Chấp gì bọn “ném đá dấu tay”

Thời gian qua, trên không gian mạng, các thế lực thù địch, đứng đầu là tổ chức khủng bố Việt Tân liên tục viết bài, dàn dựng video clip để phủ nhận, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước; tìm mọi chiêu trò để nói xấu, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta. Đây là những mưu đồ đen tối cần phải được nhận diện để lật tẩy rõ bộ mặt thật của các thế lực thù địch? Vậy những chiêu trò chúng thường sử dụng là gì?

Thứ nhất, chúng triệt để khai thác và lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước để tìm mọi cách xuyên tạc, nhằm mục tiêu “chuyển hóa” niềm tin của nhân dân đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước. Vì vậy, sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử Quốc hội Khóa XIV, nhất là từ sự cố môi trường biển ở các tỉnh miền Trung, các hoạt động của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và gần đây là Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng luôn được chúng theo dõi, tìm mọi cách xuyên tạc, hướng lái dư luận theo mưu đồ đen tối của chúng. Chúng “dày công” nghiên cứu, tổng hợp có hệ thống mọi vấn đề; tận dụng triệt để những nhận định hạn chế, yếu kém trong các nghị quyết của Đảng, coi đó là điểm tựa, “chứng minh” cho những quan điểm, chính kiến, nhận định sai lầm của chúng. Chúng tiến công trực diện, trực tuyến, trực tiếp và dày đặc vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; coi việc làm này là “vô vọng, không thể” và đó là “Sự bế tắc của phương pháp cách mạng”.

Thứ hai, chúng khoét sâu những hạn chế, yếu kém, những kẽ hở của các cơ quan, ban ngành trong tổ chức và triển khai các nhiệm vụ; nhất là trong thực thi công vụ của các cơ quan, cán bộ lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến địa phương; từ đó chúng tự tạo dựng ra các kịch bản của phe này, phái nọ, rồi quy chụp rằng: đó là những “cuộc đấu đá”, tranh giành quyền lực của phe này, phái nọ; mưu đồ nham hiểm của chúng là để gây nghi kỵ, ngờ vực, từ đó phá hoại lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng những kẻ hở của các cấp chính quyền trong việc giải tỏa, đền bù đất đai, đền bù sự cố ô nhiễm môi trường để kích động quần chúng nhân dân, nhất là đồng bào công giáo biểu tình ôn hòa; hướng lái, kích động tư tưởng chống đối trong một bộ phận nhân dân để nói xấu, vu cáo các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta; xuyên tạc bản chất sự việc, chia rẽ sự đoàn kết, thống nhất giữa Quân đội, Công an với Đảng, Nhà nước và nhân dân; từ đó tuyên truyền, kích động tư tưởng bạo loạn, lật đổ bằng phương thức mới.

Thứ ba, chúng khai thác tập hợp các ý kiến, phát biểu của những người có“vị thế”, có “uy tín” trước đây; nhưng hiện nay đã có quan điểm, chính kiến trung dung, thậm chí trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, luật pháp của Nhà nước để từ đó hướng lái niềm tin của quần chúng nhân dân nhằm phủ nhận, xuyên tạc, lật ngược và bác bỏ những nguyên lý khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta; chúng thiết lập và giả tạo những tư liệu, nhận định sai lầm, khó kiểm chứng về lịch sử để đánh lừa dư luận. Chúng thường tạo dựng là “nhà khoa học”, “trí thức yêu nước”, giả danh “chủ bút” báo này, tạp chí kia… để tuyên truyền, lồng ghép tư tưởng chống phá chế độ, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chúng phủ nhận những cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngăn chặn đẩy lùi tiêu cực, tham ô, tham nhũng trong xã hội. Chúng sử dụng chiêu thức tỏ ra “có” tính lý luận, “bác học”, “uyên thâm” để chế áp buộc người đọc chấp nhận, tin theo; ra sức “tỉ thí”, thách đố các nhà khoa học, chính giới lý luận của ta về những “luận cứ”, “luận điểm” bảo là tìm thấy từ các tác phẩm, “gốc” được C.Mác và Ph.Ăngghen viết bằng tiếng Đức để xuyên tạc, phủ nhận đường lối cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Như vậy, để thực hiện mưu đồ chống phá Đảng và Nhà nước ta, các thế lực thù địch luôn tìm “trăm phương, ngàn kế”, thâm độc, tinh vi và xảo quyệt để tiến hành. Do vậy, chúng ta cần nhận diện, chỉ mặt, đặt tên và lật tẩy rõ bộ mặt thật của những mưu đồ đen tối đó. Trên cơ sở đó, đấu tranh, bác bỏ các quan điểm xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.