Cảnh giác với việc lợi dụng “xã hội dân sự” để chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch

Hiện nay ở nước ta, bên cạnh các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, nhiều hội, tổ chức phi chính phủ. Hiện có khoảng gần 400 hội đang hoạt động trên phạm vi cả nước, trên 600 tổ chức hội, đoàn đang hoạt động trên phạm vi các địa phương; hàng ngàn hiệp hội, câu lạc bộ hoạt đông trên các lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó còn có khoảng trên 600 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có quan hệ với Việt Nam, trong đó gần 400 tổ chức có các chương trình, dự án đang triển khai tại nước ta. Về cơ bản, các tổ chức xã hội dân sự đồng thuận với xã hội, đóng vai trò tích cực trong phát triển kinh tế văn hóa – xã hội. Tuy nhiên cũng có rất nhiều đối tượng phản động đã lợi dụng quyền dân chủ tiến hành thành lập các tổ chức “xã hội dân sự chính trị” để thực hiện các hoạt động chống Đảng, Nhà nước. Trong đó phải kể đến như: Hội cựu tù nhân lương tâm, Hội phụ nữ nhân quyền, Hội anh em dân chủ, Diễn đàn xã hộị. Qua rà soát, trên địa bàn cả nước hiện có trên 60 hội, nhóm, trong đó có hơn 20 hội, nhóm có thực lực tham gia các hoạt động xâm phạm ANQG, gồm: “Nhóm bạn của Lê Quốc Quân”, “Hội anh em dân chủ”, “Mạng lưới Bloger Việt Nam”, “Phong trào con đường Việt Nam”, “Hội phụ nữ nhân quyền”, “Hội bầu bí tương thân’, “Hội cựu tù nhân lương tâm”; “Hội Diễn đàn xã hội dân sự”; “Hội Văn đoàn độc lập Việt Nam”; Hội nhà báo độc lập Việt Nam”… Hoạt động của các tổ chức này tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Một là, tiến hành các hoạt động truyền bá tư tưởng “xã hội dân sự” của phương Tây, đề cao và tuyệt đối hóa để gây áp lực xã hội đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm tiền đề cho sự ra đời, phát triển của “xã hội dân sự” Việt Nam – mầm mống của đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

Hai là, tập trung tuyên truyền, phá hoại nội bộ, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng ta nhằm tạo dựng, phát triển lực lượng chống đối, bổ sung “nhân sự” cho việc hình thành các tổ chức “xã hội dân sự” chính trị, đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ba là, gia tăng các hoạt động móc nối, tác động chuyển hóa các tổ chức xã hội dân sự đích thực ở Việt Nam, nhất là các hội, các tổ chức phi chính phủ trở thành các tổ chức “xã hội dân sự” kiểu phương Tây, làm mất dần bản chất đích thực, vai trò quan trọng của các tổ chức “xã hội dân sự” hiện nay. Từ đó sẽ trực tiếp chi phối, khích lệ các hoạt động chống đối chế độ, đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở nước ta. Đây là bước chuẩn bị điều kiện nhân sự, tổ chức cho sự ra đời của đảng chính trị đối lập, từng bước công khai hóa, hợp thức hóa, quốc tế hóa trở thành đối trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua đấu tranh chính trường, từng bước gạt Đảng Cộng sản Việt Nam khỏi vũ đài chính trị, chiếm đoạt quyền lực, đưa nước ta theo quỹ đạo của phương Tây.

Bốn là, sử dụng các tổ chức “xã hội dân sự” chính trị làm công cụ tuyên truyền tác động tư tưởng, lôi kéo quần chúng, những người bất mãn trong các giai tầng xã hội, các phần tử chống chủ nghĩa xã hội để tập hợp lực lượng quần chúng, chuẩn bị điều kiện kết hợp với các hoạt động gây mất ổn định chính trị – xã hội để phát động một cuộc “cách mạng đường phố”, thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam.

Âm mưu thủ đoạn lợi dụng “xã hội dân sự” để chống phá Việt Nam là rất nguy hiểm. Bởi vậy, mỗi chúng ta cần hết sức cảnh giác, không để mắc mưu các thế lực thù địch làm tổn hại lợi ích quốc gia – dân tộc./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Cảnh giác với việc lợi dụng “xã hội dân sự” để chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.