự lừa bịp, nhằm kích động người dân biểu tình, chống đối chính quyền, gây bất ổn xã hội, tiến tới lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bởi vậy, mỗi người cần nêu cao cảnh giác để không mắc mưu các thế lực thù địch. Trong đó, cần hiểu rõ rằng: nước ta không cần một cuộc “cách mạng sắc màu” nào khác, mà điều quan trọng là kiên trì con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và thành tựu của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; hạn chế các yếu kém trong quản lý, điều hành xã hội; nỗ lực phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Chính điều này, mới thực sự mang lại cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc cho mọi người dân./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

18 thoughts on “Cảnh giác với mưu đồ đen tối của Le Nguyen

 • 24 Tháng Chín, 2018 at 7:09 sáng
  Permalink

  Cái gọi là “cách mạng sắc màu” hay “cách mạng đường phố” mà Le Nguyen và các thế lực thù địch đang mưu toan đối với Việt Nam chỉ là sự lừa bịp, nhằm kích động người dân biểu tình, chống đối chính quyền, gây bất ổn xã hội, tiến tới lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bởi vậy, mỗi người cần nêu cao cảnh giác để không mắc mưu các thế lực thù địch.

  Reply
 • 24 Tháng Chín, 2018 at 7:16 sáng
  Permalink

  Mọi hành động tuyên truyền, kích động và cổ súy cho việc thực hiện “cách mạng sắc màu” ở Việt Nam của tên phản động Le Nguyen phải được pháp luật trừng trị thật nghiêm khắc.

  Reply
 • 24 Tháng Chín, 2018 at 7:35 sáng
  Permalink

  “cách mạng sắc màu” hay “cách mạng đường phố” là chiêu trò nguy hiểm mà Le Nguyen và các thế lực thù địch đang bày ra nhằm lừa bịp, kích động những người dân nhẹ dạ cả tin đi biểu tình, chống đối chính quyền, gây bất ổn xã hội, tiến tới lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Những người dân yêu nước chân chính hãy cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn hèn hạ này của bọn phản động, hãy yêu nước một cách thông minh, tỉnh táo, không để kẻ thù lợi dụng mà vi phạm pháp luật, mắc tội với cha ông, Tổ quốc!.

  Reply
 • 24 Tháng Chín, 2018 at 9:02 sáng
  Permalink

  Cách mạng đường phố hay cách mạng hoa nhài chỉ là những thủ đoạn, biến tướng của chiến lược “diễn biến hòa bình” mà thôi!

  Reply
 • 24 Tháng Chín, 2018 at 10:45 sáng
  Permalink

  Le Nguyen thật sự là một kẻ phản động điên cuồng. Luận điệu của Le Nguyen cần phải bị lên án mạnh mẽ và đấu tranh phản bác, nhìn nhận khách quan từ thực tiễn thế giới, những quốc gia hiện nay đang chìm trong “biển máu”, “nồi da nấu thịt” đều có xuất phát điểm từ những cuộc cách mạng đường phố. Âm mưu, luận điệu của Le Nguyen là hết sức khủng bố, cần phải bị trừng trị trước pháp luật.

  Reply
 • 24 Tháng Chín, 2018 at 6:38 chiều
  Permalink

  Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, những kẻ có luận điệu phản động như Le Nguyen cần phải bị nghiêm trị theo pháp luật, mọi người nên cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền của chúng

  Reply
 • 24 Tháng Chín, 2018 at 9:26 chiều
  Permalink

  Khẳng định rằng Việt Nam mãi mãi đi theo con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn

  Reply
 • 25 Tháng Chín, 2018 at 7:16 sáng
  Permalink

  Lê Nguyên là kẻ tâm địa sấu xa, bỉ ổi, đen tối cần phải dùng quyền lực của nhân dân (pháp luật) để nghiêm trị.

  Reply
 • 25 Tháng Chín, 2018 at 8:45 sáng
  Permalink

  Những mưu đồ đen tối của Le Nguyen không thể che mắt được người dân Việt Nam

  Reply
 • 25 Tháng Chín, 2018 at 10:09 sáng
  Permalink

  Cái gọi là “cách mạng sắc màu” hay “cách mạng đường phố” mà Le Nguyen và các thế lực thù địch đang mưu toan đối với Việt Nam chỉ là sự lừa bịp, nhằm kích động người dân biểu tình, chống đối chính quyền, gây bất ổn xã hội, tiến tới lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bởi vậy, mỗi người cần nêu cao cảnh giác để không mắc mưu các thế lực thù địch. Trong đó, cần hiểu rõ rằng: nước ta không cần một cuộc “cách mạng sắc màu” nào khác, mà điều quan trọng là kiên trì con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

  Reply
 • 25 Tháng Chín, 2018 at 10:15 sáng
  Permalink

  Âm mưu thâm độc của Le Nguyen là tuyên truyền, kích động và cổ súy cho việc thực hiện “cách mạng sắc màu” ở Việt Nam. “Cách mạng sắc màu” là phương thức tiến hành các hoạt động, chủ yếu là phi vũ trang, phi quân sự với các thủ đoạn xuyên tạc, chống phá, bôi nhọ chế độ ta “mất dân chủ” và kêu gọi, muốn có “dân chủ thực sự” cần thực hiện một cuộc “cách mạng sắc màu”, nhằm phát động phong trào chống đối của quần chúng, tiến tới lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn. Đây là một luận điệu hết sức nguy hiểm. Vì vậy mọi người dân phải nêu cao cảnh giác, không mắc mưu các thế lực thù địch.

  Reply
 • 25 Tháng Chín, 2018 at 8:35 chiều
  Permalink

  Những kẻ phản động như Lê Nguyên luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, bôi nhọ chế độ ta, nhằm chống phá Đảng và Nhà nước, tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn

  Reply
 • 26 Tháng Chín, 2018 at 8:29 sáng
  Permalink

  Âm mưu thâm độc của Le Nguyen là tuyên truyền, kích động cho việc thực hiện “cách mạng sắc màu” ở Việt Nam.

  Reply
 • 26 Tháng Chín, 2018 at 9:15 sáng
  Permalink

  Mỗi người cần nêu cao cảnh giác để không mắc mưu các thế lực thù địch.

  Reply
 • 26 Tháng Chín, 2018 at 10:35 sáng
  Permalink

  “Cách mạng Cam” tại Ukraine là bài học nóng hổi, cần cảnh giác với bè lũ phản động suốt ngày kêu la đòi “dân chủ”

  Reply
 • 26 Tháng Chín, 2018 at 11:10 sáng
  Permalink

  Âm mưu thâm độc của Le Nguyen chính là việc tuyên truyền, kích động và cổ súy cho việc thực hiện “cách mạng sắc màu” ở Việt Nam. Đó là một âm mưu thù địch, phản động đi ngược lại xu hướng tiến bộ của thời đại.

  Reply
 • 26 Tháng Chín, 2018 at 8:25 chiều
  Permalink

  Le Nguyen đã là phản động mà trí não thế nào ấy ?! Ở Việt Nam đường phố đã ách tắc mà Le Nguyen cố tình đi tụ tập, gây rối, cản trở giao thông đường phố thì người dân đã đánh cho thừa sống thiếu chết… thấy đât mà đòi đi cm đường phố.

  Reply
 • 5 Tháng Mười, 2018 at 9:44 sáng
  Permalink

  Những luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước của Le Nguyen đã bộc lộ hắn là tên phản động cực kỳ nguy hiểm.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.