CẢNH GIÁC VỚI VIỆC LỢI DỤNG SỰ CÔNG KHAI MINH BẠCH ĐỂ TUYÊN TRUYỀN, XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ ĐẢNG

Một trong những thủ đoạn mà các lực lượng phản động thù địch trong nước và ở nước ngoài thường sử dụng là lợi dụng triệt để sự thẳng thắn và nghiêm túc công khai thừa nhận những hạn chế, khuyết điểm của Đảng để thổi phồng, bóp méo và xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Trên các trang mạng xã hội các lực lượng phản động, thù địch đã cố tình xuyên tạc, làm sai lạc nhận thức và dư luận, bằng những trích dẫn cắt xén, lắp ghép những nhận định công khai về những nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của chế độ mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng hiện nay. Một trong những luận điệu xuyên tạc, quy chụp đó là bài viết “Sau 27 năm, bốn nguy cơ vẫn còn nguyên” đăng trên trang Thongluan-rdp.org của Phạm Trần vừa qua. Thực chất đó là thủ đoạn quy chụp, xuyên tạc bản chất của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hòng làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng hiện nay.

Việc Đảng ta chỉ ra  4 nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của chế độ xã hội mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng nhằm chỉ rõ cho mọi người dân và cán bộ, đảng viên thấy những nguy hại để khắc phục, phòng tránh và rèn luyện, tu dưỡng. Đồng thời công khai, thẳng thắn thừa nhận những nguy cơ đó vẫn đang tồn tại trong nhiều năm qua cũng có nghĩa Đảng Cộng sản Việt Nam không che giấu sư thật khách quan cũng như yếu kém, khuyết điểm của mình, để có biện pháp khắc phục, nhằm làm cho Đảng trong sạch hơn, vững mạnh hơn. Mặt khác những nguy cơ đó luôn được nhận thức rõ sự nguy hại của nó, cũng như sự diễn biến phức tạp không thể một sớm một chiều có thể khắc phục được. Do vậy, việc chỉ rõ những nguy cơ là thể hiện quyết tâm cao của Đảng trong vượt qua khó khăn, thách thức, hết lòng vì nước vì dân, không vì lợi ích riêng của Đảng hay của bất cứ một cá nhân nào.

Thực tiễn quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng gặp không ít khó khăn, trở ngại, có lúc do chủ quan, duy ý chí, hành động chưa đúng quy luật khách quan, dẫn đến sai lầm, khuyết điểm. Vấn đề là ở chỗ, mỗi khi có hạn chế, khuyết điểm, Đảng không bảo thủ, bao che, giấu giếm, mà trái lại, đều thể hiện tinh thần cầu thị, kiên quyết khắc phục sai lầm, khuyết điểm để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng tiến lên. Đảng không né tránh và phủ nhận sự thật là vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống làm ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Việc làm đó là vô cùng cần thiết với một lý lẽ đơn giản là tìm ra, chỉ ra những căn bệnh để mà chữa, nếu có bệnh mà không được chỉ ra thì không thể biết chữa bằng thuốc gì và bằng cách nào.

Sự công khai những nguy cơ, và cả những yếu kém, tồn tại, khuyết điểm là thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Đảng và di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là: Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Điều đó cũng khẳng định Đảng luôn hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, không bao giờ đứng trên pháp luật, đứng ngoài pháp luật, luôn chịu sự giám sát của nhân dân.

Do vậy, mọi người cần phải hết sức tỉnh táo với những luận điệu thâm độc, nguy hiểm khi chúng chỉ trích dẫn, bình luận, thổi phồng những yếu kém, khuyết điểm để quy chụp chủ quan làm sai lệch bản chất, giá trị tích cực của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, và sự nghiệp xây dựng đất nước, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.