“Dâng đất” cho Trung Quốc – Sự bịa đặt trắng trợn của Le Nguyen

Le Nguyen vẫn tiếp tục điệp khúc bịa đặt, xuyên tạc, vu khống Nhà nước ta ký Hiệp định Phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền là để mất cho Trung Quốc ải Nam Quan, 2/3 thác Bản Giốc, … Rồi từ đó, Le Nguyen xuyên tạc chủ trương xây dựng các đặc khu kinh tế của Đảng và Nhà nước ta là tự nguyện “dâng đất” cho Trung Quốc. Vậy sự thực là như thế nào?!

Le Nguyen làm như ta đây am tường lịch sử, chữ nghĩa, … thế nhưng đầu óc của Y lại không thể hiểu nổi cái tên “ải Nam Quan” nghĩa là gì. Ải Nam Quan là cửa ải nhìn về phương Nam. Nếu là của người Việt thì người Việt phải đặt tên là ải “Bắc Quan” tức là cửa ải nhìn về phương Bắc chứ?! Các sách lịch sử từ hàng vài trăm năm trước đều ghi nhận ải Nam Quan được người Trung Quốc xây trên phần lãnh thổ của họ ở gần sát biên giới giữa hai nước. Còn trên phần lãnh thổ của Việt Nam ở gần biên giới, phía nam của ải Nam Quan, người Việt cũng xây dựng một cửa ải của mình có tên là “Ngưỡng đức đài” để quản lý người và phương tiện… qua lại biên giới.

Bên cạnh đó, theo sách “Ðại Nam Nhất Thống Chí” (1882) đoạn nói về ải Nam Quan: “Ải Nam Quan cách tỉnh thành (Lạng Sơn) 31 dặm về phía bắc, thuộc châu Văn Uyên, phía bắc giáp châu Bằng Tường tỉnh Quảng Tây nước Thanh, tức là chỗ mà người Thanh gọi Trấn Nam Quan. Cửa này dựng từ năm Gia Tĩnh nhà Minh, đến năm Ung Chính thứ 3 (1725) nhà Thanh, án sát tỉnh Quảng Tây là Cam Nhữ Lai tu bổ lại có tên nữa là “Ðại Nam Quan”, phía đông là một dải núi đất, phía tây là một dải núi đá, đều dựa theo chân núi xây gạch làm tường, gồm 119 trượng, cửa quan đặt ở quãng giữa có biển đề “Trấn Nam Quan”, dựng từ năm Ung Chính thứ 6 (1728) triều Thanh, có một cửa, có khóa, chỉ khi nào có công việc của sứ bộ mới mở. Bên trên cửa có trùng đài, biển đề 4 chữ “Trung ngoại nhất gia”, dựng từ năm Tân Sửu [1781] đời Càn Long nhà Thanh. Phía bắc cửa có “Chiêu đức đài”, đằng sau đài có “Ðình tham đường” (nhà giữ ngựa) của nước Thanh; phía nam có “Ngưỡng đức đài” của nước ta, bên tả bên hữu, có hai dãy hành lang, mỗi khi sứ bộ đến cửa quan thì dùng chỗ này làm nơi tạm nghỉ.”

Như vậy, chứng cứ sách sử Việt Nam ta từ xưa cũng đã ghi rõ ải Nam Quan do nhà Minh của Trung Quốc xây dựng: “Cửa này dựng từ năm Gia Tĩnh nhà Minh”. Thế mà, Le Nguyen đã trắng trợn bịa đặt là, Nhà nước ta cắt nhượng cho Trung Quốc thông qua Hiệp định Phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền.

Le Nguyen còn bịa đặt rằng: xây dựng đặc khu kinh tế là sự tiếp nối việc từng bước “dâng đất” để sát nhập Việt Nam vào Trung Quốc. Đó là sự bịa đặt trắng trợn của Le Nguyen. Vì, chủ trương của Nhà nước ta là cho thuê đất có thời hạn ở các đặc khu, không phải là bán đất vĩnh viễn như Nga hoàng trước kia bán vùng đất Alaska cho Mỹ. Đồng thời, có thể thấy rõ rằng, các tổ chức, cá nhân của Trung Quốc cũng chỉ là một trong rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ được quyền thuê đất ở các đặc khu kinh tế ở Việt Nam.

Qua những lập luận, chứng cứ rõ ràng ở trên, có thể lật tẩy bộ mặt bịa đặt, xuyên tạc, chống phá của Le Nguyen đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Chúng ta cần tỉnh táo trước những kẻ bịa đặt, xuyên tạc, lập luận xảo trá để chống phá đất nước ta như Le Nguyen và đồng bọn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

16 thoughts on ““Dâng đất” cho Trung Quốc – Sự bịa đặt trắng trợn của Le Nguyen

 • 28 Tháng Bảy, 2018 at 9:43 sáng
  Permalink

  Le Nguyen nên học câu “biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe”, không nên phán bừa, nói bừa!

  Reply
 • 30 Tháng Bảy, 2018 at 10:27 sáng
  Permalink

  Le Nguyen làm như ta đây am tường lịch sử, chữ nghĩa, … thế nhưng đầu óc của Y lại không thể hiểu nổi cái tên “ải Nam Quan” nghĩa là gì. Thế mới biết rõ hơn về sự xuyên tạc điên cuồng của Le Nguyen

  Reply
 • 30 Tháng Bảy, 2018 at 1:43 chiều
  Permalink

  Chúng ta cần tỉnh táo trước những kẻ bịa đặt, xuyên tạc, lập luận xảo trá để chống phá đất nước ta như Le Nguyen và đồng bọn.

  Reply
 • 30 Tháng Bảy, 2018 at 3:37 chiều
  Permalink

  Sự bịa đặt trắng trợn của Le Nguyen cần phải phê phán, phản bác

  Reply
 • 30 Tháng Bảy, 2018 at 3:55 chiều
  Permalink

  Le Nguyen còn bịa đặt rằng: xây dựng đặc khu kinh tế là sự tiếp nối việc từng bước “dâng đất” để sát nhập Việt Nam vào Trung Quốc. Đó là sự bịa đặt trắng trợn của Le Nguyen. Vì, chủ trương của Nhà nước ta là cho thuê đất có thời hạn ở các đặc khu, không phải là bán đất vĩnh viễn như Nga hoàng trước kia bán vùng đất Alaska cho Mỹ. Đồng thời, có thể thấy rõ rằng, các tổ chức, cá nhân của Trung Quốc cũng chỉ là một trong rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ được quyền thuê đất ở các đặc khu kinh tế ở Việt Nam.

  Reply
 • 30 Tháng Bảy, 2018 at 4:08 chiều
  Permalink

  Lê Nguyễn kẻ bán nước cầu vinh, không hiểu gì về lịch sử, địa lý Việt Nam, nhưng lại bàn về lịch sử, địa lý Việt Nam.

  Reply
 • 31 Tháng Bảy, 2018 at 9:55 sáng
  Permalink

  Những luận điệu của Y đã lộ rõ bản chất của kẻ bán nước cầu vinh.

  Reply
 • 1 Tháng Tám, 2018 at 6:26 sáng
  Permalink

  ĐAY LÀ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC NHẰM PHÁ HOẠI ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TA, GÂY CHIA RẼ MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC VIÊT NAM- TRUNG QUỐC

  Reply
 • 1 Tháng Tám, 2018 at 8:13 sáng
  Permalink

  Le Nguyen là phần tử phản động, chuyên chống phá Đảng và đất nước. Luận điệu mà Y đưa ra là nhằm chia rẽ niềm tin, sức mạnh đoàn kết của Dân với Đảng. Chúng ta cần nhận diện và nên án, bác bỏ Luận điệu phản động đó!.

  Reply
 • 1 Tháng Tám, 2018 at 9:39 sáng
  Permalink

  Chúng ta cần tỉnh táo trước những kẻ bịa đặt, xuyên tạc, lập luận xảo trá để chống phá đất nước ta như Le Nguyen và đồng bọn.

  Reply
 • 1 Tháng Tám, 2018 at 9:47 sáng
  Permalink

  Qua những lập luận, chứng cứ rõ ràng ở trên, có thể lật tẩy bộ mặt bịa đặt, xuyên tạc, chống phá của Le Nguyen đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

  Reply
 • 1 Tháng Tám, 2018 at 10:02 sáng
  Permalink

  Le Nguyen là một trong những kẻ nghĩ cái gì mình cũng biết, cái gì mình cũng giỏi hơn thiên hạ… Bày đặt phán xét các kiểu…

  Reply
 • 1 Tháng Tám, 2018 at 10:14 sáng
  Permalink

  một luận điệu xuyên tạc, bịa đặt. Đất nước mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước đánh đuổi biết bao kẻ thù xâm lược, lịch sử là vậy và thực tiễn toàn Đảng toàn dân đang ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vậy mà lại có kẻ xuyên tạc, bịa đặt một cách trắng trợn. Thật vô liêm sỉ.

  Reply
 • 21 Tháng Tám, 2018 at 1:33 chiều
  Permalink

  Lại là Lê Nguyễn – kẻ bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Chúng ta cần tỉnh táo trước những kẻ bịa đặt, xuyên tạc, lập luận xảo trá để chống phá đất nước ta như Le Nguyen và đồng bọn./.

  Reply
 • 21 Tháng Tám, 2018 at 1:39 chiều
  Permalink

  Lê Nguyễn chẳng hiểu gì lịch sử, chẳng hiểu “Ải Nam Quan” ở đâu, do ai xây dựng. Lê nguyễn cứ viết bừa, bịa đặt nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Mọi chứng cứ lịch sử đã ghi rõ: Ải Nam Quan là do nhà Minh của Trung Quốc xây dựng: “Cửa này dựng từ năm Gia Tĩnh nhà Minh”. Thế mà, Le Nguyen đã trắng trợn bịa đặt là, Nhà nước ta cắt nhượng cho Trung Quốc thông qua Hiệp định Phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền. Mọi người hãy cảnh giác với những lời lẽ của Lê Nguyễn nhé

  Reply
 • 21 Tháng Tám, 2018 at 1:50 chiều
  Permalink

  Vấn đề đặc khu kinh tế đã rõ rồi, chủ trương xây dựng đặc khu kinh tế là là sự thay đổi tư duy, thống nhất, mạnh dạn, chủ động tạo ra một sân chơi mới, luật chơi mới, thể chế mới mang tầm quốc tế ngay chính trên lãnh thổ Việt Nam. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân và Hà Đông: “Mong cử tri hết sức tỉnh táo, bình tĩnh, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Vì nước vì dân thôi chứ không có mục đích nào khác, không ai dại dột, ngây thơ giao đất cho nước ngoài để người ta vào đây”. Lê nguyễn tự lật tẩy bộ mặt thật của mình, mọi người hãy cảnh giác nhé

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.