Dã tâm thâm độc của Nguyễn Vĩnh Long Hồ

Mới đây, trên một số “diễn đàn dân chủ” xuất hiện bài viết “Hậu quả chính sách “ba không” của ĐCSVN” của Nguyễn Vĩnh Long Hồ. Bài viết thể hiện rõ nhận thức lệch lạc và dã tâm nguy hiểm của Nguyễn Vĩnh Long Hồ, mưu toan lái Việt Nam chệch khỏi đường lối độc lập, tự chủ trong thực hiện chính sách quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, hòng “đục nước béo cò”.

Thứ nhất, để bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ biển, đảo, Việt Nam luôn giữ vững và thực hiện nhất quán chính sách: “Không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không để cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia”. Thực tiễn lịch sử cũng như đường lối quân sự, quốc phòng của Việt Nam hiện nay không tồn tại quan niệm sử dụng “liên minh quân sự” để chống lại nước thứ ba, hoặc xem đó như một giải pháp để bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ.

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, khi sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia ngày càng tăng, chủ quyền quốc gia và thể chế chính trị của các nước chỉ có thể được giữ vững được từ bên trong. Không quốc gia nào tự bó hẹp quan hệ chỉ với đồng minh, mà không mở rộng quan hệ với các nước khác, theo lợi ích của mình. Nếu xảy ra tranh chấp giữa đồng minh với một nước khác, thái độ của nước lớn trước hết xuất phát từ chính lợi ích của họ. Hành động của Mỹ trong vụ tranh chấp chủ quyền đảo Scarbrough (Hoàng Nham) giữa Trung Quốc và Phi-lip-pin; của Nga, Trung Quốc trong xung đột ở Xy-ri… là những minh chứng cho điều đó. Khi thể chế chính trị, chính quyền thay đổi thì quan hệ đồng minh cũng dễ thay đổi theo…Do đó, việc tìm kiếm “liên minh quân sự”, dựa vào “đồng minh” không phải là giải pháp để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia của Việt Nam. Việc cổ súy, kêu gọi tìm kiếm “liên minh quân sự”, dựa vào “đồng minh” để giữ chủ quyền của Nguyễn Vĩnh Long Hồ rõ ràng là nhận thức, mơ hồ, lệch lạc, đi ngược lại đường lối, chính sách mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn.

Thứ hai, với đường lối quốc phòng toàn dân đúng đắn của Đảng, Việt Nam có đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia – dân tộc. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, Đảng và nhân ta đã tích cực, chủ động phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị; tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Hiện nay, Việt Nam đã có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với hơn 20 nước, trong đó có tất cả các nước lớn, các nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các nước láng giềng, bạn bè truyền thống. Trong khi tăng cường quan hệ đối tác, chúng ta vẫn kiên trì đấu tranh, giải quyết thỏa đáng các vấn đề nảy sinh, thu hẹp những khác biệt trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông, không để mâu thuẫn, tranh chấp cản trở các quan hệ khác. Chúng ta đã tạo được sự đan xen lợi ích chiến lược, giữ vững và củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Do vậy, không quá khó để nhận rõ mưu đồ và dã tâm thâm độc của Nguyễn Vĩnh Long Hồ ẩn sau những “ý tứ chân thành” của y. Việc kêu gọi Việt Nam tham gia liên minh quân sự thực chất là chống quan điểm, đường lối của Đảng, hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Do đó, chúng ta phải hết sức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh bác bỏ luận điệu thâm độc, nguy hiểm này./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Dã tâm thâm độc của Nguyễn Vĩnh Long Hồ

  • 12 Tháng Chín, 2018 at 7:24 sáng
    Permalink

    Đảng và nhân ta đã tích cực, chủ động phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị; tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.