“Câu hỏi đầu năm” đầy hoang tưởng của Tưởng Năng Tiến

Thu thập những bài viết, câu nói của đám phản động, trở cờ hay lượm lặt, bịa đặt những câu chuyện một cách hoang tưởng để xuyên tạc công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là bản chất của Tưởng Năng Tiến. Vừa qua, y tiếp tục thể hiện sự hoang tưởng của mình khi đăng trên mạng xã hội bài viết: “Câu hỏi đầu năm”. Vẫn thông qua chiêu bài quen thuộc, Tưởng Năng Tiến đã xuyên tạc, bôi nhọ Cách mạng Tháng Mười Nga và lãnh tụ V.I.Lênin cũng như thành quả, sức sống của chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới nói chung, ở nước ta nói riêng. Y cho rằng: “Giới lãnh đạo CSVN (chắc chắn) sẽ còn tạo ra nhiều thách thức ngang ngược và bạo ngược khác nữa, trong những ngày tháng tới, như họ đã từng làm từ hơn hai phần ba thế kỷ qua. Câu hỏi đặt ra là dân tộc này sẽ còn cam chịu để cứ bị tiếp tục “thách thức” thêm bao lâu nữa?”. Câu hỏi này của y và đồng bọn thể hiện sự hoang tưởng, phản động, trái với thực tế đã và đang diễn ra ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam đã “ngang ngược và bạo ngược” với dân tộc như thế nào “từ hơn hai phần ba thế kỷ qua”?

Từ khi thành lập đến nay, tôn chỉ, mục đích xuyên suốt của Đảng là vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng nước Việt Nam độc lập, phát triển, phồn vinh, sánh vai với các nước trên thế giới; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mục đích đó cũng là ước mơ, khát vọng ngàn đời của người Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại, viết nên trang sử vàng vinh quang nhất trong lịch sử hàng ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam: tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam); đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để có những thành quả ấy, hàng triệu đảng viên đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, vì độc lập của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Sự thật này đã bác bỏ hoàn toàn sự xuyên tạc, bịa đặt của Tưởng Năng Tiến.

Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ “ngang ngược và bạo ngược” với dân tộc như thế nào “trong những ngày tháng tới”?

Đại hội XIII của Đảng diễn ra và thành công rất tốt đẹp. Trong Nghị quyết đã xác định những nội dung trọng tâm, vấn đề được nhân dân ta và bè bạn quốc tế ghi nhận, đánh giá cao là tư tưởng vì dân, lấy hạnh phúc của người dân làm mục tiêu, động lực quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Điều thực tế nhất, gần nhất là tư tưởng và việc làm của Đảng trong phòng, chống đại dịch Covid – 19, tất cả vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân, nhất là những người nghèo, yếu thế trong xã hội. Trong 11 đối tượng được tiêm vắc xin miễn phí có xác định là người nghèo, các đối tượng chính sách. Đối với thiên tai dịch bệnh, những người Cộng sản Việt Nam lại hết lòng hết sức lo cho dân. Tất cả những việc làm đó chỉ vì mục đích mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt đẹp hơn cho nhân dân, không để ai phải bỏ lại phía sau.

Đảng ta được nhân dân tin cậy, thừa nhận là người lãnh đạo chân chính, duy nhất, là đội tiên phong của giai cấp và cả dân tộc Việt Nam, là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh không có một tổ chức nào có thể thay thế được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam. Điều này đã bác bỏ hoàn toàn các luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo, tầm vóc vĩ đại của Đảng đối với đất nước.

Như vậy, cả trong lịch sử và trong tương lai, cả trong Cương lĩnh, đường lối, chính sách lẫn thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hướng về dân, vì độc lập của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Thế nên, nói như Tưởng Năng Tiến và đồng bọn: những người cộng sản Việt Nam “ngang ngược và bạo ngược” với dân tộc cả trong lịch sử và trong thời gian tới là sự xuyên tạc, bịp bợm. Chúng ta cần cảnh giác và đấu tranh kiên quyết với những dạng “câu hỏi” của những kẻ hoang tưởng như Tưởng Năng Tiến./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.