CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP – CHIÊU TRÒ “MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG”

“Công đoàn độc lập hay Nghiệp đoàn độc lập Việt Nam” chỉ là chiêu trò “Mượn gió bẻ măng”, là vỏ bọc cho mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch.

Trong thời gian vừa qua, từ khi Quốc hội Việt Nam thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi, tháng 11/2019), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có Thông tư số18/2021/TT-BLĐTBXH Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi với NLĐ làm công việc sản xuất thời vụ, gia công theo đơn đặt hàng”, các thế lực thù địch liên tục lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước. Gần đây nhất, trên trang Vietnamthoibao.org đã tán phát bài viết “Những kêu gọi về Công đoàn độc lập chỉ nhằm lật đổ chế độ Cộng sản?” của bút danh Hà Nguyên với nội dung hết sức phản động.

Ngay từ cách đặt tiêu đề bài viết: Những kêu gọi về Công đoàn độc lập chỉ nhằm lật đổ chế độ Cộng sản? (dạng câu hỏi không có từ để hỏi) và trong bài viết Hà Nguyên liên tục trích dẫn những câu, đoạn văn trong Bộ luật Lao động (sửa đổi, tháng 11/2019), xen kẽ với những quan điểm phản động có chủ ý của Y. Với thủ đoạn “tung hỏa mù” Hà Nguyên muốn gây ra sự nhầm lẫn: Y đang là người tuyên truyền cho chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc thành lập cái gọi là “Công đoàn độc lập”.

Phải khẳng định rằng, âm mưu đòi thành lập “công đoàn độc lập” của các đối tượng cơ hội chính trị, phản động không phải vì quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động mà vì mục đích chống phá Đảng, Nhà nước ta. Chúng sử dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” nhằm kích động công nhân, người lao động tham gia các cuộc biểu tình trái pháp luật, phát tán các tài liệu xuyên tạc, phản động. Chúng cố tình làm ngơ, bỏ qua một sự thật không thể phủ nhận là Công đoàn Việt Nam là đại diện, bảo vệ quyền lợi cho giai cấp công nhân Việt Nam; vì quyền lợi của người lao động và trên hết là lợi ích quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Xuyên xuốt thời gian từ khi thành lập cho đến nay, Công đoàn Việt Nam đã và đang thực hiện tốt các chức năng như đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế – xã hội, quản lý Nhà nước trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật; trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức công đoàn các cấp tham gia thực hiện các chính sách, pháp luật lao động, đại diện bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống công nhân, viên chức, lao động. Tổng Liên đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ban, ngành và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các chính sách thiết thực đối với công nhân, viên chức, người lao động; tích cực tham gia với chính quyền các cấp, các ngành về quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo tại khu công nghiệp; chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ; cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động… Công đoàn cơ sở đã chủ động tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp.

Thực tế, việc đòi thành lập cái gọi là “Công đoàn độc lập” hay “Nghiệp đoàn độc lập” là những toan tính chính trị, là vỏ bọc để các đối tượng cơ hội, phản động tiến hành các hoạt động xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, lao động, việc làm tiền lương… Bôi nhọ, hạ thấp vai trò của Công đoàn cơ sở, thay vào đó là tổ chức “Công đoàn độc lập”. Mục đích xa hơn của chúng là thành lập nên một “tổ chức chính trị” đối lập, tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta. Vì vậy, chúng ta phải hết sức cảnh giác, đấu tranh đập tan âm mưu, thủ đoạn thành lập “Công đoàn độc lập” của các thế lực thù địch từ trong trứng nước./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.